CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Ako sa dostať k obecnému rozpočtu, alebo "Stiahnite si rozpočet obce".

Dnes som urobil malý test. Na obecnom úrade som "inkognito" požiadal o obecný rozpočet. Pracovníčka pri okienku dole ma bez váhania vyslala na ekonomické oddelenie za pani Madaraszovou.

Tá pri mojej požiadavke mierne zaváhala, pýtajúc sa na dôvod, pre ktorý ho potrebujem. Keď som povedal, že dôvod je, že som občanom obce, tak ma odviedla k zástupcovi Žiakovi a ten po podobnej otázke (a odpovedi) rozpočet položil na stôl. Keď si vraj zaplatím za kopírovanie, tak mi ho môžu aj nakopírovať...

Zaplatil som.

Sken rozpočtu pripájam.

SÚHRNNÝ PREHĽAD:
strana1.jpg

VÝDAVKY:
strana2.jpg
strana3.jpg
strana4.jpg
strana5.jpg
strana6.jpg

PRÍJMY:
strana7.jpg
strana8.jpg
strana9.jpg

Počet zobrazení: 205

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Október 7, 2010 na 6:21pm
Ivan, ďakujem vám za príspevok. Ak máte ešte niekde odložené tie pripomienky, ktoré ste k nemu (rozpočtu) dávali, mohli by ste ich tu zverejniť a priblížiť ich podstatu?
Ďakujem.
Komentár osoby Ivan Skaloš o Október 5, 2010 na 6:01pm
Dobrý deň,

dovoľte mi pár poznámok k téme rozpočtu. Oficiálny rozpočet, ktorý na Vašu žiadosť predložili, je totožný s rozpočtom ktorý bol vyvesený na obecnú stránku 16.decembra 2009, a v ktorom boli žiaľ zohľadnené iba niektoré pripomienky, ktoré OZČV prednieslo na Obecnom zastupiteľstve v decembri 2010, a o ktorých sme spolu diskutovali na stretnutí OZČV 30.septembra 2010. Podáva len veľmi čiastkový obraz o hospodárení obce.

Je škoda, že obec nepristúpila k jeho aktualizácii počas roka, keďže minimálne v oblasti kapitálových výdavkov sú známe viaceré investičné akcie, ktoré sa realizovali / realizujú, hoci s nimi rozpočet nerátal (kontroverzná výmena okien na škole, projekt škôlky, súčasne rozbehnuté verejné obstarávanie na renováciu chodníkov).

Je rovnako škoda, že rozpočet potvrdzuje že obec rezignovala na vymáhanie úhrad vodného/stočného z areálu KIA zo štátneho rozpočtu, ale prenáša súvisiacu stratu na občana. Túto skutočnosť sme napadli, ale žiaľ zostalo to bez odozvy.

S týmto žiaľ nič nespraví ani ekonomické oddelenie obce, ktorého práca má rozhodne kvalitu (príkladom je presnosť odhadu výnosu z podielových daní od štátu, kde má rozpočet nasmerované na výpadok iba cca 18 tisíc EUR, zhruba 3.5%). Ako som Vám spomínal, ak totiž obecné zastupiteľstvo nevie dobre zadefinovať priority pri skladbe rozpočtu, jeho výpovedná hodnota bude vždy nízka.

Otázka zreálnenia plánovania, prioritizácie a vylepšenie príjmovej časti rozpočtu je ťažká, ale kľúčová úloha pre nové zastupiteľstvo. Je dobrým signálom, že viacerí kandidáti toto neberú na ľahkú váhu. Verím v našu úzku povolebnú spoluprácu, bez ohľadu na ich výsledok.

S pozdravom,

Ivan Skaloš

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby