CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Dovolil som si v názve článku adresne použiť vyjadrenia Slavomíra Magála, ktorým práve tento obyvateľ obce Chorvátsky Grob a kandidát na poslanca OcZ označil nejakú skupinu obyvateľov obce Chorvátsky Grob v diskusii k jeho predvolebnému propagačnému vláknu ako kandidáta na poslanca do obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob na FB stránke "Obec Chorvátsky Grob". Iba pripomeniem, že ide o FB stránku, ktorú založil bývalý zamestnanec OÚ obce Chorvátsky Grob pán Peter Matula a teraz na uverejňovaní politickej reklamy zarába desiatky EUR za jeden článok. Najviac mu podľa zobrazovania vlákien na tejto stránke podľa všetkého platí práve Slavomír Magál.

Konkrétne sa pri svojom označení Slavomíra Magála odvolávam na nasledovnú časť textu z jeho diskusného vyjadrenia ku skupine obyvateľov obce, o ktorých hlas sa pán Slavomír Magál uchádza v komunálnych voľbách a ktorým bude v prípade zvolenia výrazne zasahovať do života.

*** napísal Slavomír Magál ***

"Jonášová a čiernovodská akčná päťka, ktorí za štyri roky vládnutia neurobili v obci vôbec nič a spôsobili jej stagnáciu, nenapĺňali očakávania a záväzky voči konkrétnemu developerovi, ktorému sľúbili, že mu presadia jeho zištné zámery mimo územný plán. Pomocou niekoľkých užitočných idiotov aj na tejto stránke polarizovali obec a traumatizovali atmosféru v nej."

*** koniec citácie toho, čo napísal Slavomír Magál ***

Otvorene uvediem, že som účelovo využil nesprávne zo strany S. Magála uplatnenú interpretáciu (neškodne) v komunikáciách na internete používaného označenia "Useful idiots", čiže "Použiteľní idioti", ktorým sú označovaní ľudia/diskutéri, využití niekým v záujme dosiahnutia jeho cieľov cez zmanipulovaných jedincov alebo skupín jedincov. Títo "Useful idiots" čiže "Použiteľní idioti" potom z presvedčenia vehementne bojujú za nejaký názor na základe nie celkom objektívnych informácií, res. na základe informácií, ktoré neboli potvrdené, resp. overené nejakým iným, všeobecne uznávaným objektívnym informačným zdrojom.

Ak som sa zmýlil a Slavomír Magál to myslí s tým označením obyvateľov obce ako "užitoční idioti" vážne, tak potom to je ešte horšie, resp. ešte vážnejšie!

Neviem, ako vie dokázať Slavomír Magál svoje dehonestovanie veľkej skupiny obyvateľov obce Chorvátsky Grob tým, že ich označil za "užitočných idiotov", ale verím, že to bude vedieť tým obyvateľom obce vysvetliť.

Naopak ja kedykoľvek a komukoľvek z dotknutých orgánov (súdnych alebo činných v trestnom konaní) dokážem odôvodniť, obhájiť a aj dôkazmi podložiť to, že Slavomír Magál je minimálne v prípade tých verejno-prospešných aktivít alebo záležitostí, ktoré sám v tej diskusii na FB popisuje, je neužitočný idiot a účelovo a cielene polarizuje obec!

Nikdy mu prvo-plánovo nešlo o záujmy Urbárnikov a o zhodnotenie ich reštituovaných pozemkov, ale už od roku 2009 pomocou manipulovania s faktami a vyrábaním nejakého triedneho nepriateľa Urbárnikom (Balaško, Sládeček, Čiernovodský poslanci, Sládeček, "užitoční idioti" z Čiernej Vody, ...) iba využíval Urbárnikov na pomoc pri presadzovaní jeho osobných a zištných cieľov!

A presne to robí svojimi klamstvami aj teraz v rámci svojej predvolebnej kampane, resp. aj v rámci predvolebnej kampane kandidáta na starostu a aj na poslanca Jozefa Tinku!

Už nechcem čitateľov zaťažovať linkovaním článkov, ktoré dokazujú ideové a teda aj záujmové prepojenie kandidátov Slavomír Magál a Jozef Tinka, potvrdených aj v tejto časti príspevku Slavomíra Magála citujem:"čiernovodská akčná päťka by tvorila väčšinu a "odklepla" by všetky chystané hlúposti - vrátane panelákov, prieskumných vrtov ťažby plynu a úplne nevhodného miesta na stavbu školy."

Iba v závere tohto článku Slavomír Magál je minimálne v prípade tých ním popisovaných verejno-prospešných aktivít alebo záležitostí neužitočný idiot a účelovo a cielene polarizuje obec!"
opätovne vyhlasujem, že Slavomír Magál účelovo klame a tvári sa aj s pánom Tinkom, že nepočuli, resp. že nevedia o tom, že MCST, a.s. ani nejde ani stavať žiadne bytovky/paneláky ani ťažiť zemný plyn, čo vyplýva z viacerých písomných stanovísk MCST, a.s., doručených v tejto veci obce Chorvátsky Grob.

MCST, a.s. dokonca ani od júla 2014 nenavrhovala obci Ch. Grob nejaké riešenie školy a škôlky na svojich pozemkoch, u od nevnucovala obci Ch. Grob svoje pozemky, ale až po vyhodnotení siedmych podmienok pre získanie dotácie 280 tisíc EUR, ktoré predložili Urbársky poslanci, som vypracoval ten alternatívny návrh riešenia, ktorý bol po niektorých dodatočných zisteniach prepracovaný do tej podoby, ktorá prešla cez rokovanie a po malých korektúrach poslancami bola nakoniec aj schválená.

Ak vzíde napríklad z diskusie na Anonymke verejná potreba uverejniť niektoré z množstva dôkazov, preukazujúcich to, že Slavomír Magál je naozaj v rámci verejného priestoru obce Chorvátsky Grob neužitočný idiot a účelovo a cielene polarizuje obec, tak tie argumenty a/alebo dôkazy spracujem a uverejním.

Takisto platí moje vyhlásenie, že ak budú mať Urbárnici záujem, tak vieme zakopať vojnovú sekeru (to je blízke pánovi Tinkovi), ktorú vykopali a aj zaťali štyria Urbársky poslanci aj s pomocou Marynčáka hneď po zložení poslaneckého sľubu, a vieme im aj poskytnúť to moje know-how a riešenie problému s ich pozemkami, ktoré súčasné vedenie Urbáru zatiaľ nedokázalo využiť.

Počet zobrazení: 557

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby