CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

So železnou pravidelnosťou sa na sociálnych sieťach objavia pred a/alebo po voľbách nejaké otázky k tomu, čo je s bývalým cca 4,2 ha areálom v centrálnej zóne časti Čierna Voda, označovaným ako jazdecký areál TJ Elán.

Väčšinou ide o otázky, že čo tam bude a prečo tam nebude to alebo ono a občas (dosť často) sa ešte aj teraz po 23 rokoch objavia poznámky na tému, čo sa v roku 1996 "hovorilo o predaji majetku obce". A vždy som "požiadaný" o vysvetlenie, pričom mi je napísané, že nemám veľa vypisovať.

Moja reakcia je v podstate vždy takmer rovnaká a líši sa len v počte rokov, ktoré od tých "udalostí" ubehli. Aktuálne je to teda 23 rokov od predaja majetku obce spoločnosti Filagro, s.r.o. a už cez 30 rokov od momentu, kedy začal TJ Elán užívať obecný zadarmo majetok, teda 4,2 ha pozemkov a viacúčelovú halu, označovanú ako Jazdecká hala.

Podrobný popis celého vývoja, ktorý som bol nútený spísať pred komunálnymi voľbami 2010, nájde potenciálny záujemca v článku "Pravda o zašantročení krásneho jazdeckého areálu".

Aktuálne už iba doplním pár podkladov z obdobia pred predajom obecného majetku, ktorými by som rád uzavrel opakované otázky na tému jeho nevýhodného predaja smerom ku mojej osobe, resp. dokonca spájanie mojej osoby s tým, že som to už vtedy nejako manažoval alebo že som súčasťou komplotu "mocných síl", ktoré o ten areál podvodne pripravili verejnosť, resp. deti, mládež a športovcov.

Pravda je žiaľ taká, že bývalý jazdecký areál spustol, resp. bol "zašantročený" preto, lebo sa skupina osôb z TJ Elán (dnes Golfový klub Bobrov) viac, než 5 rokov nedokázala dohodnúť s obcou Ch. Grob o nejakých podmienkach užívania toho obecného majetku a tak Obecné zastupiteľstvo obce Ch. Grob (nie starosta Nemčovič) po verejnej obchodnej súťaži uznesením č. 18/OZ - 1996 zo dňa 1.4. 1996 rozhodlo o predaji celého areálu spoločnosti Filagro, s.r.o. Starosta obce Nemčovič iba podpísal túto kúpnu zmluvu dňa 17.4. 1996 a aj tento dodatok ku nej dňa 17.4. 1996.

Prijatiu toho uznesenia a aj podpisu vyššie prezentovaných zmluvných dokumentov predchádzalo pomerne intenzívne a aj dlhodobé rokovanie medzi obcou Ch. Grob sa a TJ Elán o tom, za akých podmienok by mohol byť ten obecný majetok byť užívaný aj naďalej zo strany TJ Elán (nájomná zmluva ), resp. za akých okolností by TJ Elán mohla odkúpiť.   Tu je scan zápisnice zo zasadnutia OcZ obce Ch. Grob z 29.2. 1996 a tu je zase list obce Ch. Grob z 10.1. 1996, v ktorom starosta Nemčovič informuje o stanovisku poslancov zo zasadnutia z 21.12. 1995 k ponuke TJ Elán na odkúpenie majetku obce za 5 miliónov SKK, označovaného v celku ako jazdecký areál TJ Elán. Teda za tú istú cenu, za ktorý obec Ch. Grob predala obecný majetok spoločnosti Filagro, s.r.o.

Spoločnosť MCST, a.s. nadobudla tie nehnuteľnosti v roku 2007 na základe uplatnenia záložného práva z titulu nevrátenia pôžičky pôvodným majiteľom.

Kópiu vyššie prezentovaného uznesenia a aj množstvo ďalších "zaujímavých" podkladov mám zo súdnych spisov, ktoré skupina osôb okolo TJ Elán viedla proti obci a proti kupujúcim tých nehnuteľností od roku 1996 až do rokov 2010, resp. 2012. Pritom až do začiatku roka 2009 tie nehnuteľnosti aj TJ Elán bez nájomnej zmluvy, resp. bez iného právneho titulu užívalo, resp. užívala. Spoločnosť MCST, a.s. bola do tých sporov tiež tou istou skupinou osôb okolo TJ Elán konaním vtiahnutá v roku 2008 a po niekoľkých rokoch sme obidva tie spory za obec a aj za nás vyhrali.

Dúfam, že toto je na dlho alebo až navždy moje posledné písanie o "kauze s areálom TJ Elán". 

Počet zobrazení: 171

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby