CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Pán Ferdinand Kolčák na podnet pána poslanca Granca otvoril vo svojom blogu Per rollam. Neriešme rozpor so zákonom metódou, ktorá nemá oporu v ..., resp. v následnej diskusii polemiku o tom,  že aj podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR došlo v prípade nevykonania nových volieb starostu Ch. Grobu k porušeniu zákona a teda všetky rozhodnutia zastupujúcej starostky a aj podpísané rozhodnutia/úkony zastupiteľstva sú tým pádom spochybnené.

Podľa informácií od pána Kolčáka vraj aj niektorí podnikatelia v obci tieto rozhodnutia dokonca už aj spochybňujú, čo je s ohľadom na stav obce po Marynčákovi dosť vážna informácia.

Nalejme si preto už zasa čistejšieho vína aj v tej veci so stanoviskom MV SR.

Keďže sa tri mesiace nekonalo zastupiteľstvo, tak spoločnosť MCST, a.s. adresovala obci Ch. Grob viac listov s tým, že nebude ďalej diskutovať o žiadnom z projektov (križovatka Vajnorská pre COOP Jednota, škôlka, pripojenie Triblavinskej, ...), keďže aj tak je všetko závislé od zastupiteľstva. A to dokonca aj také veci, ktoré by mohol riešiť OÚ alebo zastupujúca starostka, ale "niektorí podnikatelia v obci" a bývalý starosta navodili takú atmosféru, že sa všetko musí riešiť cez Obecné zastupiteľstvo (OcZ).

Na základe vyššie spomínaných viacerých listov som bol v rámci rokovaní o riešení podmienok BSK pre výstavbu COOP Jednota informovaní o liste z MV SR, ktorý spomína pán Kolčák, pretože som sa naň po stretnutí dňa 10.7. 2014 viackrát pýtal z dôvodu blížiaceho sa rokovania zastupiteľstva a teda aj z dôvodu plánovanej prezentácie riešení. Mal som možnosť si ten list prečítať a podľa mňa by mali mať takúto možnosť aj všetci obyvatelia Ch. Grobu, keďže si mohli a môžu prečítať právnu analýzu právneho zástupcu/poradcu MV SR.

Preto musím zareagovať na nie celkom úplnú informáciu o obsahu listu z MV SR, ktoré sú uvádzané v blogoch pána Kolčáka, resp. v diskusiách k nim a pretlmočiť verejnosti aj iné informácie z toho listu, ako som si ich zapamätal po jeho prečítaní

V tom liste MV SR sa píše nielen o tom, že obec mala poslať nie oznámenie o abdikácii starostu a nástupe zastupujúcej starostky, ale mala formulovať aj žiadosť o vyhlásenie/vykonanie volieb starostu - dôvodom je podľa MV SR nie celkom jasná formulácia zákonných ustanovení vo vzťahu ku kompetenciám Obvodných úradov v takýchto prípadoch.

MV SR vo svojom stanovisku okrem odôvodnenia píše aj o nasledovných dôležitých veciach:

1.

MV SR píše aj o tom, že zodpovednosť za poslanie žiadosti o nové voľby, resp. za prijatie súvisiaceho uznesenia nesie zastupujúca starostka a obecné zastupiteľstvo.  Môžeme polemizovať kto viac, ale môj názor je taký, že to je maslo na hlave má celé zastupiteľstvo, pretože ono teoreticky mohlo zvoliť aj iného zastupujúceho starostu, resp. od 2.10. do 18.11. 2013 mohlo s bývalým starostom rokovať a presvedčiť ho, aby neabdikoval, resp. mohli rovno iniciovať čo najskoršie nové voľby. Teda aj výkon funkcie zastupujúcej starostky, resp. začatie tohto výkonu závisel podľa mňa od rozhodnutia OcZ!

2.

MV SR píše taktiež aj o tom, že napriek tomu pochybeniu zastupujúcej starostky a OcZ je platný súčasný stav a všetky rozhodnutia zastupujúcej starostky a aj OcZ, pričom za nesprávne vyriešenie záležitostí okolo abdikácie v podstate nenesie podľa príslušných zákonov v podstate nikto zodpovednosť, pretože zákon to neriešia.

To len tak na "mardžo", ako hovoril Stanislav Štepka.

Počet zobrazení: 189

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Júl 31, 2014 na 11:24am

Pán Sládeček, ďakujem za váš príspevok. Myslím si, že sa aj naďalej v mnohých názoroch zhodujeme: 

1, Došlo k porušeniu Zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí (346/1990 Zb.)
2, Pochybila zastupujúca starostka M. Jonášová
3, Za spomínané pochybenie nikto nenesie zodpovednosť - lebo to zákon nerieši
4, Súčasný stav je platný - obec vedie až do zloženia sľubu nového starostu zastupujúca starostka

Často si kladiem otázku, prečo politici (aj lokálni) do poslednej chvíle zakrývajú svoje chyby alebo omyly. Pani Jonášová a administratívny aparát OU jednoducho urobili chybu. Stačí si ju priznať (verejne). Chyby netrestajú len paragrafy. Existuje aj morálny aspekt. A ja nerozumiem tomu, prečo naň politici kašlú... 

Poradíte?

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby