CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Hľadáme pravdu o projekte Triblavina - pokračovanie rozhovoru s Gruntom

Prinášam pokračovanie rozhovoru s Ing. Markom - projektovým manažérom spoločnosti Grunt, a.s. V predchádzajúcej časti ste si mohli pozrieť odpovede aj na tieto otázky:

 • Aký je súčasný status projektu po právnej a technickej stránke?
 • Ake sú podľa vás prinosy projektu Triblavina pre občanov obce Chorvátsky Grob?
 • Ake sú negatíva projektu pre Chorvátsky Grob a jeho občanov

K projektu Triblavina sa už vyjadril odchádzajúci zástupca starostu Ing. Žiak a svoj pohľad priblížil aj člen petičného výboru Ing. Ivan Skaloš. Pred voľbami sa mi žiaľ nepodarilo získať odpovede starostu Vajnor ani zástupcu BSK (napriek prísľubu). Verím, že teraz po voľbách sa mi to podarí.

Poďme však k odpovediam Ing. Marka. Pán inžinier, vyjadrite sa k hlavným problémom, ktoré projektu vyčítajú oponenti:
 • Projekt nemá pripravenú cestnú infraštruktúru pre samotnú stavbu (stavebné mechanizmy zničia aj tú chabú cestnú sieť, ktorá existuje dnes)

 • Aj čiastočne dokončený projekt spôsobí dopravný kolaps CHG, a Vajnor (poťažmo BA, nakoľko neúmerne zaťaží aj diaľnicu v prípade vybudovania diaľničnej prípojky)

 • Projekt spôsobí zmenu vidieckeho charakteru obce na mestský

 • Videl som architektonické návrhy projektu na internete. Určite sa zhodneme na tom, že osem podlažné budovy veľmi nezapadajú do vidieckeho charakteru...

 • Projekt spôsobí ešte väčšie problémy s vysokou spodnou a dažďovou vodou na Čiernej vode

 • Nemal by Grunt zaplatiť akúsi daň za to, že do obce projektom Triblavina prinesie veľké množstvo nových obyvateľov? Napríklad formou postavenia niektorých objektov občianskej vybavenosti na svoje vlastné náklady?

 • Na mape územného plánu je zakreslená železničná prípojka, o ktorej vraj nikto nič nevie (Železnice SR ani BSK). O akú prípojku ide a prečo tam je zakreslená?

 • Po komunálnych voľbách je možné, že nové vedenie obce bude mať výrazne odlišné stanovisko k projektu, ako malo doterajšie vedenie. Ako ste pripravení na takú situáciu? (Poznámka: rozhovor sme nakrúcali koncom októbra 2010)

Počet zobrazení: 406

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby