CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Výzva starostovi Balaškovi: "Vzdajte sa odstupného v prospech obce".

Pán Balaško, vzdajte sa odstupného (alebo jeho časti) v prospech obce.

Keďže v ďalšom volebnom období nekandidujete (a nie je možné aby ste boli opäť zvolený do funkcie), vzniká vám naň zákonný nárok.
Vzdaním sa však urobíte dobré gesto pri odchode z funkcie a prispejete aspoň trochu k riešeniu akútnych problémov obce.

V prílohe prikladám sken Nárvhu na rozpočtové opatrenie, v ktorom sa upravujú príjmová a výdavková časť o 22.517,5 EUR.

Na strane príjmov:
1, Výnos podielových daní sa znižuje o 18.067 EUR
2, Príjem za komunálne odpady sa zvyšuje o 14.000 EUR
3, Príjem za porušenie predpisov sa zvyšuje o 4.200 EUR
4, Príjem za vodné a stočné sa zvyšuje o 22.384,5 EUR

Na strane výdavkov:
1, Odstupné (starostovi pozn. autora) sa zvyšuje o 13.462,5 EUR
2, Mzdy a preplatenie dovolenky sa zvyšujú o 6.710 EUR
3, Odvody do fondov sa zvyšujú o 2.345 EUR

Na základe zákona č.289 z roku 2002 o pránom postaveníá a platových pomeroch starostov obcí:
...po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce...
...výšku odstupného definuje § 5 odst. 2 zákona...
...nárok na odstupné starostovi nevznikne, ak bol opäť zvolený do funkcie...


opatrenie.jpg

Počet zobrazení: 206

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Jarmila Soboličová o Október 26, 2010 na 11:18am
Pán Balaško , čakáme vašu reakciu. S nasledovným sa stotožňujem.
Prečo odstupné
názory.pravda.sk - Martin Hric | 24. októbra 2010 12:36
Odstupné nepatrí zamestnancovi prijatému na dobu určitú. Má slúžiť ľuďom, ktorí nečakane dostali padáka. Aby prežili dva-tri mesiace, kým si nájdu nové zamestnanie. Poslanci, ministri, starostovia, tisíce politických nominantov sú volení či vymenovaní na dobu určitú. Do najbližších volieb.
Poberajú platy a odmeny, o akých by sa im ináč nesnívalo. Teplé miestečko si vedia pripraviť vopred. Obce nemajú na mzdy, na kúrenie v škole, na osvetlenie. Ale na odstupné starostovi peniaze byť musia. Vraj by nebolo dôstojné jeho štvorročnej práci pre blaho obce zmenšiť odstupné z 5 na 2 mesiace. Vari tie štyri roky robil zadarmo? Asi by sme potrebovali zákon, že zákon o neplatení odstupného pri dobe určitej sa vzťahuje na každého. Ale kto by ho schválil? Ibaže by prišli Marťania.

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby