CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Včera 17.11. oficiálne a v piatok 16.11. v predstihu si občania tejto krajiny v súvislosti s výročím udalostí z novembra 1989 pripomenuli nielen samotné výročie, ale väčšina z prezentovaných názorov sa zaoberala aj tým, kam sa naša spoločnosť vo svojom vývoji dopracovala.

14.11. sa objavil na FB Chorvátsky Grob - občianska komunita príspevok aj s verejne dostupnou obrazovou výzvou "POSTAVME SA ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO", ku ktorému bola ďalej vedená aj polemika ohľadne účasti na proteste aktivistov iniciatívy "Za slušné Slovensk" na zhromaždení, organizovanom na deň 16.11. 2018, do ktorej som si dovolil zapojiť sa aj ja.

Môj príspevok obsahoval výzvu na dve novo zvolené poslankyne a jedného poslanca k tomu, aby sa z hľadiska požiadaviek iniciatívy za slušné Slovensko  vyjadrili ku príspevkom Daniela Harmana, uverejneným tesne pred začatím platnosti predvolebného moratória.

Tá moja výzva obsahovala aj nasledovné dve otázky:

  1. Aký je s odstupom času Váš názor na konanie Daniela Hamana v zmysle, či ho považujete za možnú súčasť vybavenia občana slušného Slovenska?
  2. Považujete informácie z Harmanovho príspevku za pravdivé a budete požadovať vysvetlenie od tých od členov budúcich orgánov samosprávy v obci Ch. Grob, ktorí tam boli spomenutí?

Okrem odkazov od pána Gábora Bungyiho, že načo sa pýtam na pravdivosť tých informácií, že veď bolo všetko uverejnené a dá sa to vyhľadať, tak som ďalšie a najmä konkrétne odpovede od oslovených kandidátov nedostal.

S ohľadom na to, že som bol jednak aktívnym účastníkom diania v novembri 1989 aj pred 17.11. 1989 už v rámci občianskych aktivít za prepustenie JUDr. Jána Čarnogurského z väzby, ale zúčastňoval som sa aj ďalších mítingov a diskusií k tomu, čo a ako by sa malo v štáte zmeniť, tak si dovoľujem napísať túto otvorenú reakciu k aktuálne sledovanej téme vývoja po novembri 1989 v podmienkach obce Chorvátsky Grob.

Považujem za hodné zamyslenia sa skrývanie sa za všeobjímajúce vyhlásenie "POSTAVME SA ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO", keď v konkrétnom prejave/činnosti nie sú ľudia schopní, resp. ochotní otvorene sa dištancovať od neslušného názoru pána Daniela Harmana, založeného na nepravdivých až klamlivých informáciách a dokonca spojeného s podsúvaním verejnosti, že údajné vyhrážky fyzickou likvidáciou jeho osoby a jeho rodiny, lebo si vraj "dovolil prezentovať názor na majetkové a developerské prepojenia jedného z kandidátov na post starostu".

Celý text príspevku pána Harmana je tu:

Vážení občania,
tento súkromný príspevok je môj posledný v tejto skupine, vzhľadom na to, že som nútený z tejto skupiny odísť. Reakciou na môj stredajší príspevok (vo štvrtok bol vymazaný) boli vyhrážky na fyzickú likvidáciu mňa a mojej rodiny. Dovolil som si totižto len prezentovať môj názor, na majetkové a developerské prepojenia jedného z kandidátov na post starostu. V tejto celej hre totiž podľa môjho názoru nejde vôbec o školu, škôlku alebo občanov. Ide tu len o sprosté pozemky a ich zhodnotenie za obecné peniaze dobre organizovanou skupinou podvodníkov, ktorí sú zároveň pravidelní prispievatelia v tejto skupine a 4 roky sa neúspešne snažia o ovládnutie Obecného a hlavne stavebného úradu. Bezpečnosť a zdravie mojich malých dcérok majú pre mňa najvyššiu hodnotu. S pozdravom Daniel Harman

Je pre mňa zarážajúce, ale pre súčasnú dobu zároveň za veľmi príznačné, že si jednak toto dovolil napísať človek, ktorého celá aktivita v k.ú. obce Chorvátsky Grob je založená na účelovom a podvodnom zneužití ideálov novembra 1989 a účelovom prekrútení základných ponovembrových zákonov ČSFR a neskôr aj SR, ale že sa od prejavu tohto človeka nikto nedištancoval, hoci obsahuje jednoznačne účelovo nepravdivé a ničím nepreukázané tvrdenia.

Toto otvorené vyjadrenie predkladám ako predstaviteľ subjektu, ktorý je jednoznačne negatívne dotknutý zneužitím zákona č. 229/1991 z 21. mája 1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý bol prijatý v snahe vtedajších zákonodarcov

  • zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989,
  • dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde a
  • upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka aj v súlade s požiadavkami na tvorbu krajiny a životného prostredia.

Pán Daniel Harman dlhodobo zastupoval záujmy subjektov, ktoré aktuálne vlastnia nehnuteľnosti, pri ktorých vydaní zo strany štátu ešte predchádzajúcim vlastníkom došlo k obídeniu základného určenia zákona č. 229/1991 Sb. v podstate vo všetkých troch základných oblastiach jeho určenia, hoci sa jednalo o zákon s výrazne retroaktívnymi prvkami.

Na väčšinu pozemkov v k.ú. obce Ch. Grob nemal nikto priamy právny nárok, pretože ich predchádzajúcim vlastníkom bola rodina grófa Pálfyho a keďže ten nemal priamych dedičov, tak všetky tieto majetky prešli do vlastníctva štátu bez akéhokoľvek nároku na priamu náhradu.

Napriek tomu boli tieto pozemky "vydané" reštituentom väčšinou ihneď po tom, ako sa celé územie tzv. veľkej Bratislavy vrátane k.ú. obce Ch. Grob zmenilo z predtým poľnohospodárskych a lesných pozemkov na výhľadové územie pre výstavbu. Väčšina tých reštituentov zároveň "dostala inštrukcie", komu majú tie vydané nehnuteľnosti "predať"

Pán Daniel Harman si aj napriek vyššie uvedeným faktom dovoľuje niekoho vrátane mňa obviňovať z podvodu, pri ktorom citujem "ide tu len o sprosté pozemky a ich zhodnotenie za obecné peniaze dobre organizovanou skupinou podvodníkov". 

A dovoľuje si to prekrúcať aj napriek tomu, že ak by neboli tie podvody, presnejšie účelové obídenie hlavného účelu/zámeru reštitučných zákonov pri vydávaní pozemkov reštituentom pre v podstate celé územie časti Čierna Voda, tak by dnes obec Ch. Grob nemala žiaden problém s pozemkami na verejno-prospešné stavby ako škola, škôlka, cintorín, zeleň, atď. A ani lokalita PROMCEN, resp. Triblavina by nemusela meniť svoj účel využitia, pretože by sa v prípade dodržiavania zákonov SR aj naďalej využívali na poľnohospodárske účely.

Ale hlavne že sme slušní a že nám chutí jesť!

Počet zobrazení: 275

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby