CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Uplatnenie pripomienok MCST, a.s. ku návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

Spoločnosť MCST, a.s. dňa 12.3. 2017 odoslaním elektronickej formy listu č. MCST/OCHcHG-3901003-ŠS a jeho 3 príloh na emailové adresy kompetentných zástupcov obce Ch. Grob uplatnila v prvom kroku svoje pripomienky ku tomuto návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. V druhom kroku predkladá svoje pripomienky a návrhy verejnosti v obci Ch. Grob a v treťom kroku bude písomné vyhotovenie doručené dňa 13.3. 2017 do podateľne OÚ obce Ch. Grob.

Uplatnenie pripomienok MCST, a.s. ku návrhu o miestnom poplatku je urobené v súlade s usmernením, uvedeným v záverečnej časti návrhu VZN, zverejneného na úradnej tabuli obce Ch. Grob dňa 1.3. 2017.

Predkladaný list č. MCST/OChG-3901003-ŠS je ako pripomienka, resp. súbor pripomienok predložený v určenej lehote, navrhuje niektoré nové časti textu, odporúča úpravu niektorých častí textu, a to doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu, pričom v samostatnom súbore je na štyroch stranách predložené podrobné zdôvodnené ich predloženia tak, že je podľa nášho právneho názoru možné na tieto pripomienky prihliadať.

Prekladané pripomienky ku Návrhu VZN sú týmto článkom prezentované aj verejnosti v obci Chorvátsky Grob, aby bol problém s miestnym poplatkom konečne konštruktívne a korektne doriešený vyvážene pre všetky dotknuté subjekty.

Tu je obsah/scan predkladanej pripomienky, resp. súboru pripomienok:

List č. MCST/OChG-3901003-ŠS.

Príloha č. 1. Odôvodnenie predloženia pripomienok k Návrhu VZN zo d...

Príloha č. 2. Zmenené znenie Návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

Príloha č.3. Grafická časť návrhu 11 jednotlivých častí Obce Ch. Grob pre uplatnenie miestneho poplatku.

Príloha č.3. Zoznam navrhovaných 11 jednotlivých častí Obce Ch. Grob pre uplatnenie miestneho poplatku.

Počet zobrazení: 251

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby