CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

V nadväznosti na dva články s názvom v duchu povzdychu "Komu naozaj toto všetko prospeje?" uverejňujem stručnú informáciu o dvoch písomnostiach Okresnej prokuratúry Bratislava III. (ďalej len "OPK BA III.") č. Pd_200_13-15.PDF a č. Pd_278_13-6.PDF, v ktorých OPK BA III. upovedomuje o vybavení podnetov MCST, a .s. vo veci odmietnutia poskytnúť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, resp. vo veci nezákonnosti Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob č. 29/2013 o "usmernení" k vydávaniu stanovísk orgánov a/alebo odborných zložiek Obce Ch. Grob pre podnikateľské prevádzky na Triblavine.

O podaní podnetu na prokuratúru, ktorého sa týkajú obidve doručené písomnosti z OPK BA III., som verejnosť informoval v článku "Podnet na prokuratúru." a logicky informujem aj o vydaných písomnostiach, ktorými bol náš podnet zo strany OPK BA III. vybavený. 

Ešte pred napísaním tohto krátkeho článku som o doručení dvoch písomností od OPK BA III. informoval aj poslancov OcZ obce Ch. Grob, ďalej starostu obce, prednostu OÚ a aj ďalších predstaviteľov obce Ch. Grob. V emailovej správe na predstaviteľov obce Ch. Grob s predmetnými písomnosťami OPK BA III.  som si dovolil uviesť aj nasledovné formulácie :

"Komu naozaj toto všetko prospeje? A kto nám nahradí zbytočne stratený čas a vynaložené náklady? Náklady nemalého rozsahu, ktoré nemuseli byť, pretože boli zo strany MCST, a.s. opakovane predkladané iné návrhy na riešenie a tie boli podporované všetkými dotknutými organizáciami, iba vedenie obce Ch. Grob tieto návrhy ignorovalo."

O ďalších krokoch MCST, a.s. v súvisiacich záležitostiach bude spoločnosť MCST, a.s. operatívne informovať aj verejnosť a aj predstaviteľov obce Ch. Grob.

Počet zobrazení: 394

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby