CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk - tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Zásobovanie vodou pre PH-1, PH-2, PH-3 a doprava po Triblavinskej.

V nadväznosti na emailové správy od starostu Benčíka z 30.3., resp. aj z 31.3. 2017, ale najmä s ohľadom na toto oznámenie v hlavnej informačnej sekcii web stránky obce Ch. Grob spoločnosť MCST, a.s. odoslala všetkým dotknutým osobám dôležité písomné vyjadrenie ku riešeniu zásobovania pitnou vodou lokalít PH-1, PH-2, PH-3 a aj Vajnorskej ulice, resp. aj ku doprave po Triblavinskej ulici.

Stanovisko spoločnosti MCST, a.s. k postupu orgánov obce Ch. Grob pri riešení záležitosti vo verejnom záujme ohľadne vodovodu 150 mm a úseku Triblavinskej cesty nachádzajúcich sa na pozemkoch MCST, a.s. nájdete v tomto liste č. MCST/OChG-3933103-ŠS  a v jeho prílohe, tvorenom scanom listu obce Ch. Grob č. 1719/2017 z 30.3. 2017.

Svoje spomínané stanovisko obec Ch. Grob uviedla v liste č. 1719/2017 z 30.3. 2017 a uverejnila ho v hlavnej informačnej sekcii oficiálnej web stránky obce Ch. Grob spôsobom a s komentárom, ktorý je s ohľadom na súvisiace fakty možné považovať aj za šírenie poplašnej správy. Dovoľujem si vyjadriť tieto ostré slová na základe toho, že z tohto listu MCST, a.s. č. MCST/OChG-3911803-ŠS z 18.3. 2017, na ktorý za obec reaguje starosta, nič také nevyplýva. List č. MCST/OChG-3911803-ŠS aj s komentárom/odôvodnením jeho napísania a aj s prílohami je v článku "Krátko ku oznámenému zasadnutiu OcZ."

Hoci viem, že jedným z hlavných cieľov niektorých zástupcov obce a zamestnancov OÚ obce Ch. Grob je zamestnať ma jalovými činnosťami, toto považujem za prekročenie akceptovateľnej hranice. Preto sú v liste č. MCST/OChG-3933103-ŠS okrem dôkazov o účelovom vykladaní faktov vo vzťahu k problematike vodovodu 150 mm, resp. ku úseku Triblavinskej cesty nachádzajúcich sa na pozemkoch MCST, a.s. v bode 4. uvedené aj oznámenia o pripravovaných súvisiacich krokoch MCST, a.s. a/alebo taktiež výzva smerom ku orgánom obce Ch. Grob, aby v dotknutých záležitostiach definitívne konali.

Spoločnosť MCST, a.s. už rázne konať začala, o čom bude presne a v minimálnom predstihu informovať aj dotknuté subjekty a aj verejnosť.

Počet zobrazení: 319

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby