CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Blog používateľa Štefan Sládeček – Apríl 2013 archív (19)

Triblavinská cesta je priechodná aj cez dvor MCST, a.s.

Považujem za potrebné informovať obyvateľov Chorvátskeho Grobu časť Čierna Voda, že spoločnosť MCST, a.s. vykonala potrebné činnosti a zabezpečila opäť priechodnosť Triblavinskej cesty aj na úseku, ktorý nie je cestnou komunikáciou, ale je vedený ako dvor v súkromnom vlastníctve.

Tento postup MCST, a.s. je výsledkom

a)   pozitívneho vyhodnotenia konštruktívneho prístupu zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnej diaľničnej spoločnosti SR a…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 26, 2013 o 4:43pm — Žiadne komentáre

Rozhodnutie a odvolanie.

Dnes ráno po vybavení nejakých administratívnych povinností a po príchode do firmy som si najskôr pozrel obsah dvoch listov od obce Chorvátsky Grob a potom som popri príprave reakcie na tie dva listy obce koordinoval kompletizáciu potrebného počtu exemplárov listu MCST, a.s. ( o ktorom som písal v článku "Informácie k verejnému prerokovaniu Triblavinskej cesty" ), som bol…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 23, 2013 o 12:08am — Žiadne komentáre

Informácie k verejnému prerokovaniu Triblavinskej cesty.

V nadväznosti na príspevok "Zhrnutie aneb Bude ako nebolo" si iba stručne dovoľujem všetkých obyvateľov obce Chorvátsky Grob informovať o tom, že v priebehu nedele 21.4. 2013 bolo starostovi, prednostovi a aj všetkým poslancom obce Ch. Grob prostredníctvom mailovej správy odoslaný scan listu MCST, a.s. …

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 21, 2013 o 8:30pm — Žiadne komentáre

Zhrnutie aneb "Bude ako nebolo".

Vo svojich príspevkoch na blogu na www.chorvatania.sk som sa snažil podrobne popísať všetky kroky MCST, a.s. za ostatné cca tri mesiace, ktoré mali smerovať k čo najskoršej legalizácii Triblavinskej cesty a teda splneniu podmienok pre jej pripojenie na pripravované diaľničné kolektory.

Keďže pre vedenie obce Ch. Grob nebolo dôležité súčasné bezproblémové využívanie Triblavinskej cesty až do doby jej pripojenia na kolektory, musela MCST, a.s.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 21, 2013 o 2:03am — 2 komentáre(-ov)

Rokovanie obce a MCST, a.s. bude (zrejme) 25.4. 2013 o 10:00 hod.

Včera som za MCST, a.s. informoval o reakcii starostu obce Ch. Grob na opakovanú výzvu, ktorú adresovala MCST, a.s. všetkým predstaviteľom obce Ch. Grob.

V období podvečer, resp. večer 18.4. 2013 bola medzi starostom obce a MCST, a.s. vymenená nasledovná mailová komunikácia Mail_MCST_OCHG_1804_sec..pdf, z ktorej vyplýva viacero záležitostí:

1.  …

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 19, 2013 o 9:00am — Žiadne komentáre

Obec, MCST a snáď aj ostatní budú rokovať o TRBC.

Považujem za svoju povinnosť informovať verejnosť o tom, že v otázke ďalšieho využívania Triblavinskej cesty teraz a aj v budúcnosti došlo k posunu v tom smere, že Obec a MCST, a.s. hľadajú termín pre verejné prerokovanie súvisiacej problematiky aj za účasti zástupcov dotknutých orgánov a organizácií.

Potvrdením popisovaného posunu v dianí okolo využívania Triblavinskej cesty je obsah tejto časti komunikácie medzi MCST, a.s. a obcou Chorvátsky Grob…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 18, 2013 o 2:30pm — 1 komentár

Iba pre informáciu.

Zatiaľ iba pre využitie v rámci krátkej informácie pre diskutéra Sofer som pripravil scan krátkej tlačovej správy, ktorú som na základe telefonickej požiadavky vypracoval a poslal na dohodnutú emailovú adresu.

Takže tento súbor Kratka_tlac-sprava_TV_Markiza.pdf obsahuje podľa môjho názoru presne to, čo by mohlo postačovať ako trošku menej stručná odpoveď Soférovi.

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 17, 2013 o 11:36pm — Žiadne komentáre

Ministerstvo dopravy preverí postup obce - dokončenie.

Toto je dokončenie bodu 3. a aj celého článku "Ministerstvo preverí postup obce".

Mailová správa zo 17.4. 2013 s reakciou MCST, a.s. na výzvu obce Ch. Grob obsahovala taktiež dve prílohy, a to list MCST, a.s. so stanoviskom ku výzve na odstránenie uzavretia cesty aj s opakovanou výzvou na prerokovanie nezrovnalostí :…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 17, 2013 o 5:30pm — Žiadne komentáre

Ministerstvo dopravy preverí postup obce.

Spoločnosť MCST, a.s. obdržala dňa 16.4. 2013 o 14:54 emailovú správu od prednostu OÚ Ch. Grob pána Matulu, ktorej celý obsah si môžete pozrieť v súbore Vyzva_obec_TRBC_16042013.PDF

Na základe tejto emailovej výzvy obce Ch. Grob spoločnosť MCST, a.s operatívne zareagovala a ešte v ten istý deň pripravila a aj distribuovala nasledovné vyjadrenia, resp.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 17, 2013 o 4:30pm — Žiadne komentáre

Výzva ku verejnému prerokovaniu situácie na Triblavinskej ceste.

Spoločnosť MCST, a.s. dnes večer mailom a zajtra doručením na OÚ Ch. Grob alebo odoslaním poštou odošle vedeniu obce Ch. Grob a aj poslancom obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob výzvu k uskutočneniu verejného prerokovania možných riešení vývoja situácie na Triblavinskej ceste.

Pôjde o výzvu v nasledovnom znení…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 15, 2013 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Použitie právnych prostriedkov na Triblavinskej ceste

S ohľadom na oznámenie na web stránke obce Ch. Grob v rámci takzvaných bleskových správ spoločnosť MCST, a.s. informuje obyvateľov obce Chorvátsky Grob (najmä časť Čierna Voda) o nasledovných dôležitých skutočnostiach:

1.  Informácia o oznámení vykonania úkonov zo strany MCST, a.s. smerujúcich k nepriechodnosti Triblavinskej cesty.

V súbore…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 15, 2013 o 3:00pm — Žiadne komentáre

Podrobná informácia o dianí na Triblavinskej ceste.

V tomto súbore Podrobna_informacia_150413.pdf môže nájsť každý návštevník tejto stránky www.chorvatania.sk podrobné informácie o tom, prečo sa dňa 15.4. 2013 diali na Triblavinskej ceste také veci, ako sa diali, resp. možno sa aj dejú a do nejakého času ešte aj možno budú diať.

Scany listov, na ktoré sa aktuálne predkladané vyjadrenie…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 15, 2013 o 2:00am — 2 komentáre(-ov)

"Litánie podľa Sládečka"

Alebo skôr kto môže s nákladiakom na Triblavinskú a kto nie.

Ani som nechcel, ale keďže aj tak musím informovať verejnosť, že o uzavretí TRBC budú informované aj všetky dotknuté zložky, tak využijem príležitosť, pretože je potrebné uviesť veci do pravdivého svetla.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 11, 2013 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Triblavinská cesta bude od 15.4. 2013 uzavretá - dokončenie

V tomto článku je uvedené dokončenie príspevku  "Triblavinský cesty bude od 15.4. 2013 uzavretá", ktorý obsahuje ďalšie prílohy k listu MCST, a.s.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 11, 2013 o 1:30pm — Žiadne komentáre

Triblavinská cesta bude od 15.4. 2013 uzavretá.

V priamej nadväznosti na už pred cca dvomi týždňami avizované opatrenie vlastníka nehnuteľností v rámci bývalého areálu Hydinární na Triblavine považuje spoločnosť MCST, a.s. za svoju povinnosť informovať v predstihu obyvateľov časti Čierna Voda o tom, že od 15.4. 2013 budú vykonané opatrenia, vyplývajúce z usmernení obce Chorvátsky Grob. 

Súčasťou týchto opatrení je taktiež prerušenie priechodnosti Triblavinskej cesty a jej…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 11, 2013 o 1:30pm — Žiadne komentáre

Stav kanalizácie a ústavné práva stavebníkov.

Na tejto web stránke som sa už minimálne dvakrát zaoberal problematikou riešenia kanalizácie v časti Čierna Voda z hľadiska získavania informácií podľa Zákona o slobode informácií.  Konkrétne to boli články  Pripoja alebo nepripoja? Nemusia. a taktiež Nepripoja. Zatiaľ ...

V týchto článkoch som sa v čase…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 8, 2013 o 6:30pm — Žiadne komentáre

Keby som bol starostom.

V tejto úvahe budem písať iba o niektorých veciach, do ktorých by som sa pustil hneď potom, ako by som sa stal starostom v Chorvátskom Grobe. Bude to úvaha o riešení kanalizácie a trošku aj o doprave. 

O niektorých ďalších riešeniach radšej takto verejne uvažovať nebudem, pretože aj keď boli súčasťou volebnej agitácie súčasného vedenia Obce Ch. Grob, tak by ten môj akýkoľvek popis spôsobu realizácie, resp. nerealizácie volebných plánov súčasného vedenia obce hneď niekto označil za…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 8, 2013 o 1:30pm — Žiadne komentáre

Záplavy - noc v archíve.

Náhodou som v jednom adresári dnes v noci našiel súbor s archiváciou časti diskusie z Čiernej skrinky na www.ciernavoda.info z obdobia, keď ešte bol o túto diskusiu záujem a súčasní poslanci OcZ a zamestnanci OÚ si v diskusii v rámci Čiernej skrinky s obyvateľmi Čiernej Vody aktívne vymieňali postrehy k udalostiam zo všetkých oblastí života obce.

Síce som iba potreboval nejaký naformátovaný súbor ako základ práce, ale zaujal ma obsah zobrazenej…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 4, 2013 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Uzavretie Triblavinskej cesty.

Na web stránke obce Chorvátsky Grob bola dňa 2.4. 2013 uverejnená nie celkom presná a preto nepravdivá správa o postupe MCST, a.s. ohľadne zaradenia Triblavinskej cesty do cestnej siete. Jednalo sa o túto správu pod označením Reakcia obce na oznámenie o uzatvorení Triblavinskej cesty.

Predmetná správa bola zo strany vedenia obce…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 4, 2013 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby