CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk - tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Tento názov článku som si požičal zo sobotného SME (1.7. 2017), kde svoju úvahu takto, teda "Vo vnímaní korupcie sa často mýlime" nazvala pani Emília Sičáková-Beblavá. Verím, že aj ona a aj SME pochopí využitie toho názvu článku a aj uverejnenie scanu jeho obsahu, pretože okrem časových súvislostí je jednoznačne zrejmé aj  prepojenie cieľov konania autorky článku a autora tohto blogu.

Pôvodne som chcel svoj článok nazvať akýmsi pokračovaním série článkov z minulosti, ktoré mali výstižné označenie "Komu toto celé prospelo?", resp. ktoré súvisia s ďalej popisovaným rozsudkom súdu. Ide najmä o článok "Ako to je so zásadnou tabuľkou Ing. Bellu."

Termín doručenia tohto Rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.sp.zn.: 2S/112/2016-54, ktorým bol deň 30.6. 2017, ako aj niektoré ďalšie zaujímavé udalosti približne z tých istých dní vrátane termínu uverejnenia toho článku ma naviedli na zmenu názvu môjho článku.

Článok samotný predstavuje prvú a základnú informáciu o tom, že úporné bránenie sa vedenia obce Chorvátsky Grob voči tomu, aby poskytli právnemu zástupcovi MCST, a.s. informácie a podklady pre vypracovanie tabuľky Ing. Bellu, bolo konanie v rozpore so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Iba pripomínam, že ide o tabuľku, ktorú poslancom a aj verejnosti predložil tesne pred konaním zasadnutia OcZ dňa 1.12. 2015 ( viď túto adresu s tabuľkou Ing. Bellu na web stránke obce ako analýza obidvoch lokalít pre ZŠ s MŠ na Čiernej Vode ) a na základe toho sa 5 poslancov z 11 dňa 1.12. 2015 rozhodlo, že aj napriek existencii stavebného povolenia pre výstavbu I. etapy ZŠ na pozemku vo vlastníctve obce Ch. Grob má starosta obce konať vo veci kúpy iného pozemku a začatia všetkých procedúr v rámci územného a stavebného konania pre výstavbu ZŠ s MŠ takpovediac nanovo).

Dovoľujem si aktuálne v závere tohto článku poznamenať, že vedenie obce Ch. Grob a najmä starosta obce v súčinnosti s JUDr. Velčekom budú v tejto záležitosti postupovať v súlade s vyjadrením trojčlenného senátu Krajského súdu v Bratislave a bude ďalej konať vo veci predloženia požadovaných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, "v ktorom viazaný vysloveným názorom súdu v tomto rozsudku, bude postupovať v naznačenom smere."

Komu to celé prospelo a kto zaplatí trovy konania? Dávam dotknutým aktérom do pozornosti prístup obyvateľa obce Ch. Grob pána Jozefa Selepa v prípade referenda.

Počet zobrazení: 250

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby