CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Blog používateľa Štefan Sládeček – September 2013 archív (5)

Zlyhali nielen pokusy o riešenie rozporov, ale aj niečo iné.

Naozaj zlyhali viaceré pokusy MCST, a.s. a aj jej obchodných partnerov o vyriešenie rozporov v interpretácii obsahu dôležitých vyjadrení k riešeniu využitia a legalizácie Triblavinskej cesty tak, aby nedochádzalo ku komplikáciám s jej uzavretím na úseku vo vlastníctve MCST, a.s.

Ale podľa mňa zlyhalo aj/alebo najmä niečo iné!

O problematike legalizácie užívania Triblavinskej cesty verejnosťou a o obmedzovaní MCST, a.s. v jej užívaní bolo na tomto blogu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 30, 2013 o 1:00am — Žiadne komentáre

Informácie o chode obce sú pre všetkých.

Po uskutočnení dvoch hlasovaniach na ostatnom rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob (ďalej len "OcZ Obce Ch. Grob") a po niektorých názoroch starostu o podaných žalobách na obec Ch. Grob a o mnohých podaniach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám som sa rozhodol podniknúť niekoľko podstatných, týkajúcich sa niektorých „zvláštností“ v činnosti orgánov obce Ch. Grob.

Konkrétne išlo o hlasovanie o petícii vo veci uskutočniť verejné zhromaždenie…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 26, 2013 o 11:42am — Žiadne komentáre

Pokus zlyhal, rozpory bude riešiť súd.

Zatiaľ iba takýmto stručným komentárom uzatváram pokus o kompromisné riešenie rozporov medzi MCST, a.s.  a predstaviteľmi obce Chorvátsky Grob ohľadne interpretácie súvisiacich právnych skutočností, týkajúcich sa problematiky spolupráce na riešení vecí vo verejnom záujme.

Dnes doobeda bola na Okresnom súde Bratislava III. podaná žaloba o určenie v zmysle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení,…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 19, 2013 o 1:00pm — Žiadne komentáre

Súkromno-verejný kamerový sysém.

Pred nejakým časom prebehlo na facebook-u obce viacero diskusií na tému zvýšených počtov krádeží v obci Chorvátsky Grob, a to najmä v lokalitách mimo hlavnejšie, resp. rušnejšie cesty. Ja osobne som v rámci diskusie na základe mojich skúseností naznačil možnosť vytvoriť si vlastný kamerový systém v záujme riešenia ochrany svojho majetku.

K tejto mnou naznačenej možnosti boli vyjadrené rôzne názory vrátane obáv z legálnosti (priechodnosti) takéhoto…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 18, 2013 o 9:30pm — Žiadne komentáre

Mierne ohrozenie pokusu o vyriešenie rozporov.

Zatiaľ iba takýmto označením/charakteristikou hodnotím ostatnú komunikáciu medzi mnou osobne, resp. medzi MCST, a.s.  a predstaviteľmi obce Chorvátsky Grob k problematike spolupráce na riešení vecí vo verejnom záujme.

Keď som si v piatok okolo 14:00 hod. prečítal list starostu obce Chorvátsky Grob Obec_1542_2013-lvKe.pdf, tak som s miernym rozčúlením sa…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 2, 2013 o 5:05pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby