CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

September 2013 blogové príspevky (10)

Vyzývam starostu Marynčáka aby odstúpil

Pozrel som si takmer všetky dostupné video záznamy z obecných zastupiteľstiev a prečítal som všetky správy starostu Marynčáka. Uznávam. Pemzum prác, ktoré ho na úrade po voľbách čakalo bolo a je obrovské. Chápem aj, že ho to zjavne poriadne zaskočilo. Ak však množstvo práce starostu zavalilo natoľko, že už nevie, čo má robiť skôr, že nevie správne nastaviť priority, že podpíše zmluvu, z ktorej obci hrozia obrovské straty, je načase chlapsky si priznať…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 30, 2013 o 1:11am — 1 komentár

Zlyhali nielen pokusy o riešenie rozporov, ale aj niečo iné.

Naozaj zlyhali viaceré pokusy MCST, a.s. a aj jej obchodných partnerov o vyriešenie rozporov v interpretácii obsahu dôležitých vyjadrení k riešeniu využitia a legalizácie Triblavinskej cesty tak, aby nedochádzalo ku komplikáciám s jej uzavretím na úseku vo vlastníctve MCST, a.s.

Ale podľa mňa zlyhalo aj/alebo najmä niečo iné!

O problematike legalizácie užívania Triblavinskej cesty verejnosťou a o obmedzovaní MCST, a.s. v jej užívaní bolo na tomto blogu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 30, 2013 o 1:00am — Žiadne komentáre

Predvolebné sľuby časti poslancov zo Združenia Nádej

Pred týždňom som spracoval predvolebné sľuby víťazov obecných volieb z roku 2010 (do vedenia obce boli za OZ Chorvátsky Grob - Čierna voda zvolení: starosta Marynčák, poslankyne Tomanová, Masácová a poslanci Skaloš, Bilík). Vo Facebook…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 29, 2013 o 7:38pm — Žiadne komentáre

Informácie o chode obce sú pre všetkých.

Po uskutočnení dvoch hlasovaniach na ostatnom rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob (ďalej len "OcZ Obce Ch. Grob") a po niektorých názoroch starostu o podaných žalobách na obec Ch. Grob a o mnohých podaniach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám som sa rozhodol podniknúť niekoľko podstatných, týkajúcich sa niektorých „zvláštností“ v činnosti orgánov obce Ch. Grob.

Konkrétne išlo o hlasovanie o petícii vo veci uskutočniť verejné zhromaždenie…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 26, 2013 o 11:42am — Žiadne komentáre

Priebežné hodnotenie plnenia predvolebných sľubov z roku 2010

Takto o rok budeme mať v obci opäť horúco. Vrcholiť bude predvolebný boj o pozície vo vedení obce. Opäť nám do schránok pribudnú letáky, či občasníky kandidátov a zoskupení plné svetlých zajtrajškov a rečičiek. Niektorí kandidáti budú presne vedieť, ako riadiť a budovať úspešný a rešpektovaný Chorvátsky Grob (ale ani za svet si nespomenú na výšku obecného rozpočtu), iní sa pochvália, že skončili školu s vyznamenaním…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 22, 2013 o 9:52am — 1 komentár

Záznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 19.09.2013

Súbor 1

Súbor 2

Súbor 3…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 19, 2013 o 9:33pm — Žiadne komentáre

Pokus zlyhal, rozpory bude riešiť súd.

Zatiaľ iba takýmto stručným komentárom uzatváram pokus o kompromisné riešenie rozporov medzi MCST, a.s.  a predstaviteľmi obce Chorvátsky Grob ohľadne interpretácie súvisiacich právnych skutočností, týkajúcich sa problematiky spolupráce na riešení vecí vo verejnom záujme.

Dnes doobeda bola na Okresnom súde Bratislava III. podaná žaloba o určenie v zmysle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení,…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 19, 2013 o 1:00pm — Žiadne komentáre

Súkromno-verejný kamerový sysém.

Pred nejakým časom prebehlo na facebook-u obce viacero diskusií na tému zvýšených počtov krádeží v obci Chorvátsky Grob, a to najmä v lokalitách mimo hlavnejšie, resp. rušnejšie cesty. Ja osobne som v rámci diskusie na základe mojich skúseností naznačil možnosť vytvoriť si vlastný kamerový systém v záujme riešenia ochrany svojho majetku.

K tejto mnou naznačenej možnosti boli vyjadrené rôzne názory vrátane obáv z legálnosti (priechodnosti) takéhoto…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 18, 2013 o 9:30pm — Žiadne komentáre

Starosta navrhuje premenovať Čiernu vodu na Novú vodu

Na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva je pripravený návrh na premenovanie Čiernej vody na NOVÁ VODA. Pripájam dôvodovú správu tak, ako mi ju dnes preposlal pán prednosta.

OcZ, 19.09.2013, Návrh obce na oficiálne ustanovenie miestnej časti obce a jej názov

Dôvodová správa…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 12, 2013 o 9:51am — Žiadne komentáre

Mierne ohrozenie pokusu o vyriešenie rozporov.

Zatiaľ iba takýmto označením/charakteristikou hodnotím ostatnú komunikáciu medzi mnou osobne, resp. medzi MCST, a.s.  a predstaviteľmi obce Chorvátsky Grob k problematike spolupráce na riešení vecí vo verejnom záujme.

Keď som si v piatok okolo 14:00 hod. prečítal list starostu obce Chorvátsky Grob Obec_1542_2013-lvKe.pdf, tak som s miernym rozčúlením sa…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 2, 2013 o 5:05pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby