CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Reakcia Š. Sládečka na odpovede kandidáta na starostu Ing. Šefčíka.

Dobrý večer pán Ing. Šefčík

Vaše odpovede zatiaľ podľa mňa vystihujú podstatu cieľov iniciátora, resp. iniciátorov, stojacimi za vznikom a aj za celým konaním Vašej kandidátky.

Pred ďalšími otázkami a/alebo pred ďalšími svojimi krokmi smerom k Vašej kandidatúre a ku kandidátke pána S. Magála považujem preto za potrebné zareagovať na Vaše odpovede.

Ad. prvá odpoveď k plochám pre rekreáciu a šport.
Neodpovedali ste konkrétne na konkrétnu otázku. Zrejme ste mali záujem alebo ste priamo dostali za úlohu vyhnúť sa odpovedi, ktorá sa týka bývalého jazdeckého areálu na Čiernej Vode. V poriadku, aj to je "odpoveď".

Ad. druhá odpoveď k petícii o vrátení areálu bývalým užívateľom.
Skúste sa na tú petíciu spýtať spýtať Vášho kandidáta S. Magála a potom prosím doplňte vašu odpoveď.

Ad. tretia odpoveď k požadovanému vysvetleniu ohľadne obchodnej súťaže pre predaj pozemkov urbáru a aj k ďalšiemu postupu vedenia urbárnikov.
Ani v tomto prípade ste neodpovedali na otázku, prečo ste v marci v marci až apríly 2008 celý ten problém okolo sporu medzi urbárom a obcou nevyriešili dohodou, aj keď všetci takú dohodu chceli uzavrieť. Pokúsim sa Vám možnosť riešenia pripomenúť prostredníctvom web stránky www.promcen.sk v sekcii Spor urbáru a obce. Ak uznáte za vhodné, tak snáď zareagujete konkrétnejšie, aby urbárnici mali presnejšie informácie.

Ad. štvrtá odpoveď k výstavbe 4 podlažných bytoviek na pozemkoch Kamila, a.s.
Aj v prípade tejto otázky Vám všetky podrobnosti o projekte bytoviek na pozemkoch Kamila, a.s. poskytne Váš kandidát na poslanca S. Magál. Možno Vám aj vysvetlí, či je veľký rozdiel medzi cca 300 obyvateľov na cca 7 000 m2 plochy a cca 25 000 obyvateľov na cca 1 600 000 m2 plochy. Ako poznám jeho a ako poznám Vás, tak Vás určite presvedčí, že jeho projekt je pre Čienu Vodu výhodný a správny, aj keď podľa prepočtov plánuje na pozemkoch Kamila, a.s. umiestniť na 1 000 m2 2,5 krát viac obyvateľov, než je plánovaných v projekte PARK City na Triblavine, proti ktorému protestoval na schôdzi Obecného zastupiteľstva dňa 17.9.
Keď Vám to vysvetlí, tak možno doplníte odpoveď.

Ale inak majte pekný víkend.

Počet zobrazení: 77

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby