CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Riešenie "prekládky" vodovodu 150 mm cez pozemky MCST, a.s.

Dňa 16.9. 2017 som za spoločnosť MCST, a.s. poslal účastníkom stretnutia zo dňa 22.5. 2017, konanom ako súčasť riešenia Uznesení OcZ obce Ch. Grob č. 243/2017 až č. 245/2017, túto emailovú správu o tom, ako sa podarilo vyriešiť tento podľa mňa účelovo vymyslený problém.

Správa obsahovala popis postupu a aj samotného riešenia v celkom 4 súboroch, a to :

Stanovisko BVS, a.s. v písomnosti č. 42323/4020/2017/Eš ku žiadosti MCST, a.s. na riešenie nahradenia inkriminovaného vodovodu DN-150.

Žiadosť MCST, a.s. v liste č. MCST/BVS-101309-03-ZŠ/V o stanovisko BVS, a.s.

Projektový výkres s návrhom riešenia náhrady vodovodu DN-150 mm, ktorý je riešený ako zmena stavby pred dokončením.

Stavebné povolenie č. OU-SC/OSZP/2015/4543-G-23-Ry pre vodné stavby I. etapy ZŠ s MŠ.

V tejto etape informovania verejnosti uvediem iba krátke zhrnutie vývoja okolo požadovanej prekládky DN-150 mm ako jednej z prekážok výstavby I. etapy ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN.

Predkladané stanovisko je výsledkom intenzívnej práce MCST, a.s. vrátane projektantov, ako aj zástupcov BVS, a.s. a developera lokalít PH-1 až PH-3, ale v neposlednom rade aj aktívnej účasti niektorých poslancov OcZ obce Ch. Grob a potvrdzuje správnosť návrhu MCST, a.s. z 30.11. 2015, a to po technickej a aj administratívnej stránke riešenia tohto pretrvávajúceho problému.

V projektovom výkrese s návrhom riešenia náhrady vodovodu DN-150 mm môže každý vidieť, že úsek predmetného potrubia DN-150 od existujúcej vodovodnej šachty v smere na lokalitu PH-1, resp. ku Jelšovej ulici v lokalite PH-1 údajne tvoriaceho prekážku už pri výstavbe I. etapy ZŠ s MŠ, nemusel byť vôbec prekladaný, ale v duchu opakovane zo strany Ing. Heribana a následne aj Ing. Augustiniho za A-VS, s.r.o. prezentovaných volaní po koncepčných riešeniach vodovodnej infraštruktúry v obci Ch. Grob časť Čierna Voda mohla byť táto požiadavka na prekládku vodovodného potrubia DN-150 riešená v podstate presne tak, ako som to za spoločnosť MCST, a.s. navrhoval už v etape prípravy PD pre vydanie stavebného povolenia pre I. etapu ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN a ako to následne  spoločnosť MCST, a.s. navrhovala aj v rámci tohto komplexného zmluvného zabezpečenia výstavby I. etapy ZŠ s MŠ v návrhu, predloženom obci a aj všetkým poslankyniam a poslancom OcZ obce Ch. Grob dňa 30.11. 2015. Ten vtedy predkladaný návrh bol iba technicky a realizačne dopracovaný.

Navrhované riešenie bolo následne odsúhlasené aj Uznesením OcZ obce Ch. Grob č. 134/2016 dňa 19.1. 2016, ktoré ale bolo starostom vetované ako protizákonné.

Možno kvôli obhajovaniu tej protizákonnosti boli potom šírené nepravdivé informácie typu, že "Sládečkovi by padlo vhod za obecné peniaze vynoviť pri prekládke nejaké 50 ročné potrubie". Pritom ide o potrubie, ktoré na pozemkoch MCST, a.s. už 10 rokov nemalo byť a už vôbec nemal nikto zarábať na tom, že cez to potrubie za odplatu dodával pitnú vodu.

V závere článku som si ešte dovolil doplniť otázku, ktorá v určitej obdobe bude tvoriť aj záver iných článkov, uverejnených v blízkej dobe - "Komu toto celé prospelo, resp. koho to bol záujem?"

Počet zobrazení: 320

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby