CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Už dlhšiu dobu som nútený veľmi intenzívne sledovať všetko, čo sa deje okolo pozemkov na Čiernej Vode vo vlastníctve mojej firmy MCST, a.s. Sledujem a väčšinou aj reagujem aj na mnohé informácie, resp. skôr dezinformácie, ktoré zachytím aj na internete. Vplyvom blížiacich sa komunálnych volieb sa rozšíril počet web stránok, ktoré sa problematike obce Chorvátsky Grob venujú a tak je to sledovanie o niečo náročnejšie.

Pred pár dňami ma zaujala najskôr informácia o rozhovore s Kamilou Magálovou na stránke www.chorvatskygrobdnes.sk, ktorého „akože“ hlavnou témou je autogramiáda knihy Tajomstvá mojej kuchyne, ale celý rozhovor je v podstate volebná propaganda jej manžela Slavomíra Magála.

V podstate by som sa nad to povzniesol a nestálo by mi za stratu času nejako na tento „rozhovor o knihe“ reagovať, keby som už neviem po koľký krát nenarazil na vyjadrenia o tom, že „obec vraj zašantročila krásny jazdecký areál“ a keby som následne nezachytil aj vyjadrenia ďalších ľudí, ktorý sú zrejme šikovne masírovaní „nemenovanými“ expertmi na ovplyvňovanie, resp. skôr na manipuláciu s verejnou mienkou. Už som sa k týmto nezmyslom viackrát vyjadril, ale asi bude potrebné sa vyjadriť opäť, ale jednoznačnejšie a najmä adresne, nakoľko aktuálne patria pozemky v rámci bývalého „krásneho jazdeckého areálu, ktorý aj pani Magálová pomáhala budovať“, z väčšej časti mojej spoločnosti MCST, a.s. a s ohľadom na viac než 15, resp. 6 rokov trvajúce spory, ktoré hlavne jej manžel Slavomír Magála vedie s obcou, v ktorej je zároveň dosť dlhú dobu poslancom.

Takže tu je vyjadrenie štatutárneho zástupcu vlastníka väčšiny pozemkov pod „krásnym jazdeckým areálom“

  1. Základom „krásneho jazdeckého areálu“ bola v prvom rade budova jazdiarne, ktorú postavila obec Chorvátsky Grob, resp. jeho MNV ešte pred rokom 1989. Na úpravu areálu a aj na prestavbu niektorých ďalších starších objektov podľa obsahu súdnych spisov výrazne prispeli podniky, ktoré v katastri obce pôsobili. K rozsahu priamej pomoci zo strany pani Magálovej sa neviem a ani nechcem vyjadrovať, v súdnom spise je ale založená korešpondencia medzi obcou Chorvátsky Grob a občianskym združením TJ Elán o tom, že členovia občianskych združení nerealizovali ani tie činnosti, ktoré sa zaviazali poskytnúť. Takže jazdecký areál z hľadiska finančného v rozhodujúcej miere vybudovala podľa podkladov zo súdnych spisov obec a rôzne, v podstate štátne podniky na území obce. Určite k jeho realizácii prispeli aj členovia TJ Elán a aj entuziazmus Slavomíra Magála, ale ten to nerobil len kvôli „zeleným pľúcam“.

  1. Ako jednoznačne vyplýva z obsahu dvoch súdnych spisov, ktoré už majú spolu takmer 2 tisíc strán, tak „krásny jazdecký areál“ nezašantročila obec, ale predstavitelia TJ Elán páni Jozef Čambál a Slavomír Magál. Neboli ochotní ani platiť nájom obci, neboli ochotní dohodnúť sa o nejakej forme spoločného užívania tohto areálu s jeho zákonným vlastníkom, ktorým boli od roku 1995 viacerí vlastníci. Zdôrazňujem, že aj obec Chorvátsky Grob v období od 1990 do 1996 mala záujem podporiť rozvoj areálu s pokračovaním jeho pôvodného účelu, takisto aj spoločnosť Filagro, s.r.o. mala takýto záujem v období 1996 až 2002. No a spoločnosť Agrolipt, s.r.o. mala a aj má obdobný cieľ (myslené chov koní a jazdectvo), pričom táto spoločnosť ako vlastník bývalého areálu HŠM v období 2002 až 2007 a aj Poľnohospodárskeho družstva na Dubovej sa jazdeckému športu a chovu koní venuje stále a dosahuje v tomto smere veľmi zaujímavé úspechy doma v SR, ale aj v zahraničí.Spomínaná neochota (alebo neschopnosť) predstaviteľov TJ Elán rešpektovať nové podmienky existencie po vzniku SR a najmä po prechode kompetencií zo štátu na obec a hľadať cestu k dohode viedli k nasledovným udalostiam :
  • Obec Chorvátsky Grob sa radšej problému komunikácie s TJ Elán a potrebe riešiť problémy neplatenia daní a nájomného zbavila predajom areálu – na tomto mieste je ešte potrebné pripomenúť, že „krásny jazdecký areál“ mohli v roku 1996 a aj niektoré roky predtým odkúpiť páni J. Čambál a S. Magál za nižšiu cenu, než za ktorú ten „krásny jazdecký areál“ kúpila moja spoločnosť MCST, a.s. Dnes by sme si žili každý svoj zrejme úplne inak smerovaný život a Čierna Voda by možno mala o jedny „zelené pľúca viac“.
  • Spoločnosť Filagro, s.r.o. sa aj kvôli konaniu pánov J. Čambál a S. Magál dostala do konkurzu.
  • Spoločnosť Agrolipt, s.r.o. bola tiež v dôsledku konania spomínaných pánov donútená odstúpiť tento areál spoločnosti MCST, a.s. ako kompenzáciu za nesplnenie svojich záväzkov voči MCST, a.s.
  • Spoločnosť MCST, a.s. sa takmer rok aj spolu s obcou pokúšala nájsť priestor na takú dohodu s predstaviteľmi TJ Elán, aby zostal jazdecký šport v lokalite Čierna Voda zachovaný; žiaľ absolútne neúspešne z dôvodov preukázateľne na strane pánov J. Čambál a S. Magál.
Niekto, kto dlhé roky neplatil ani dane z nehnuteľností pod „krásnym jazdeckým areálom“, neplatil za vodu pre kone ani obci a ani jeho následným súkromným vlastníkom, neplatil ani za spotrebovanú elektrinu, ale pritom si nechá zaplatiť za ustajnenie koní a za všetko s tým spojené, ešte aj za psa, ktorého si jeho majiteľ do areálu privedie, nemôže očakávať doživotnú toleranciu voči takémuto konaniu (podrobnosti o praktikách v tom „krásnom jazdeckom areáli“ si môžete pozrieť na www.promcen.sk).

Obec mala trpezlivosť 6 rokov, Filagro, s.r.o. vydržalo tiež 6 rokov, Agrolipt, s.r.o. necelých 5 rokov a MCST, a.s. po roku pokusov o nájdenie dohody s pánmi J. Čambál a S. Magál a po vyhodnotení ich dlhodobého Zákerného Manipulovania s Rozhodujúcimi Dôkazmi, založeného na podvodoch a klamstvách, vypovedala všetky nájomné a iné zmluvy, ktoré by mohli TJ Elán, resp. hlavne súkromné spoločnosti menovaných pánov oprávňovať k užívaniu „krásneho jazdeckého areálu“. Za to bola MCST, a.s. menovanými pánmi zatiahnutá do prebiehajúcich súdnych sporov, ktoré vďaka trpezlivej a precíznej práci už na prvom stupni aj MCST, a.s. spoločne s obcou Chorvátsky Grob vyhrala.

Taká je pravda o „zašantročení krásneho jazdeckého areálu, ktorý pomáhala budovať aj pani Magálová“. A tak sa k veci postavili po dlhých rokoch aj Okresný súd Bratislava III ešte v roku 2009 a Okresný súd Pezinok začiatkom roka 2010, keď rozhodli žaloby TJ Elán proti obci a vyššie menovaných právnickým osobám v neprospech TJ Elán a v prospech obce. Teraz ešte musia súdy rozhodnúť o vydaní bezdôvodného obohatenia a o náhrade škody, ktorá by aj pre obec mohla priniesť niekoľko desiatok, možno stoviek tisíc EUR.

Ako štatutárny predstaviteľ vlastníka nehnuteľností som musel zareagovať na emotívnu výzvu k znárodneniu „krásneho jazdeckého areálu“, ktorú je možné identifikovať v rámci predvolebnej agitácie pani Magálovej, uverejnenej v tejto časti stránky www.chorvatskygrobdmes.sk. Nie je to však moja posledná reakcia, pretože obdobie 4 rokov zbytočných činností pri postupnom preukazovaní podvodov a klamstiev vyššie viackrát menovaných pánov, ktoré ma stálo vynútené pôsobenie v okolí pána Magála a podľa obsahu článku aj vo vzdialenom okolí pani Magálovej, by sa nemali opakovať už ani deň.

Tieto vyjadrenia sa mi aj napriek riadnemu nasrdeniu nepublikovali bez problémov, pretože uznávam herecké kvality pani Magálovej, ktorá bola v minulosti v mojej rodine (najmä vplyvom jej menšej ženskej časti) jednou z najobľúbenejších slovenských hercov, čo podporovala aj skutočnosť, že sa dokázala presadiť aj popri výchove troch detí. Preto ma mrzí, že z mnou tušených dôvodov nechala svoje meno spájať s nekorektnou obranou majetkových a obchodných záujmov svojho manžela a jeho nie celkom čistých postupov a praktík, spojených aj s „využitím“ funkcie obecného poslanca.

Počet zobrazení: 655

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby