CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

odpoveď poslankyne p. Erika Goliašová na výzvu obyvateľa zo dňa 17.9.2017

Dobrý deň, pán Selep, občan

prikladám odpovede, ktoré ste požadovali.

1. Čo ste pre vašich voličov, od vášho zvolenia urobili?

Od nástupu do funkcie poslankyne som sa snažila o fungovanie a neskôr aj rozvoj obce. Pri svojich aktitivách som spolupracovala s množstvom občanov ktorým záležalo na tom, ako obec vyzerá, funguje. Ak musím vypísať v čom konkrétne som pôsobila v prospech Vás, voličov, príde mi to zbytočné. To čo už bolo, bolo užitočné a splnilo účel. (Možno fotodokumentácia, ktorú mám). Ak moju činnosť voliči nezaregistrovali, asi nebola účelná a efektívna. Čo ma mrzí. Rovnako ma mrzí, že sa mi nepodarilo svojim hlasom presadiť vybudovanie zberného dvora a nákup techniky za eurofondy, že poplatok za miestny rozvoj je v prospech stavebníkov a nie rozvoja obce. Že nebol prijatý úver umožňujúci dokončenie školského areálu.  Snažila som sa o rovnaký prístup k obom častiam obce.

2. Či budete pred hlasovaním o úvere na najbližšom zastupiteľstve od starostu požadovať zverejnenie Protokolu od Úradu pre verejné obstarávanie vo veci podnetu na zhotoviteľa stavby, najmä vo väzbe na oprávnenosť použitia dotácii a obecných financií v prípade porušenia podmienok verejného obstarávania?

Na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa nezúčastním, dospela som k rozhodnutiu rezignovať na funkciu “zástupkyňa starostu obce” a zároveň aj poslanca obecného zastupiteľstva o čom som informovala starostu obce. (Ospravedlňujem sa p. Vydrovej, v piatkovom telefonáte táto info neodznela, práve som ju spracovávala). Uvedenú skutočnosť podám písomne do podateľne OÚ k termínu 11.10. 2017 aj s odôvodnením. Do toho času odovzdám agendu a uzavriem časť začatej práce. 

3. Rovnako sa pýtam na uvedenie všetkých dôvodov, prečo ste pri ostatnom hlasovaní o úvere rozhodli za jeho prijatie?

Naša obec potrebuje úver na dokončenie ZŠ s MŠ, teší ma že výška úveru za pomoci EÚ nemusí byť taká vysoká ako v začiatkoch. Neviem o obciach a mestách ktoré postavili nový školský areál iba z vlastného rozpočtu. Podľa mojich informácií sa vedenie OU snaží o získanie ďalších mimorozpočtových zdrojov.

4. Čo ste ako poslanci podnikli smerom k starostovi obce pre ochranu demokracie, vašich voličov, ktorí boli a doposiaľ sú zo strany starostu na obecnom webe pranierovaní a uvádzaní ako neprajníci tejto obce? Stotožňujete sa s týmto starostovým konaním a závermi na obyvateľov - Kolčák, Michalík, Selep, Pytkin?

Nedokážem ani nechcem komentovať kto je neprajníkom obce, nesledujem (alebo iba sprostredkovane) sociálne siete a  webové stránky patriace majiteľom pozemkov. Všetkých uvedených pánov poznám (Pytkin = p. Pekárek?). Každý z nich mi svojim spôsobom v práci poslankyne pomohol. Svojimi radami, postrehmi. Svojimi názormi sa prezentujú sami, priemerný občan si vytvára názor na dianie v spoločnosti intuitívne alebo na základe získaných informácií, nie zo starostových výrokov.
Dovolím si poznamenať, že našej obci je veľa schopných, ochotných obyvateľov, kreatívnych, zodpovedných a plných energie. Verím že pomôžu priviesť obecné záležitosti k lepšiemu. Naďalej zostávam aktívnym občanom obce Chorvátsky Grob.
s pozdravom
Erika Goliašová
(poprosim z úcty k mojim rodičom: Goliašová - s jedným dĺžňom na konci priezviska..:-))

Počet zobrazení: 359

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby