CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Zásadné stanovisko MCST, a.s. ku vyhodnoteniu pripomienok VZN.

Spoločnosť MCST, a.s. dňa 12.3. 2017 uplatnila v prvom kroku svoje pripomienky ku návrhu VZN o miestnom poplatku, o čom informovala verejnosť v tomto článku "Uplatnenie pripomienok MCST, a.s. ku návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj."

Na základe vyhodnotenia predložených pripomienok MCST, a.s., ktoré vydal dňa 16.3. 2017 JUDr. Velček ako zamestnanec OÚ obce Ch. Grob na oddelení organizačno - právnych činností, pripravila spoločnosť MCST, a.s. v liste č. MCST/OChG-3921903-ŠS a v jeho troch prílohách zásadné stanovisko jednak ku samotnému vyhodnoteniu pripomienok, ale aj ku prístupu úzkeho vedenia obce Ch. Grob a určitej skupiny zainteresovaných obyvateľov obce.

Tu je list č. MCST/OChG-3921903-ŠS,

a tu sú jeho tri prílohy:

Č.1.   Písomné vyhodnotenie pripomienok MCST, a.s. k návrhu VZN,  vypracovaného JUDr. Velčekom aj s vyznačením odkazov.

Č.2.  Ukážka troch uzavretých právnych vzťahov, vymedzených uznesením OcZ Obce Ch. Grob.

Č.3.  Aktualizované znenie Návrhu VZN o miestnom poplatku so zlepšením fo... na základe písomného zapracovania vyhodnotenia pripomienok k návrhu VZN od JUDr. Velčeka.

Keďže údajne je starosta obce a zrejme aj obecný úrad považuje moje návrhy za dlhé listy s množstvom príloh, ktoré sa im už nechce čítať, tak dávam do pozornosti aspoň toto stručné vyjadrenia:

A.

Musel som aj teraz spoločne s ďalšími ľuďmi písať a vysvetľovať trošku viac, pretože JUDr. Velček vo svojich komentároch v rámci vyhodnotenia pripomienok MCST, a.s. k návrhu VZN uviedol z právneho hľadiska nepoužiteľné argumenty zástupcu orgánu samosprávy, a preto je obsah môjho listu tvorený najmä odkazmi na tie ustanovenia zákonov SR, ktoré mal pri príprave vyhodnotenia pripomienok MCST, a.s. uplatniť práve zamestnanec OÚ obce Ch. Grob.

B.

Okrem právnej logickej a argumentácie som sa v závere svojho stanoviska z listu č. MCST/OChG-3921903-ŠS jednoznačne vyjadril aj ku záverečnej vete JUDr. Velčeka z vyhodnotenie pripomienok MCST, a.s. k návrhu VZN, ktorej presne znenie je:

Rovnako by nebolo možné (pre nižší výnos z poplatku za rozvoj) financovať také kapitálové výdavky, ktoré majú význam pre celú obec (napríklad výstavba základnej školy).

Moje vyjadrenie k tejto vete JUDr. Velčeka, resp. k tejto jeho argumentácii je nasledovné:

3.

Záverečnej vete z vyjadrenia JUDr. Velčeka z časti N/3 budem ja osobne venovať osobitnú pozornosť, pretože potvrdzuje moju domnienku absurdnosti celého zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku, ktorým zákonodarca (dúfam, že nevedome) nielenže zbavil zodpovednosti členov orgánov samospráv za zlé rozhodnutia a aj developerov za zle realizované projekty v minulosti, ale že za tieto chyby z minulosti chce trestať "nových stavebníkov"! Naviac, JUDr. Velček, starosta obce a aj skupina zainteresovaných občanov chce navodiť situáciu, aby toto "trestné výpalné" v rozpore so zákonom poslanci OcZ Obce Ch. Grob "priklepli" tým, ktorí sú za tie pochybenia z minulosti priamo zodpovední, resp. minimálne spoluzodpovední.

3.1.

Vážený pán JUDr. Velček, vážené poslankyne a poslanci OcZ Obce Ch. Grob, vážený pán starosta Obce Ch. Grob.

Keď už ste svojim konaním v období pred 1.12. 2015, resp. aj v niektorých následných konaniach podporili rozhodnutie starostu Obce Ch. Grob, ktorý podľa jeho vlastných verejných vyjadrení umožnil lepšie zhodnotiť lokalitu vo vlastníctve spoločnosti Starland Holding, a.s. tým, že v tejto lokalite bude realizovaná ďalšia škola a škôlka, ktorej realizácia bude stáť obec o cca 1 000 000 EUR viac, než bola reálna kalkulácia nákladov na výstavbu I. etapy ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN, tak si ju aj dôsledne v súlade s tými rozhodnutiami zrealizujte!

Neočakávajte však, že Vám na túto predraženú, účelovým konaním v rozpore s viacerými zákonmi SR presadenú stavbu budú prispievať "noví stavebníci", ktorých zákon č. 447/2015 Z.z. jednoznačne zaväzuje prispievať na rozvoj "svojej lokality", ktorú svojou stavbou zasiahnu.

Práve naopak, "noví stavebníci" budú dôrazne vyžadovať, aby boli ich poplatky za rozvoj využité na ten účel, na ktorý podľa zákona č. 447/2015 Z.z. využité byť majú!

Počet zobrazení: 251

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby