CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Časť prvá:

Otvorenie, Schválenie programu, Overenie zápisnice, Kontrola uznesení, Informácia o vzdaní sa mandátu starostu obce, Určenie platových podmienok zastupujúceho starostu obce, Informácia o príprave rozpočtu obce na rok 2014 - 2016, Vybavenie protestu prokurátora, Vyradenie majetku obce, Odpustenie pohľadávky, Návrh VZN o miestnych daniach 

 

Časť druhá:

0:50 Návrh VZN Návrh Dodatku k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia

 

Časť tretia

Pokračovanie: Návrh VZN Návrh Dodatku k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
11:55 - 29:00 prestávka

 

Časť štvrtá 

1:03 - Informácie o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2012

3:30 - Schválenie obstarávania zmien a doplnkov lokality PROMCEN

11:17 - Interpelácie

 

Časť piata

Počet zobrazení: 249

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby