CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Úvod


2. Vystúpenie občanov


3. Petícia proti výstavbe ČSPH PROMCEN


4. Zmena indikatívnej žiadosti o dotáciu


5. Návrh VZN o zrušení VZN č.6/2019

6. Zámenná zmluva MCST, a.s.


7. Návrh VZN výška príspevkov pre školy a školské zariadenia


8. Žiadosť o kladné stanovisko k financovaniu spoluúčasti vo výzve Dvojzmennosť 2019 z MŠVVaŠ SR


9. Návrh VZN o zriadení ZŠ JA


10. Návrh VZN o zriadení MŠ JA


11. Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska Mila Urbana 6, Chorvátsky Grob ako súčasť Základnej školy Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob dňom 1. septembra 2019


12. Kúpa pozemkov Kukučínová - Triblavinská


13. Rozpočtové opatrenie č. 3


14. Rozpočtové opatrenie č. 4


15. Legalizácia Triblavinskej cesty


16. Návrh Rokovacieho poriadku OcZ


17. Zásady odmeňovania OcZ

18. Voľba Redakčnej rady časopisu Chorvatan


19. Komisia pre rozdelenie škôl


20. Návrh poslanca Kaffana na odkúpenie pozemku

21. Interpelácie

23. Návrh ďalšej spolupráce s AVS, s.r.o.

24. Rôzne

25. Návrhy a odporúčania komisií OcZ a záver

Počet zobrazení: 345

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby