CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Nútené správy a iné dočasné riešenia kanalizácie - 3.

O kauze, resp. skôr kauzách okolo vlastníctva a najmä prevádzky VV a VK infraštruktúry v obci Chorvátsky Grob je možné napísať veľa článkov a s prispením obyvateľov určite aj veľa ďalších o rôznych detailoch, čo bolo naznačené v príspevkoch v rámci diskusií na FB.

V tomto pokračovaní série článkov so spoločným názvom ako pokračovaním článku Nútené správy a iné dočasné riešenia kanalizácie -1 sa budem venovať situácii, ktorá nastala po uverejnení nasledovných  informácií na web stránke obce :

V niektorom z ďalších článkov sa budem venovať aj rekapitulácii udalostí, ktoré k dosiahnutiu tohto stavu viedli. Aktuálne s ohľadom na naliehavosť na riešenie aktuálnej situácie vyjadrím svoj názor na niektoré odporučenia a/alebo výzvy na konanie, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.

Podľa mňa síce nastal výrazný posun v tom, že je konečne aspoň čiastočne vytvorený priestor pre vyriešenie dočasného stavu v prevádzkovej starostlivosti o VV a VK infraštruktúru v obci Ch. Grob, ale obec Ch. Grob musí veľmi pozorne zvážiť, ako budete ďalej postupovať a s kým sa ako dohodne.

Pán Peter Hanušiak, ktorý je podľa môjho názoru veľmi dobre informovaný o problematike lokality PH-2, napísal v rámci diskusie ku Uzneseniu KS BA č.sp.zn.: 1Cob/162/2017-525, vyjadril názor, že citujem

"No na ťahu je nová starostka, výpoveď platí. Apropo už Bencik so svojim Velcekom dosiahol vyhlásenie nútenej správy v prospech PreVaku na celu dedinu. Zastavilo ho až to predbežné opatrenie s Krajského súdu. To ktoré sa teraz explicitne zrušilo. Podľa mna to rozhodnutie o nútenej správe by teraz malo okamžite ožiť. Dôvody sú stále rovnaké. Ja očakávam rázne a rýchle kroky od starostky."

Pán Hanušiak má pravdu v tom, že Uznesenie KS BA č.sp.zn.: 1Cob/162/2017-525 "oživilo" vyhlásenie nútenej správy v prospech spoločnosti PreVak, s.r.o., ale zároveň je v platnosti nútená správa pre A-VS, s.r.o. na VV a VK infraštruktúru pre lokalitu PH-2, ktorá situáciu starostke dosť komplikuje. Vo vzťahu ku pozícii PreVak, s.r.o. iba pripomínam, že vtedajší starosta Benčík mohol dosiahnuť vyhlásenie nútenej správy aj v prospech Obecného podniku služieb obce Ch. Grob, keby bol takéto riešenie chcel dosiahnuť.

Aktuálne sa totiž obec, resp. PreVak, s.r.o. ako nútený prevádzkovateľ VV a VK infraštruktúry musia kvôli zabezpečeniu prevádzky VK infraštruktúry PH-1 a aj PH-3 dohodnúť

  • alebo s A-VS, s.r.o., ktorá je núteným správcom na infraštruktúru lokality PH-2, cez ktorej infraštruktúru sú odvádzané splaškové vody z lokalít PH-1 a PH-3,

Bude naozaj otázne, ktorý z týchto dvoch subjektov sa bude mať záujem sa dohodnúť a aké podmienky dohody bude ochotná vyjednať obec s ohľadom na potrebu zabezpečiť plnenie zákonných povinností voči obyvateľom lokalít PH-1 a PH-3.

Nezávidím vedeniu obce Ch. Grob a najmä starostke obce, pretože spoločnosť A-VS, s.r.o. ľudia na PH-2 nechcú a voči developerovi PH-2 (aktuálne v konkurze) majú výhrady, ale bez dohody s ním jednoducho posun v riešení aktuálnej situácie nenastane. Po skúsenostiach developera s obcou z minulosti, keď sa snažil VV a VK infraštruktúru PH-2 odovzdať obci a obec tomu zabránila, sa môže stať aj to, že to jednoducho nechá tak.

Pokračovanie nabudúce. Dúfam, že čoskoro.

Počet zobrazení: 300

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby