CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Pán Daniel Harman uverejnil dňa 7.11. 2018 tesne pred začiatkom volebného moratória cielený útok na niektorých kandidátov na členstvo v orgánoch samosprávy, v ktorom uviedol viacero preukázateľne nepravdivých informácií aj o mojej osobe.

Je všeobecne známe, že na jednu vetu s klamstvami musí byť napísaných výrazne viac viet pre objasnenie tých neprávd , tak v tomto článku je naozaj obsiahle vysvetlenie nepravdivých vyjadrení Daniela Harmana ku "záhadným prepojeniam", pretože náhody podľa Daniela Harmana neexistujú.

Veľký rozsah tohto článku je daný jeho určením aj ako súčasť trestného oznámenia na pána Daniela Harmana, ktoré bude podané predpokladám ešte v piatok 9.11. 2018, aby to niekto nespájal s výsledkami komunálnych volieb 2018 v obci Chorvátsky Grob.

Toto je úvod článku Daniela Harmana, obsahujúceho aj nepravdivé informácie:

Vážení občania,
pozorne sledujem dianie vo Vašej obci a preto by som chcel teraz zverejniť môj názor na „náhodné prepojenia“ (lebo náhody neexistujú) a „aktivity“ ľudí, ktorí kandidujú za starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Grobe:

1. Pozemky v okolí Triblaviny: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=21300&SID=2&P=0 , http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=311548&SID=2&P=0 . Čisto „náhodná“ rovnaká adresa sídla a partnerský vzťah Vladimíry Vydrovej s konateľom Triblavina Business Center Johanom Mevesenom (Aktuálny LV č.1712 Triblavina Business - konateľ Johan Mevesen). Prikladám:
A) dokument o spolupráci medzi Triblavina business center , MCST (Štefan Sládeček) a p. Vydrovou z 11/2015

Pre vysvetlenie verejnosti, ale najmä niektorým neveriacim Tomášom, uverejňujem podstatné fakty ku tomu "záhadnému náhodnému prepojeniu mojej osoby" na zrejme každého, kto Harman a spol. zavadzajú v ich plánoch.

1.

Spoločnosť MCST, a.s. na základe uplatnenia ďalších podmienok záložného práva nadobudla do vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré sú evidované na LV č. 3656 pre k.ú. obce Chorvátsky Grob. V podstate od začiatku roka 2010 začal a MCST, a.s. aktívne vystupovať vo veci legalizácie užívania Triblavinskej cesty (ktorá asi na úseku 150 metrov prechádza cez dvor vo vlastníctve MCST, a.s.) a aj jej pripojenia na pripravované rozšírenie diaľnice D1. Máme o tom veľa dôkazov v archíve, ale pre tento článok bude postačovať tento list MCST, a.s. pre Obec Ch. Grob, predstavujúcim súhlas s procesom jej zaradenia do siete verejných ciest.

2.

Po viacerých úkonoch v rámci prípravy PD pre rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruh + kolektory zorganizoval vtedajší starosta Marynčák rokovanie všetkých vlastníkov nehnuteľností okolo Triblavinskej cesty, aby sa pohol ďalej proces jej legalizácie a zaradenie do siete ciest ako cestu III. triedy, nakoľko vtedy to bola podmienka NDS, a.s. pre jej pripojenie na diaľničné kolektory. 

Ako dôkaz predkladám email s poznámkami od vtedajšieho starostu Marynčáka, pričom do textu emailu je vložená posledná strana zo zápisu pre pamäť, spracovaného Ing. Tkáčovou. Tu je dôkaz ým  prepojeniu VZN o miestnom poplatku.

V súvislosti so "záhadnými náhodnými prepojeniami mojej osoby" dávam do pozornosti nasledovné skutočnosti:

   a)  že to stretnutie inicioval vtedajší starosta Marynčák, ktorý aj vymedzil okruh účastníkov,

   b)  že sa ho zúčastnili zástupcovia celkom 14 subjektov - vlastníkov nehnuteľností,

   c)  že na tom stretnutí boli dohodnuté ďalšie postupy a MCST, a.s. bola určená/dohodnutá ako koordinátor úseku "pred" diaľnicou.

3.

Aj po tomto stretnutí sa udialo viacero dôležitých úkonov, na ktorých posúdenie si zrejme bude musieť nájsť čas viacero subjektov aj na strane štátu. Dôležitý je tento zápis zo stretnutia z 26.2. 2014, na ktorom sa okrem iných zúčastnil aj Ing. arch. Gubka ako zástupca belgického vlastníka tých pozemkov, ktoré trápia pána Harmana.

Pre zdokumentovanie "záhadných náhodných prepojení mojej osoby" dávam do pozornosti časť C. toho zápisu a najmä body 6. a 7., na základe ktorých MCST, a.s. koordinovala aj za účasti Ing. arch. Gubku súčinnosť s NDS, a.s., aby bolo možné navrhnúť riešenie prepojenia Triblavinskej cesty a DK Triblavina.

4.

Nepravdivé vyjadrenia používajúci Daniel Harman spomína v tom svojom apely na vážených občanov aj citujem "A) dokument o spolupráci medzi Triblavina business center , MCST (Štefan Sládeček) a p. Vydrovou z 11/2015".

Ide o tento dokument - súhlas MCST, a.s. pre Triblavina Business Center, s.r.o. (TRBC, s.r..., ku ktorému sú pripojené dve prílohy, a to tento zápis zo stretnutia zástupcov MCST, a.s. a TRBC, s.r.o., ako aj výkres s vyznačením prepojenia dvoch susedných projektov.

Aby bolo zrejmé, prečo sa MCST, a.s. angažovala a aj angažuje, tak dávam do pozornosti nasledovné skutočnosti:

   A)   MCST, a.s. konala na základe toho, čo je uvedené v bode 2. písmeno c) a bod 3.

   B)   V rámci plnenia svojich záväzkov sa s TRBC, s.r.o. ako vlastníkom susedných pozemkov dohodla na tom, že TRBC, s.r.o. poskytne potrebnú časť pozemkov pre prepojenie Triblavinskej cesty s DK Triblavina.

   C)   V záujme získania územného rozhodnutia pre projekt TRBC, s.r.o., ktorý umožní pokračovať v získaní stavebného povolenia aj /alebo najmä aj pre tú prepojovaciu komunikáciu medzi Triblavinskou cestou a DK Triblavina, navrhla MCST, a.s. to riešenie spolupráce, ktoré je uvedené v tom zápise zo stretnutia zástupcov MCST, a.s. a TRBC, s.r.o. Dôvodom boli informácie jednak od samotnej TRBC, s.r.o., ale aj od starostu obce a aj od NDS, a.s. V tejto súvislosti už iba pripomínam, že na základe toho súhlasu MCST, a.s. pre TRBC, s.r.o. vydali súhlasné stanoviska všetky dotknuté dopravné autority, čo sa zrejme Harman a spol. nepáči.

Pre mňa je však podstatné, že na základe toho TRBC, s.r.o. a najmä zahraničný vlastník tejto spoločnosti aj napriek následným obštrukciám zo strany Starland Holding, a.s. zotrval na svojej pozícii a bol stále pripravený poskytnúť bezodplatne potrebné pozemky.

5.

V závere uvediem už len dva dokumenty a jeden obsiahly článok, z ktorých vyplýva ozrejmenie toho, že niekto vie v záujme svojom aj spolupracovať a niekto si stráži v prvom rade iba svoj záujem, aj keď sa snaží verejnosť "rôznymi spôsobmi" presvedčiť o niečom inom.

5.1.

Tu je článok "Mám veľkú dilemu", ktorý okrem iného opisuje koordinované obštrukcie zo začiatku roka 2016 pri hľadaní riešenia podmienok pre pripojenie časti Čierna Voda na DK Triblavina v rámci prípravy projektu rozšírenia diaľnice D1, ako to bolo dohodnuté na stretnutí, z ktorého zápis je popisovaný v bode 3. tohto článku.

5.2.

Tu je zápis z rokovania na pôde NDS, a.s. zo dňa 25.1. 2018, na ktorom sa jeho účastníci snažili po vyše r dvoch rokoch od spustenia konania o zmene stavby DK Triblavina nájsť riešenie námietok MCST, a.s. ako účastníka konania voči zmene stavby pred dokončením DK Triblavina, resp. projektu rozšírenia diaľnice D1.

V tom zápise môžete vidieť podmienky Starland Holding, a.s. pre vydanie súhlasu s riešením, ktoré na základe svojich záväzkov podľa bodov 2. a 3. pripravila MCST, a.s. pre prepojenie Triblavinskej cesty a DK Triblavina.

5.3.

Tu sú strany 1 a 6 zo 7 stranového zápisu zo stretnutia zo dňa 26.3. 2018, ktoré nadväzovalo na stretnutie podľa bodu 5.2. a ktoré hľadalo a aj našlo riešenie pre odblokovanie postupu po zbytočne dlhých takmer troch rokoch zdržania výstavby DK Triblavina našlo aj na základe spolupráce, vychádzajúcej zo "záhadných náhodných prepojení mojej osoby", riešenie obštrukcií v procese zmeny stavby DK Triblavina pred dokončením a umožnilo pokračovať jednak vo výstavbe tejto DK, ale aj vyriešiť ďalšie dopravné stavby s mimoriadnou dôležitosťou aj pre obyvateľov časti Čierna Voda, resp. aj celej obce Ch. Grob. 

Takže ešte raz aj na záver pán Daniel Harman, na čo Vám bolo dobré toto "kazítko"?

Počet zobrazení: 399

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby