CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Blog používateľa Štefan Sládeček – Február 2011 archív (9)

O čo komu ide?

V nedeľu pred obedom som sa v sekcii „Anonymka“ dozvedel, že starosta obce uverejnil na stránke obce www.chorvatskygrob.sk rekapituláciu aktivít vedenia obce v materiály, označovanom ak „Týždeň 21-26.2. z pohľadu starostu".

Zverejnený materiál obsahuje popis naozaj veľkého množstva vykonaných…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 28, 2011 o 11:30pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.5.

V rámci série mojich príspevkov, týkajúcich sa mojich reakcií na otázky starostu obce z druhej tzv. diskusnej časti rokovania zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 ohľadne poradenia a/alebo predloženia nejakého riešenia situácie s alarmujúcim stavom technickej infraštruktúry na Čiernej Vode, ktoré mi bola položené v rámci jeho reakcií na niektoré z mojich diskusných príspevkov počas druhej, tzv. diskusnej časti rokovania verejného zastupiteľstva, predkladám verejnosti ďalšiu zo žiadostí spoločnosti…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 25, 2011 o 10:05pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.4.

Reakcie niektorých „demokraticky“ zmýšľajúcich a už aj „demokraticky“ konajúcich obyvateľov Čiernej Vody ma nútia publikovať na tomto serveri všetky ďalšie príspevky iba pod mojim menom a zároveň ma ten istý dôvod núti jednoznačne deklarovať, že je to moje slobodné rozhodnutie a nemá žiadnu súvislosť s aktivitou a/alebo verejne deklarovaným názorom žiadnej inej fyzickej osoby. Takéto prehlásenie bude uvedené v úvodnej časti alebo niekde na vhodnejšom mieste každého príspevku, ktorý bude mať…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 24, 2011 o 12:30am — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.3.

V rámci môjho príspevku "Diskusná časť zastupiteľstva - reakcia č. 1." k verejnej výzve starostu pre MCST, a.s. na stretnutie som publikoval aj list MCST, a.s. obsahujúci avízo o zverejnení dvoch problematík, ktoré neboli aj napriek písomnej žiadosti nemalého počtu občanov zaradené do programu rokovania obecného zastupiteľstva.  Informácie o prvej z týchto žiadostí som už uverejnil…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 22, 2011 o 12:19am — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.2.

V prvej časti reakcie, uverejnenej k priebehu diskusnej časti rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 na www.chorvatania.sk, som prezentoval informácie o verejnej výzve zo strany starostu, adresovanej MCST, a.s. ako vlastníkovi nehnuteľností, nachádzajúcich sa na mieste bývalého areálu HŠM, š.p. a bývalého jazdecko-hospodárskeho areálu. V rámci tohto príspevku bol uverejnený aj list MCST, a.s., obsahujúci aj avízo o zverejnení dvoch…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 20, 2011 o 6:00pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č. 1.

V rámci diskusnej časti rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 bolo zo strany starostu a poslancov obce ústne prezentovaných veľa konkrétností jednak k oficiálne zverejneným 9 bodom programu tejto časti rokovania zastupiteľstva, ale aj k otázkam prítomných občanov v rámci diskusie, a to vždy vtedy, keď ju starosta umožnil.

V rámci jednej z diskusných výmen medzi mnou a starostom obce, ktorú nebudem v tejto reakcii č.1. popisovať celú, ale budem sa jej venovať v jednej z…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 10:58pm — Žiadne komentáre

Kone sú v Chorvátskom Grobe už 30 rokov.

Aj takouto replikou zareagovala poslankyňa Masácová na jeden z malého množstva diskusných príspevkov spomedzi „nezvykle veľkého množstva zúčastnených obyvateľov“ (bez niekoľkých nesmelých zástupcov developerov a bez troch zatiaľ iba vlastníkov nehnuteľností, ktorým je úpornou snahou niektorých obyvateľov Ch. Grobu bránené stať sa tiež obyvateľmi Ch. Grobu).

V prvom momente som si povedal, že na túto repliku zareagujem, lebo podľa mňa nesúvisela s diskusným príspevkom dotknutého…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 3:40pm — Žiadne komentáre

Kefalín tam nebol.

Kde? No na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011.

Pretože inak by sme už mali v „Anonymke“ k dispozícii vo forme výstižného glosovania aspoň nejaký dôkaz toho, že sa uskutočnila aj druhá , tzv. „diskusná“ časť rokovania zastupiteľstva, kde dostali priestor aj niektorí prítomní neposlanci a nestarostovia. Teda tí, ktorí sa dokázali presadiť cez verbálne náznaky neopodstatnenosti akýchkoľvek prerušení jednoliateho prúdu negatívnych informácií o katastrofálnom stave…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 12:30am — Žiadne komentáre

Odpoveď a "odpoveď".

K napísaniu tohto článku ma vyprovokovalo jednak uverejňovanie reakcií starostu obce Chorvátsky Grob na www.chorvatania.sk a neskôr aj na www.ciernavoda.info na maily od občanov, ale najmä polemika diskutujúcich v sekcii „Anonymka“ na www.chorvatania.sk o filtrovaní starostových reakcií na maily občanov, resp. skôr súvislosť tejto polemiky s tým, že okrem reakcií starostu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 14, 2011 o 4:36pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby