CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Júl 2014 blogové príspevky (4)

Čo vlastne píše ministerstvo?

Pán Ferdinand Kolčák na podnet pána poslanca Granca otvoril vo svojom blogu Per rollam. Neriešme rozpor so zákonom metódou, ktorá nemá oporu v zákone, resp. v následnej diskusii polemiku o tom,  že aj podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR došlo v prípade nevykonania nových volieb starostu Ch. Grobu k porušeniu zákona a teda všetky rozhodnutia zastupujúcej…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Júl 31, 2014 o 10:00am — 1 komentár

Per rollam. Neriešme rozpor so zákonom metódou, ktorá nemá oporu v zákone

Dnes som od poslanca Granca obdržal e-mail, v ktorom sa ma pýta na názor, či je možné hlasovaním per rollam prijímať uznesenia obecného zastupiteľstva. Prílohou e-mailu bola výzva zastupujúcej starostky na poslancov, aby do 28.7.2014 spôsobom per rollam hlasovali o uzneseniach obecného zastupiteľstva (konkrétne schválenie dotácie z prostriedkov rozpočtu obce a schválenie úpravy rozpočtu obce). …

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Júl 29, 2014 o 2:30am — 2 komentáre(-ov)

Zločin v Chorvátskom Grobe!

A nejedná sa o rozbitý prístrešok na zastávke autobusu, aj keď to možno súvisí aj s príčinou takého správania sa mladých ľudí!

Dňa 22.7. 2014 vydala Národná kriminálna agentúra, Národná protikorupčná jednotka (ďalej len "NAKA") expozitúra Bratislava Upovedomenie pre oznamovateľa, podľa ktorého bolo začaté trestné konanie za

zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev  a tiež za zločin …

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Júl 24, 2014 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Odoslanie jedného listu trvalo Matulovi 7 pracovných dní (11 kalendárnych)

Keďže sa v Anonymke množili otázky okolo informovania príslušných orgánov o skutočnosti, že sa starosta obce Chorvátsky Grob - Ing. arch. Miroslav Marynčák ku dňu 18.11.2013 písomne vzdal mandátu starostu obce, požiadal som obecný úrad o zverejnenie listu (a všetkých príloh), ktorým túto skutočnosť pracovníci obecného úradu oznámili a splnili tak Uznesenie č. 139/2013. Dnes som obdržal odpoveď, ktorú zdieľam.…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Júl 7, 2014 o 12:00pm — 1 komentár

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby