CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Kto vlastne polarizuje obec Ch. Grob, prečo to robí a k čomu to vedie?

Táto otázka zaujíma mnohých obyvateľov obce Chorvátsky Grob najmä v tomto predvolebnom období, ktorým končí nielen funkčné obdobie starostu a poslancov (v Ch. Grobe len poslancov), ale v Ch. Grobe aj niekoľkomesačné obdobie konfliktov medzi poslancami obidvoch častí obce.

Moje stanovisko je nielen nemenné, ale teraz už je aj verejnými dôkazmi potvrdené, že obec Chorvátsky Grob dlhodobo a cielene polarizuje, presnejšie proti sebe štve určité skupiny obyvateľov pán Slavomír Magál, ktorý k tomu využíva ako vždy predtým klamstvá, manipulácie, vyrobené dôkazy, atď., pričom sa mu pomerne jednoducho darí k tejto svojej "agende" využívať predstaviteľov Urbáru a teda aj všetkých Urbárnikov.

V tomto článku sa budem snažiť na nie veľkej ploche popísať iba aktuálne dôkazy a v závere adresovať Urbárnikom opätovne odkaz v druhej časti článku v bodoch 1. až 5.

Zdanlivo to po prijatí Uznesenia OcZ obce Ch. Grob č. 150/2014 chvíľu vyzeralo, že dôjde k upokojeniu vášní nielen okolo kauzy ihrisko na Čiernej Vode, ale aj medzi rozdeleným poslaneckým zborom a teda aj v otázke vyostreného rozdeľovania samotnej dediny, čomu istú dobu svedčil aj vývoj komunikácie na FB Obec Chorvátsky Grob a aj tu na www.chorvatania.sk. Ale naozaj iba chvíľu!

Najskôr sa začali objavovať rôzne "náznaky" v príspevkoch najatých diskutérov v Anonymke ohľadne riešenia so školou, napr. o právnych sporoch na pozemkoch MCST a.s. pre školu, potom zase špekulácie o tom, "čo vraj za to budem chcieť" (vraj paneláky a zemný plyn), potom vyšlo prvé číslo Chorvatana pod novým vydavateľom, v ktorom sa prezentovali takmer výhradne poslanci za starú časť obce a Magálova skupinka, ale o prijatí rozhodnutia o novej škole sa zmienili iba dvaja poslanci - pán Granec pomerne pozitívne a pán Šefčík vyjadril jasné pochybnosti.

Povedal som si, že vyčkám na ďalšie prejavy na internetových fórach a aj na vydanie druhého čísla dvojmesačníka Chorvatan, pretože možno všetci nestihli upraviť svoje príspevky v tom prvom čísle. Aký je však výsledok? Nuž posúďte sami v tomto súbore: Chorvatan_cislo_2_vydavatel_Tinka.pdf. Na ôsmych stranách nie je ani zmienka o rozhodnutí OcZ a o vyššie spomínanom uznesení a o štarte dlhodobo neriešenej výstavby novej školy pre Chorvátsky Grob, ktoré z dvoch čísel jediný poslanec Granec vyhodnotil ako východisko z nepríjemného tlačenia do nekoncepčných riešení. Dokonca ani zástupca redakcie, ktorý akože objektívne hodnotí šance a schopnosti kandidátov na starostov nenapísal o projekte novej školy ani ťuk (do klávesnice)!

V podstate je to výsledok, aký som očakával. Výsledok, resp. postoj, ktorý potvrdzuje moje predchádzajúce analýzy, resp. závery o tom, že obec Chorvátsky Grob dlhodobo a cielene polarizuje, presnejšie proti sebe štve určité skupiny obyvateľov pán Slavomír Magál, ktorý k tomu využíva ako aj vždy predtým klamstvá, manipulácie, vyrobené dôkazy, atď., pričom sa mu pomerne jednoducho darí k tejto svojej "agende" využívať predstaviteľov Urbáru a teda v konečnom dôsledku nepriamo aj všetkých Urbárnikov.

Potvrdením tohto môjho jednoznačného stanoviska je aj obsah diskusie pod predvolebným článkom Slavomíra Magála na FB stránke Obec Chorvátsky Grob (viď Diskusia_Urbar_Magal_skola_Granec.pdf). V diskusii prezentovanej diskusii na dúfajme iba náhodne položenú otázku pána Loneka (Rád by som sa opýtal pána Slavomir Magal na problematiku ohľadom pozemkov Urbáru. Mohli by ste prosím vysvetliť obyvateľom podstatu sporu a prečo je to dôvod na rozdelenie názorov obci?) dotyčný pán Magál postupne vysvetľuje dôvody, resp. jasné príčiny a aj keď ma tam ani raz nemenuje, tak kontext je jasný : "Podľa Slavomíra Magála je hlavnou príčinou problémov Urbárnikov a teda aj príčinou ich sporov s ostatnými obyvateľmi obce Chorvátsky Grob jeden "konkrétny developer", v ktorého prospech "Jonášová tvrdohlavo zaraďovala do programov obecného zastupiteľstva zmeny územného plánu".

Moja prvá reakcia bola v článku "S.Magál je neužitočný idiot a polarizuje obec!"  a smerovala výhradne ku kritike osoby Slavomíra Magála. Dokonca už v tej včerajšej reakcii som podával Urbárnikom ruku na zmierenia a spoluprácu, ale zdá sa zbytočne!

V nedeľu som si však v pokračovaní tej diskusii pod predvolebným článkom Slavomíra Magála na FB Obec Chorvátsky Grob prečítal (viď Diskusia_Urbar_Magal_skola_Granec.pdf) nasledovné vyjadrenia pána Granca, ešte stále poslanca OcZ obce Ch. Grob:  "Tu nejde o skolu s dotaciou 280tis € ale o 1,5 miliardy Sk alebo o 50 000 000€. Skola je kost hodena do rohu aby ste sa nezaujimali o to podstatne."

Preto nasleduje táto moja nekompromisná reakcia a aj odkaz Urbárnikom:

1.

Vyzývam poslanca OcZ obce Chorvátsky Grob, aby zbavil projekt Novej školy akýchkoľvek pochybností a aby svoje podozrenia z možného podvodu riešil najneskôr do 48 hodín podaním trestného oznámenia na príslušnom oddelení OR PZ SR, resp. priamo na Špeciálnej prokuratúre SR pre podozrenie zo spáchania niektorého z množstva trestných činov, ktoré sa v tom jeho vyjadrení skrývajú. Napr. podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, z poškodzovania verejného záujmu, ...).

2.

Opätovne odkazujem Urbárnikom, že som nebol ich nepriateľ a ani som nijako nepoškodzoval ich záujmy, aj keď pán Slavomír Magál a aj pani Anna Krahulcová tvrdili opak! Z video záznamov z rôznych verejných rokovaní sa môžete presvedčiť, že nepriateľa Urbárnikov zo mňa umelo vyrobil pána Magál a pani Krahulcová, ku ktorým sa pridal a neskôr od nich dňa 16.1. 2014 štafetu prevzal poslanec Granec. Za neprijateľný stav Územného plánu obce Ch. Grob vo vzťahu k pozemkom Urbárnikov do 20.1. 2014 nenesiem ja žiadnu zodpovednosť, ale vina je len a len na strane Marynčáka a tiež vedenia Urbárskeho spoločenstva!

3.

Po 16.1. 2014 som sa však aj ja prepol do polohy, v akej ste ma pán Granec a Krahulcová chceli mať! Ešte v januári 2014 som podal odôvodnené námietky voči zahrnutiu každého územia nad 5 000 m2 do Zmien a doplnkov ÚPN-O (ZaD ÚPN-O), a to pre všetky také územia nad 5 000 m2, ktoré nemali spracovanú Urbanistickú štúdiu príslušného územia v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona. O tomto mojom kroku som všetkých tzv. Urbárskych poslancov informoval a tak už im už teraz iba dopĺňam, že som pripravený obrátiť sa aj na súd vo veci presadenia tejto námietky a zablokovania dokončenia procesu ZaD ÚPN-O. Pretože ja som dodržal všetky zákonné podmienky, bol som v práve a Marynčák spoločne a/alebo v súčinnosti s niektorými poslancami OcZ obce Ch. Grob tieto moje práva celé 4 roky pošliapavali.

4.

Zároveň však stále platí aj moje vyhlásenie, že ak budú mať Urbárnici záujem (najmä pán Granec, pretože pani krahulcovej ide podľa mňa iba o jej záujem a so mnou sa asi nebude vedieť ani len baviť, nieto ešte dohodnúť), tak im viem na písomných dôkazoch preukázať, že ich pán Slavomír Magál zneužíva pre zakrytie svojich podvodov a nedáva im persné infomácie ano o jeho zálwežitostiach, ale najmä o detailoch projektov MCST, a.s. na Čiernej Vode. Je to presne naopak pán Granec s tým, kto komu hádže ohlodanú kosť kvôli tomu, aby si okolie nevšímalo ostatné podstatné!

Ja som pripravený zakopať vojnovú sekeru (to je blízke pánovi Tinkovi), ktorú ste na podnet Slavomíra Magála vykopali a aj zaťali ako štyria Urbársky poslanci aj s pomocou Marynčáka hneď po zložení poslaneckého sľubu.  Viem Vám poskytnúť moje know-how na riešenie problému s Vašimi pozemkami, ktoré súčasné vedenie Urbáru zatiaľ nedokázalo využiť. Môžem Vám zároveň taktiež vyjadriť svoje poznanie toho, že s tou mnou naznačenou možnosťou riešenia sú stotožnení, resp. sa pozdáva aj niektorým kandidátom v týchto voľbách. Samozrejme to nemusia dodržať, pretože oni budú zvolení a aktuálne prezentované názory už nemusia byť dodržané.

5.

Na druhej strane Vám v závere musím ešte vyvrátiť úvahy o tom, že som zrejme pod tlakom, keď po ostatných mesiacoch, resp. rokoch predkladám takýto návrh.

Pozrite si prosím iba obsah nasledovných dvoch súborov Preambula_zakona_c_229_1991_Zb.pdf  a Preambula_zakona_c_330_1991_Zb.pdf   a potom si odpovedzte na otázku, či máte väčšie právo hovoriť o zhodnotení alebo znehodnotení svojho majetku a aj podmienok pre život, ako mám ja alebo to množstvo mladých rodín, ktoré svoj majetok musia tvrdo a za neprimeraných úrokových podmienok splácať a niekto im ho svojim konaním znehodnocuje. 

Počet zobrazení: 396

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby