CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Ako som v závere príspevku "Čo je to vlastne verejný záujem, resp. záujem obce ?" uviedol, budú v samostatnom príspevku poskytnuté verejnosti informácie o návrhu/výzve/žiadosti MCST, a.s., adresovanej všetkým členom orgánov obce Ch. Grob vo veci spätného odpredaja pozemku s par. č. 1656/627.

Spoločnosť MCST, a.s. v tejto etape riešenia prístupu vedenia obce Chorvátsky Grob ku plneniu základnej úlohy samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložila všetkým členom orgánov obce, ako aj právnemu oddeleniu a hlavnému kontrolórovi v tomto liste č. MCST/OChG-4430106-ŠS žiadosť o zaujatie záväzného stanoviska ku návrhu MCST, a.s. na odpredaj pozemku par. č. 1665/627 vo vlastníctve obce vydaním súhlasu s predkladaným návrhom ( viď obsah toho listu č. MCST/OChG-4430106-ŠS ).

Tento návrh/výzva/žiadosť MCST, a.s. bol všetkým predložený najskôr týmto emailom zo dňa 2.6. 2018, neskôr bolo podaný aj do podateľne OÚ Obce Ch. Grob.

S ohľadom na to, že nebol starostom Obce Ch. Grob a/alebo iným zástupcom OÚ Obce Ch. Grob zaradený do programu OcZ Obce Ch. Grob dňa 19.6. 2018, tak bola týmto emailom zo dňa 17.6. 2018 adresovaná výzva na všetkých adresátov (najmä na poslankyne a poslancov OcZ Obce Ch. Grob), aby do programu rokovania zaradili žiadosť podľa tohto listu č. MCST/OChG-4430106-ŠS.

Email zo dňa 17.6. 2018 obsahuje okrem iného aj odkaz na už historický článok o tom, aký je "Skutkový stav s prevodom práv a povinností stavebníka ku stavbe ZŠ..., o čom je výmena stanovísk na túto tému medzi mnou za MCST, a.s. a R. Benčíkom za Obec Ch. Grob.

Ako bolo, resp. bude s návrhom/výzvou/žiadosťou MCST, a.s naložené sa môžeme dozvedieť z tohto záznamu z rokovania OcZ Obce Ch. Grob a neskôr aj z web stránky Obce Ch. Grob.

Počet zobrazení: 106

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby