CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Verejná výzva pre rokovanie o kanalizácii po Triblavinskej ulici

Spoločnosť MCST, a.s. odoslala týmto emailom dňa 23.6. 2018 verejnú výzvu poslankyni Michalkovej a starostovi Benčíkovi pre zorganizovanie rokovania za účelom dohodnutia postupu pre realizovanie alebo nerealizovanie splaškovej kanalizácie pre odkanalizovanie pôvodného intravilánu časti Čierna Voda obce Chorvátsky Grob, a to najmä oblasť ulíc Pezinská, Vajnorská, Triblavinská a časť tzv spisovateľských ulíc. 

Verejná výzva bola spísaná v liste MCST, a.s. č. MCST/OChG-4492206-ŠS, ku ktorému boli pripojené nasledovné prílohy:

1.  Kópia listu Obce Ch. Grob č. 2511/2018 s vyjadrením ku IS a doprave v lokalite PROMCEN.

2.  Tlač emailu od Ing. arch. Adamczaka z 13.2. 2018

     List č. MCST/AUREX-20080218-ŠS so žiadosťou o vyjadrenie ku ZaD ÚPN-O č. 1/2015 na AUREX, s.r.o.

3.  Návrh realizácie kanalizácie po Triblavinskej ulici a aj možného zabezpečenia jej financovania.

O tejto aktivite MCST, a.s. budú prostredníctvom krátkeho letáka informovaní aj obyvatelia z oblasti ulíc Pezinská, Vajnorská, Triblavinská a časť tzv. spisovateľských ulíc.

Doplnenie informačných podkladov :

  - Tu je znenie letáka o výzve ku verejnému prerokovaniu odkanalizovania.

  - Tu je vyjadrenie A-VS, s.r.o. ku navrhovaným riešeniam odkanalizovania.

Ak budú od oslovených subjektov vrátane obyvateľov vyššie uvedených ulíc, potom ich budem dopĺňať do tohto blogu, aby k nim mali prístup všetci zainteresovaní, resp. aj tí, ktorých táto problematiky zaujíma.

Počet zobrazení: 153

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby