CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Pre pána Marynčáka a celé aj pre ostatných - časť 2.

Pre policajné metódy alebo rovno poviem pre „eštébácke“ metódy (také isté metódy však používajú aj spravodajské zložky západných demokracií) je príznačné, že na konkrétne výhrady voči nie celkom korektnému konaniu nejakej osoby nezareaguje samotná kritizovaná osoba, ale zareagujú rôzne „nastrčené“ osoby (často aj anonymné), aby takpovediac „rozložili“ sústredenosť argumentácie kritika a donútili ho reagovať na množstvo nezmyselných otázok a/alebo útokov. Ak sa náhodou osobe, ktorá kritiku prezentovala, nepodarí na nejakú z množstva otázok odpovedať, aj keď ide o absolútne nepodstatnú otázku, potom aj kritizovaná osoba a aj jeho „nastrčené“ osoby donekonečna opakovať tú nepodstatnú nezodpovedanú otázku, čím budú odpútavať pozornosť od podstaty problému.

Presne takýto postup sa zo strany pána Marynčáka a Občianskeho združenia Čierna Voda praktizuje na „kauzu ankety benzínová pumpa“.

Prispievatelia do čiernej skrinky na www.ciernavoda.info sa v nedeľu doobeda intenzívne venovali ich svojskej interpretácii údajných „nejasností“ z môjho príspevku „Pre pána Marynčáka a kúsok aj pre ostatných.“ Tieto údajné „nejasnosti“ sú koncentrované v otázkach pána Júliusa Koleniča, ktoré si (zatiaľ) bez jeho dovolenia dovolím odcitovať, aby návštevník stránky www.chorvatania.sk presne vedel, o čom je v tomto blogu reč.

S tou anketou:
 • Klame Ing. Žiak, keď napísal, že OZ o tom nerokovalo?
 • Neprípustne zasahuje pán Marynčák do informovania občanov, keď robí nátlak, mysliac si, že má právo prikazovať, čo má In. Žiak dať na stránku?
 • Je slaboch pán Žiak, keď nátlaku podľahne?
 • Klame pán Sládeček, keď reprodukuje obsah telefonátu s pánom Žiakom?
 • Alebo o tom OZ naozaj nerokovalo? To sa však dá ľahko overiť zo záznamu.

Nemám veľmi chuť zaoberať sa detailne každou jednou otázkou, pretože všetky vyplývajú z atmosféry nátlaku v obci Chorvátsky Grob časť Čierna Voda a snahy rozdeľovať dotknuté osoby na tie „a priori“ zlé, neschopné a verejnosti škodiace a na tie druhé osoby, ktoré sú zastrešené pánom Marynčákom.

Uvediem iba fakty a vysvetlenie pohľadu na to, čo sa dá považovať za „rozhodnutie Obecného zastupiteľstva“.

 1. Je nespochybniteľným faktom, že spoločnosť MCST, a.s. absolútne legitímnym spôsobom a v súlade so zákonom požiadala orgány samosprávy obce Ch. Grob (starosta, Obecné zastupiteľstvo) o vyjadrenie stanoviska podľa § 4 odsek (3) písmeno d) a po vypuknutí hystérie v radoch demokratických občanov, vyvolanej účelovo a protizákonne pánom S. Magálom (budem sa venovať podrobnejšie v ďalších častiach Poznámok psychopata a grafomana). Kópie príslušnej časti korešpondencie má k dispozícii aj pán Marynčák a aj vedenie Občianskeho združenia a je riež dostupná všetkým návštevníkom stránok www.ciernavoda.info a www.chorvatania.sk.
 2. Faktom taktiež je, že ani viac než 30 minútové rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (ďalej len ObZ Ch. Grob) neprinieslo jasné a jednoznačné rozhodnutie o legitímnej žiadosti MCST, a.s. z listu č. MCST/OUCH-630811–ŠS, doplnenej vysvetľujúcim listom MCST/OUCH-641011–ŠS z 10.11. 2010. Preto MCST, a.s. požiadala listom č. MCST/OUCH-651111–ŠS (viď jeho bod 2.) o stanovisko samosprávy obce k tomu, aké presne je stanovisko ObZ Ch. Grob k žiadosti MCST, a.s. a aká má byť forma ankety, s ktorou sa musíme obrátiť na obyvateľov obce.
 3. Faktom ďalej je, že na tento list č. MCST/OUCH-651111–ŠS obdržala MCST, a.s. dňa 12.11. 2010 vyjadrenie starostu obce (Ing. Žiak podľa zákona vykonáva funkciu zastupujúceho starostu), ktoré si dovoľujem prezentovať ako scan_listu_obce_121110.PDF aj na stránke www.chorvatania.sk. Preto si spoločnosť MCST, a.s. „dovolila“ investovať niekoľko stoviek EUR a venovať aj čas viacerých svojich pracovníkov a/alebo spolupracovníkov pri organizovaní ankety o potenciálnej možnosti umiestniť benzínovú pumpu na pozemkoch MCST, a.s.
 4. Faktom taktiež je, že počet obyvateľov Ch. Grobu, ktorí sa unúvali vyjadriť svoj názor v rámci ankety bol až do štvrtka 2.12. 2010 relatívne malý, ale výrazne sa zvýšil po tom, čo sa do priebehu ankety vložilo Občianske združenie Čierna Voda, ale najmä pán Marynčák, ktorý adresoval na obec (paradoxne však na sekretárku starostu pani Dagmar Príkopskú a nie na starostu alebo na zastupujúceho starostu) mail, ktorého obsah môžu návštevníci stránky www.chorvatania.sk pozrieť v scan_mail_Zi_Ma_01031210.PDF spoločne s reakciou/odpoveďou Ing. Žiaka a teda si aj dať do súvislosti konanie jednotlivých dotknutých osôb.
 5. Faktom taktiež je, že z logicky veci a aj z interpretácie aplikácie všetkých zákonov v SR a nielen v SR platí, že ak o nejakej žiadosti kompetentný, resp. zákonom určený orgán (v tomto prípade jeden z orgánov samosprávy) rokuje a nevynesie stanovisko podľa zákona v tvare „súhlas“ / „nesúhlas“, potom aj takýto prípad je rozhodnutím príslušného orgánu. A to rozhodnutím bez vysvetlenia, resp. bez odôvodnenia, alebo rozhodnutím s odôvodnením a/alebo s podmienením vydania svojho rozhodnutia nejakým ďalším konaním, predložením nejakých doplňujúcich podkladov a/alebo predložením nejakých ďalších vyjadrení dotknutých subjektov.
 6. Faktom taktiež je, že k problematike žiadosti MCST, a.s. z listu č. č. MCST/OUCH-630811–ŠS sa na rokovaní ObZ Ch. Grob dňa 10.11. 2010 vyjadrovala väčšina z prítomných poslancov, ako aj zastupujúci starosta obce, ďalej aj ja osobne ako predstaviteľ subjektu, ktorý žiadosť predložil. Faktom taktiež je, že „bobríka mlčania“ priamo na inkriminovanom rokovaní držal kandidát na starostu Miroslav Marynčák (viď záznam z inkriminovaného rokovania), aj keď preukázateľne mal všetky dostupné informácie o postupe MCST, a.s. a naviac preukázateľne neobjektívne a neprimerane nátlakovým spôsobom zasiahol do priebehu inkriminovaného rokovania ObZ Ch. Grob, ale najmä do slobodného výkonu mandátu poslanca ObZ Ch. Grob a/alebo do plnenia povinností orgánov samosprávy. Tomuto konaniu pána Marynčáka sa vo väzbe na jeho mail k tejto záležitosti na „sekretariát obce“ budem tiež venovať v iných častiach Poznámok psychopata a grafomana, ak pravda na mňa „niekto“ nepošle tých istých alebo prípadne iných ľudí, ako poslal na starostu Balaška v máji 2010.

Je na každom návštevníkovi stránky www.chorvatania.sk a aj www.ciernavoda.info, aby si o danej záležitosti urobil svoj vlastný názor a na základe toho sa potom rozhodol vyjadriť svoj názor v ankete o prípadnom umiestnení benzínovej pumpy na pozemkoch MCST, a.s.

Záverom si ešte dovolím poznamenať to, že bude vhodné si ten názor dobre zapamätať, pretože bude jedným z argumentov pri vysvetľovaní ďalšieho logického vývoja v celej záležitosti a aj vo viacerých širších súvislostiach.

Počet zobrazení: 179

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby