CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Február 2013 blogové príspevky (8)

Riešenie Triblavinskej cesty - časť druhá.

Toto je dokončenie príspevku o riešení Triblavinskej cesty časť prvá, kde je potrebné dokončiť, resp. popísať body 2. a 3.

2.     Obecné zastupiteľstvo Ch. Grob sa však na svojom rokovaní dňa 14.2. 2013 na základe odôvodnenia, prezentovaného starostom obce a prednostom OÚ Ch. Grob interpeláciou/podnetom MCST, a.s. nezaoberalo.

3.     Preto spoločnosť MCST, a.s. predložila obci Ch. Grob žiadosť o stanovisko k usporiadaniu cestnej siete v lokalite Triblavinskej cesty cez…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 24, 2013 o 12:00am — Žiadne komentáre

Riešenie Triblavinskej cesty - časť prvá.

Na facebook-u obce Ch. Grob som sa v priebehu soboty 23.2. 2013 dostal do názorovej konfrontácie s prednostom OÚ Ch. Grob ohľadne problematiky riešenia dopravnej situácie v lokalite Triblavina. Tá názorová konfrontácia sa týkala najmä problematiky nezaradenej interpelácie MCST, a.s. k riešeniu podmienok NDS, a.s. pre pripojenie Triblavinskej cesty na pripravované diaľničné kolektory.

Keďže súvisiaca záležitosť sa bude naozaj veľmi aktuálne riešiť, tak spoločnosť MCST, a.s. považuje za…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 23, 2013 o 11:30pm — Žiadne komentáre

Klame!

Vo svojom príspevku z 19.2. 2013 na tomto webe som položil sebe aj verejnosti otázku, či starosta obce na rokovaní OcZ Ch. Grob dňa 14.2. 2013 klamal alebo iba nehovoril pravdu, keď reagoval na interpeláciu pani poslankyne Tomanovej ohľadne nejakých komplikácií s prípravou výstavby prevádzky supermarketu PJ TEMPO, ktorého realizáciu sa v centrálnej zóne časti Čierna voda snaží realizovať spoločnosť COOP Jednota Galanta. Obsah/znenie Interpelácie poslankyne Tomanovej a aj reakciu starostu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 23, 2013 o 9:10pm — Žiadne komentáre

Chrapúnstvo alebo náhoda?

Vo štvrtok 14.2. 2013 večer sme spolu s JUDr. Bosákom strávili 4 hodiny čakaním na to, ako dopadne žiadosť MCST, a.s. na poslancov a starostu o zaradenie medzi interpelácie aj záležitosť, ktorá podľa mňa neznesie odklad kvôli prebiehajúcemu stavebnému konaniu na diaľničnú križovatku na Triblavinskom odpočívadle a taktiež kvôli územnému konaniu pre diaľničné kolektory.

Po tých 4 hodinách som sa od prednostu OÚ Ch. Grob pána Matulu dozvedel, že takýto postup MCST, a.s. je z viacerých…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 18, 2013 o 11:30pm — Žiadne komentáre

Klame alebo len nehovorí pravdu?

Tento príspevok je odpoveďou MCST, a.s. na interpeláciu poslankyne Tomanovej na rokovaní OcZ Ch. Grob na starostu obce Ch. Grob, či sú nejaké problémy s prístupovou cestou pre výstavbu supermarketu COOP Jednota. Článok je nazvaný príznačne, pretože zatiaľ naozaj nie je zrejmé, či starosta klame alebo len hovorí nepravdu v dôsledku absencie niečoho.

V súbore, resp. zázname č. 6.  si zhruba v čase od 20:05 môžete vypočuť jednak vyššie popisovanú interpeláciu na starostu obce a potom aj…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 18, 2013 o 6:00pm — 2 komentáre(-ov)

Záznam zo schôdze Obecného zastupiteľstva dňa 14.02.2013

 

Súbor 1

 

Súbor 2

 

Súbor 3

Súbor 4…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 17, 2013 o 12:00pm — Žiadne komentáre

Ekologická havária pokračuje. Zdá sa, že ju nikto nerieši

Vážení poslanci.

Oznamujem vám, že v okolí prečerpávacej stanice Stoka 2 niekoľko dní vyteká obsah kanalizácie do voľnej prírody, čo považujem za ekologickú haváriu. Na akútnu hrozbu poškodenia (poškodzovania) životného prostredia som niekoľkokrát upozornil prevádzkovateľa - pracovníkov spoločnosti Agilita.

Rovnako tak som informácie o hrozbe oznámil niekoľkokrát aj…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 8, 2013 o 2:44pm — Žiadne komentáre

Deň po veľkom oteplení. Externé čerpadlo, obsah kanalizácie vyteká do prírody

Dnes, 01.02.2013 som sa bol pozrieť na následky, ktoré zanechalo prudké oteplenie. Na ČS Hornodvorská pracovníci Agilita Plus pridali externé čerpadlo. ČS Stoka 2 je autom nedostupná. Je zaplavená, obsah vyteká do prírody z neďalekej šachty.  V blate okrem našich stôp neboli čerstvé žiadne iné.Hornodvorská…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 1, 2013 o 5:11pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby