CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

7 odporúčaní pre vytvorenie názorovej protiváhy oficiálnemu vedeniu obce

V nedávnych voľbách sme si zvolili 11 poslancov a nového starostu. Model
zastupiteľskej demokracie tak dáva 7 poslancom, ak sa zhodnú, takmer neobmedzenú moc nad majetkom a budúcnosťou našej obce. Je sedem ľudí - názorov dosť, či málo na riadenie tejto obce? Môžu občania participovať na jej riadení, alebo sa musia spoľahnúť na sedem statočných? Roboty je nad hlavu, preto mi dáva logiku, prizvať kohokoľvek, kto pracovať chce. Verím, že ostatných 20 kandidátov nezostane po neúspešných voľbách sedieť doma a budú spolu s inými aktivistami pracovať pre všetkých (trebárs aj v záujme ich budúceho volebného výsledku). Verím, že budú aj za nás ostatných dohliadať na efektívnu správu obecného majetku, vytvoria kontrolné mechanizmy a názorovú protiváhu oficiálnemu vedeniu. Toto sú moje odporúčania:

V prvom rade sa musia nájsť takí ľudia, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas na prácu pre obec. Títo ľudia by o sebe mali vedieť a stretávať sa. Radiť sa navzájom a hovoriť o problémoch v obci. Prípadne aj zdieľať nejaké drobné náklady. Malo by vás byť asi toľko, koľko je aktuálne poslancov v OcZ (plus starosta).
1. odporúčanie:
Aktivisti, využite internet a sociálne médiá (facebook, chorvatania.sk...), nájdite sa navzájom a vytvorte komunitu. Nie je to komplikované.


Keď sa už poznáte, vytvorte si tieňové obecné zastupiteľstvo aj s tieňovým starostom (nemusí byť). Všetci by mali pracovať v komisiách tak, aby mali v každej komisii zastúpenie (najlepšie ak budú v každej komisii aspoň dvaja).

2. odporúčanie:
Na facebooku (chorvatania.sk alebo inde na internete) si utvorte skupinu za ktorú nemusíte platiť. To bude vaše webovské sídlo, pomocou ktorého budete šíriť informácie a svoje zistenia ostatným susedom.

Pracujte v rovnakom tempe ako oficiálne obecné zastupiteľstvo. Pred rokovaním OcZ si preštudujte všetky materiály rovnako, ako keby ste boli poslanci (starosta) a rozhodnite sa, ako by ste hlasovali. Vždy si svoje hlasovanie odôvodnite. Máte dostatok podkladov na rozhodnutie (napr. odborné, právne analýzy, finančné data, atď.), alebo máte iba pocit, že hlasovať "za" je správne? Zúčastňujte sa rokovaní OcZ a pri každom bode odborne debatujte alebo navrhujte uznesenia.
3. odporúčanie:
Tlačte na nové vedenie obce (kým je nové), aby do Rokovacieho poriadku zaviedli povinnosť zverejňovať okrem programu v rovnakých lehotách [§7(2)] aj všetky materiály na rokovanie OcZ (spolu s dôvodovými správami). Je potrebné tiež upraviť Rokovací poriadok tak, aby mali občania pred každým hlasovaním poslancov právo vyjadriť sa danému uzneseniu.

Buďte zvoleným zástupcom rovnocennými partnermi. Diskutujte s nimi, ale zároveň ich otvorene a bez ostychu kontrolujte. Pracujú a rozhodujú o našich spoločných peniazoch. Upozorňujte ich na hrozby a riziká vyplývajúce zo zmlúv. Monitorujte faktúry. Informujte sa navzájom o nových skutočnostiach, ktoré ste zistili. Riešte veci v komisiách. Buďte iniciatívni. Žiadajte, aby vaše názory boli zapísané v zápisniciach (ak sú odlišné od názoru celej komisie).
4. odporúčanie:
Ešte na začiatku volebného obdobia sa pokúste presvedčiť nové vedenie, aby zmenilo Rokovací poriadok komisií. Presaďte, aby sa komisiám posilnila ich iniciatívna a kontrolná právomoc (komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OcZ). Som presvedčený, že komisie majú zmysel aj keď sú "iba" poradné...

Svoje stanoviská a názory publikujte na vašom sídle, na stránkach obce (facebook) a všade kde je to možné a kde to dáva zmysel. Publikujte pravidelne, veľa a opakovane vysvetľujte. Všetko v zmysle, čo je verejné má byť zverejnené.
5. odporúčanie:
Trpezlivo, slušne a bez arogancie vysvetľujte a debatujte s ľuďmi na sociálnych sieťach. Slušne debatujte aj s anonymnými nickmi. Ak to anonymovia "preháňajú" (napríklad vás urážajú či osočujú), nikdy im to nevracajte rovnakou mincou. Radšej ich ignorujte.

Naštudujte si (minimálne): Zákon o obecnom zriadení, rokovací poriadok OcZ, Rokovací poriadok Komisií a Zásady hospodárenia s majetkom obce. Prípadne spolupracujte s právnikmi, aby vám veci vysvetlili (aj na komerčnej báze).
6. odporúčanie:
Napíšte si projekt a žiadajte na svoju činnosť peniaze z obecného rozpočtu. To, čo robíte má pre občanov obce minimálne rovnakú hodnotu (ak nie väčšiu) ako šarkaniáda, či bicyklový pretek. Pár desiatok, či stoviek Eur vám môže pomôcť s právnikmi, alebo pozvánkami. Všetko dôsledne a transparentne vyúčtujte (nezabudnite, pracujete bez odmien).

Ak som vás presvedčil, vráťte sa na začiatok a vyjasnite si zmysel a cieľ tejto svojej aktivity tak, aby ste ho vedeli komukoľvek priblížiť a podložiť argumentami. Oficiálne zvolenému vedeniu obce a ich voličom sa vaša aktivita nemusí veľmi páčiť.
7. odporúčanie:
Zvolávajte stretnutia s občanmi, na ktorých im vysvetlíte, čo sa v obci deje a aké sú fakty. Nevadí, ak príde jeden, či dvaja. Nabudúce prídu traja, či piati. Neskôr sa pridajú viacerí...

Držím vám palce! Ak vám napadli ďalšie odporúčania, sem s nimi. Sila je v komunite!

Počet zobrazení: 396

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Martin Michalík o December 8, 2014 na 2:06pm

V podobnom duchu ako je popísané v bloku si predstavujem aj ja fungovanie konštruktívneho kontrolného mechanizmu pri účasti občanov na dianí v obci. Nie všetci majú záujem byť poslancami, alebo to z nejakého osobného dôvodu nemôžu alebo nechcú robiť na úrovni účasti v poslaneckom zbore, čo ale neznamená, že sú im veci verejné ľahostajné, alebo nemajú čo ponúknuť. Spôsob aký je popísaný v blogu je v zásade návodom ako je to možné realizovat.  Plne podporujem a stotožňujem sa so všetkými bodmi. Je len škoda, že ľuďom ako pán Kolčák ako keby dochádzal dych a elán, aby v podobných aktivitách pokračovali, prípadne prevzali bremeno zodpovednosti byť lídrom podobných aktivít. Som ale presvedčený, že aspoň pár ľudí sa nájde a že sthnú svojim elánom aj časť tích ktorí sú už unavení a znechutení, prípadne pritiahnu nových. Toto je jedna z ciest ako len nenadávať a nelamentovať, ale skúsiť niečo konštruktívne spraviť.

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby