CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk - tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Kde možno športovať a aktívne tráviť voľný čas v Chorvátskom Grobe?

Úlohou tohto príspevku je v prvom rade informovať verejnosť o tom, že aj napriek všakovakým dlhodobým obštrukciám boli v stredu 28.6. 2017 reálne odštartované aktivity pre vybudovanie centra športových a voľno-časových aktivít v lokalite, označovanej ako lokalita PROMCEN, nachádzajúcej sa medzi lokalitami PH-1, PH-3 a Vajnorskou ulicou.

Zjednodušená informácia o lokalizácii celého projektu/centra je zrejmá z tohto projektového výkresu, na ktorom sú vyobrazené plochy P12 až P20 v celkovej výmere cca 12 000 m2 pre umiestnenie dlhodobo plánovaných priestorov pre rôzne športové aktivity, celoročné cvičenia, bazén, vonkajšie športoviská, priestorov pre rôzne ďalšie voľnočasové akcie, atď.

Spustenie tohto projektu bolo možné vďaka vzájomnej ústretovosti viacerých zanietených obyvateľov časti Čierna Voda obce Ch. Grob pri dohadovaní podmienok vzájomnej spolupráce, ktoré sa podarilo aj s prispením podmienok MCST, a.s. pre realizáciu ich ambicióznych plánov skĺbiť tak, že sa niektoré z týchto plánov dúfam prejavia už počas týchto prázdnin a zjednodušia tým viacerým rodičom starostlivosť o ich deti počas najbližších dvoch mesiacov.

Považoval som za potrebné tento príspevok napísať s ohľadom na to, že okamžite po zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 20.6. 2017, ktoré malo v programe aj schválenie Zmien a doplnkov ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN, sa objavili v podstate ihneď po hlasovaní poslancov (a paradoxne pred zverejnením príslušného uznesenia, resp. uznesení OcZ) viaceré minimálne "zaujímavé aktivity", resp. výhrady z prostredia obyvateľov obce Ch. Grob k obsahu schválených ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN.  A to aj napriek tomu, že ku tomuto procesu ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN na rozdiel od väčšiny iných zmien ÚPN-O, ktorými bola v rozpore so zámermi zákonodarcu zabratá kvalitná orná pôda o výmere stoviek hektárov aj v k.ú. obce Ch. Grob, boli informácie o celom procese ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN vždy zverejnené na niekoľkých internetových informačných miestach, a že k týmto zmenám ZaD sa všetky kompetentné orgány tohto údajne právneho štátu vyjadrovali minimálne trikrát.

Naviac, ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN boli odsúhlasené po vyše 10 rokoch riešenia tejto vynútenej zmeny využitia pôvodného areálu Hydinárskeho štátneho majetku, š.p., resp. neskôr areálu poľnohospodárskeho areálu firmy AGROLIPT, s.r.o., pričom bol tento proces ukončený hlasovaním všetkých 10 poslancov za. Iba pripomínam, že v podstate takmer všetky hlasovania od leta 2008 boli rovnako 3/5 hlasov poslancov za.

Dúfam, že plánovaný postup všetkých subjektov, zainteresovaných na vyššie spomínaných športových a voľno-časových projektoch, ktoré investujú spoločne nemalé prostriedky do týchto projektov, nebude aj naďalej komplikovaný takými obštrukciami, ako to bolo minimálne v ostatných minimálne 5 rokoch.

Počet zobrazení: 512

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby