CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Na poslednej schôdzi Obecného zastupiteľstva (03.05.2011) nám Starosta Marynčák odprezentoval výsledky "Auditu činností stavebného úradu". Podľa slov starostu výsledky auditu poukazujú na závažné nedostatky (napr. porušovanie zákona a pod.) v práci stavebného úradu našej obce. Celú starostovu prezentáciu si môžete pozrieť a vypočuť na videu zverejnenom v tomto blogu.

 

Určite sa zhodneme, že závery auditu sú závažné a že vykonanie auditu bolo potrebné. V tomto so starostom súhlasím. V čom so starostom súhlasiť nemôžem je spôsob, akým audit obstaral.

 

Bez verejnej súťaže

Na obecnej stránke (starej, či novej) som informácie o hľadaní najvýhodnejšieho dodávateľa auditu nenašiel. Hoci ide o sumu spolu takmer 3.500 Eur, starosta nepoužil ani prieskum trhu - najjednoduchšiu formu verejného obstarávania. O tom, že nejaký audit prebehol sme sa dozvedeli až po jeho vykonaní. Takéto netransparentné konanie starostu je v priamom rozpore s (aj) jeho predvolebnými sľubmi. V nich kandidáti za Občianske združenie Chorvátsky Grob - Čierna Voda dávajú prísľub, že (napríklad) budú: "zverejňovať všetky verejné obstarávania a súťaže aj s nižšou prahovou hodnotou", alebo vo volebnom občasníku tvrdia že "zabezpečenie transparentnosti musí byť jednou z priorít nového obecného zastupiteľstva".

 
Je to pre obec výhodná cena?

Keďže nie je viditeľná snaha starostu dopracovať sa transparentne k čo najvýhodnejšej cene, hospodárnosť sumy 2.950 Eur, ktorú obec zaplatila za "vypracovanie auditu" a sumy 480 Eur za "odborné poradenstvo pri odstraňovaní zistených nedostatkov" je  ľahko spochybniteľná. Mohol niekto iný, s adekvátnym vzdelaním, koncesiou, či praxou vypracovať pre nás audit v rovnakej, alebo vyššej kvalite a za menej? 

 
Priame zadanie

Zo zverejnených došlých faktúr a zo starostovej prezentácie sa dozvedáme, že dodávateľom špecializovaného auditu bola Ing. Katarína Tkáčová, IČO: 35471034, ktorá má podľa Výpisu zo Živnostenského registra na internete uvedenú adresu miesta podnikania v Košiciach na ulici Žriedlová 3363/24.

Poznámka:

Ak ste klikli na link ŽR vyššie, vložte do políčka IČO hodnotu 35471034 a stlačte tlačítko "Vyhľadať".


Je to klientelizmus?

Osoba s rovnakým menom a titulom - Ing. Katarína Tkáčová a s rovnakou adresou - Žriedlová 24, Košice, je podľa Obchodného registra prokuristkou akciovej spoločnosti PeeMDe Global a.s. V tejto spoločnosti bol Starosta Marynčák do 19.01.2011 predsedom predstavenstva. Ak teda starosta pridelil zákazku priamym zadaním osobe, ktorá mu je známa a podnikateľsky blízka, tak tu ide s veľkou pravdepodobnosťou o klientelizmus, ktorý Ministerstvo Vnútra na svojej stránke definuje ako jednu z foriem korupčného správania.


Nezverejnená zmluva

Zmluvu medzi obcou a dodávateľom prác na audite som na novej ani na starej 
obecnej stránke dodnes (29.05.2011) nenašiel. Nevieme teda, čo presne bolo predmetom dodávky, ako sa určila odmena, ani v akom termíne sa mala dodávka uskutočniť. Z pohľadu zákona (546/2010) je však zmluva účinná až dňom jej zverejnenia. Dnes tak čelíme zaujímavej právnej situácii, keď dodávateľ uskutočnil plnenie (audit je hotový), vystavil faktúru, obdržal úhradu a zmluva (právny titul) ešte stále nenadobudla účinnosť.


Výsledok auditu som tiež nenašiel

Do dnešného dňa (29.05.2011) som na obecnej web stránke znenie/výsledky auditu nenašiel. Hoci na jeho úhradu boli použité obecné peniaze, ktorých vlastníci sú všetci obyvatelia obce, nemáme možnosť si audit prečítať.

 

Ako to vidíte vy?

Audit bol potrebný. Zosúladenie procesov stavebného úradu s právnym poriadkom je jeho pozitívny výsledok. Na druhej strane, pri obstaraní auditu došlo k množstvu prešľapov, ktoré sú na hranici akceptovateľnosti. A žiaľ, navyše sa ukazuje, že starostove sľuby o transparentnom obstarávaní zostávajú zabudnuté na predvolebných letákoch...

 


Počet zobrazení: 172

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby