CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Miera sympatie alebo antipatie plne dominuje vo sférach medziľudských vzťahov. Je preto prirodzené, že v otázke výberu volených zástupcov bude každý z nás touto základnou prirodzenosťou ovplyvňovaný. Je logické a prirodzené, že aj v mojom prípade, ako kandidáta na poslanca, sa bude drvivá väčšina touto emóciou riadiť. Teším sa z ľudí, ktorým vytváram pozitívny pocit nastavenia, rešpektujem rovnako opačné nastavenie. V niektorých prípadoch vychádzajúce aj z priamej osobnej obojstrannej konfrontácie.

K otázke prebratia zodpovednosti a hľadania kompromisov si dovolím smerom k anonymným atakom predložiť zoznam faktov a ponechám na každom, ako moje konanie alebo konanie ostatných v čase vyhodnotia. Rovnako aj samotných anonymov, ktorých dnes považujem za podstatnú stránku môjho osobného kompromisného posunutia seba samého v živote. 

- september 2014 – ako člen stavebnej komisie som spolu s ostatnými 4-mi členmi rozhodli, že pre zastupiteľstvo odporučíme výstavbu ZŠ a MŠ na Promcene pre získanie dotácie 280 tisíc eur. Urobili sme tak po 2 hodinovom slede otázok a po požiadavke, že p. Sládeček ešte poslancom na OcZ predloží dôvodovú správu k niektorým finančno-technickým otázkam, ktorých odpovede nám na komisii chýbali,

 - október až december 2014 – ako JEDEN z dvoch zástupcov stavebnej komisie spolu s p. Mitanovou sme sa vo svojom pracovnom a voľnom čase venovali urýchlenej tvorbe koncepcie ZŠ a MŠ, pretože neexistoval pre podmienky dotácie konkrétny projekt, ale iba vízie – vyše stovky bezplatných hodín na stretnutiach, za počítačmi po večeroch, vlastné PHM na presun Ba-Grob,

 - december 2014 – priama účasť na spracovaní projektu pre ZŠ a MŠ na Promcene aby sa stihol včasný termín podania, nakoľko poverený architekt cez ministerstvo sa časovo na operatívne konanie vykašľal – za túto prácu som obdržal 250 Eur, ktoré som sponzorsky venoval obci na futbalový turnaj chlapcov Grob cup,

 - február 2015 – aktívna účasť na vybavovaní územných rozhodnutí - osobne som bol na hygiene u p. Karpatovej, keďže bola časová tieseň,

 - marec, apríl 2015 – bezplatný audit projektu nadstavby školy na Školskej, ktorá mala megalománsku koncepciu 24 tried s „dvojpodlažnou“ telocvičňou – predpokladané náklady boli cez 5 mil eur (reálne 7 mil. eur). Pre starostu a OcZ som pripravil koncepciu úpravy so špecifikovaním troch realizačných etáp – pripojovací krčok medzi ZŠ a jedálňou, telocvičňa, rozšírenie MŠ s rekonštrukciou jedálne a kuchyne. Bol som proti preplateniu faktúry architektovi, ktorý projekt pre UR pripravil a ten dostal množstvo zamietavých stanovísk = pre mňa to bola legitímna reklamácia projektu, starosta ale sumu zaplatil. Z toho obdobia mi dodnes rezonuje priama ponuka starostu vypracuvávať pre obec odborné audity s vyplácaním bokom,

 - august až december 2015 – dotazníky k MHD a k starostovi. Na FB vznikla veľká emočná diskusia ohľadom rušenia spojov MHD. Do dotazníkov sa zapojilo takmer 500 domácností – starosta ako jediný vecný kompromis spravil, že prácu, ktorá ho nič nestála hodil do koša s vyjadrením, že tomu nedôveruje,

 - zo stavebnej komisie za vlády starostu Benčíka  som dobrovoľne odišiel, lebo som nechcel hrotiť moje nastavenie, nakoľko komisie vo všeobecnosti stratili zmysel, čo sa ich komplexným zrušením v septembri 2015 definitívne potvrdilo (naštartovanie frustrácii členov kauzou Neopublic).

- V tomto období kompromisné hľadanie posúdenia výhodnosti úspor z výmeny zdrojov verejného osvetlenia v pôvodnej časti - starosta chcel zastupiteľstvom schváliť úver 200 tisíc na základe jeho poznania 50tej strany z auditu. Podarilo sa preložiť schvaľovanie a podmieniť ho schválením vo finančnej a stavebnej komisii – skutočnosť ukázala iné (rovnako poučila starostu, že ak chce presadzovať win win situácie, s odbornými pripomienkami a konfrontáciou neuspeje = zrušili sa komisie),

 - presun školy na Javorovú alej november/december 2015 – starostove klamstvo o termínoch, cielene spracované finančné porovnania v prospech Javorovej aleje, z ktorej nič dnes neplatí – na žiadnu pripomienku starosta nereflektoval - jediná jeho odpoveď na otázky, kompromisné pripomienky bola "to je Tvoj názor",

 - február/marec 2016 -  škola na Javorovej aleji v územnom rozhodnutí odsúhlasená s napojením kanalizácie na ČOV na Triblavinskej na miesto na Malokarpatský zberač s výsledkom odobratia kapacít pre zvyšné školy = nijaké rozširovanie školy na Školskej a nijaká výstavba ZŠ a MŠ na Promcene. Zabráneniu tomu to = môj kompromis pre ostatné školy do budúcnosti a postup v zmysle zmluvy, ktorú si odsúhlasil starosta a zástupcovia Starlandu (neviem, kde vtedy boli tí, čo dnes anonymne píšu o zodpovednosti a potrebách škôl),

 - pred výstavbou ZŠ v lete 2016 – posúdenie oboch lokalít komisiou na výstavbu školy (Javorová alej a Promcen), no namiesto odpovedí a kompromisného upratania zlých podmienok zo zmluvy so Starlandom vo väzbe na projekt, obec prebrala práva stavebníka bez diskusie, bez odpovedí,

 - september 2016 – referendum na základe podpisu 1100 OPRÁVNENÝCH VOLIČOV OBCE, nie môjho chcenia. A pre prípad neúspešnosti vyplatenie obecných nákladov = 1.600 Eur darované vo forme technického zabezpečenia pre žiakov ZŠ, podpora malých futbalistov na turnaj do Belgicka. Dnes si treba iba na porovnanie pozrieť, kvôli koľkým oprávneným voličom obce bolo pre ZŠ a MŠ na Javorovej aleji preinvestovaných cca 4 mil. eur,

 

- jeseň 2016 – stretnutia so Starlandom za účelom dosiahnutia kompromisov v technických podmienkach realizácie a pripojenia školy – aspoň zmenené dvojsklá na trojsklá, namiesto elektro kotlov pre splnenie energetickej bilancie boli od začiatku zrealizované kotle na plyn,

 - počas výstavby školy sa  komisia na výstavbu škôl nedostala ani raz na stavbu napriek VOPRED DOHODNUTÝM TERMÍNOM – deti a rodičia sa tam ale dostali. Upozorňoval som neustále na technické lapsusy, zlé energetické posúdenia - realita dneška prehrievanie, ďalšie náklady. V slušnej a vyzretej spoločnosti by ľudia kládli otázky zodpovedným, kládli by otázky členom petičného výboru, prečo nebola v ich záujme snaha dostať odborníkov na stavbu, ktorý problémy avizovali - u nás ANONYMOVIA,  kandidáti ....

 - dožadovanie sa finančných krytí, finančného modelu deklarovaného starostom pri výstavbe ZŠ, podľa ktorého mala škola stáť 2,7 mil eur – v tejto veci som kompromisne oslovil členov petičného výboru za dostavbu školy, no pre nich žiadne peniaze neboli podstatné, iba výsledok,

 - podanie na UVO som nepodával, ale stotožňujem sa s ním – od začiatku bola otázka kvality diela spoločnosťou, ktorá nesplnila podmienky súťaže nejasná. Dnešné rozhodnutie dobieha aktérov podpisu zmluvy, nie tých, čo na to upozornili = kompromisne by mal 25% krátenej dotácie zaplatiť starosta alebo by si tieto nemal žiadať vyplatiť dodávateľ, pretože ten VEDOME  PODVÁDZAL podpísaním zmluvy pri ktorej nespĺňal podmienky - o týchto vedel, že ich nespĺňa!! Rovnako vo výsledku žiadna super kvalita - len si nikto nezaveste uteráčik alebo obrázok v škole ...

 

Vo všetkých týchto prípadoch som stál na strane záujmov obce = získať najlepšie podmienky, najlepšie tovary za najprijateľnejšie náklady. V žiadnej som nemal osobný prospech a za všetky svoje kompromisy nastavení som zaplatil.

Ak som dnes atakovaný ohľadom narcizmu, ego maniactva tak k tomu uvediem jediné – nestačí to napísať.

Ak sa chcete vyhraňovať, musíte byť lepší. Mali by ste ponúknuť pre nás vlastné peniaze, investovať ich do obce, investovať svoj čas – nie svojimi požiadavkami, na ktoré máte samozrejme nárok, ale svojou vlastnou osobnou aktivitou a ja Vám osobne poďakujem.

 

Myslieť si a nazdávať sa, že prijať všetko bez reptania, bez pripomienok, bez ohľadu na výsledok, bez dosiahnutia jediného ústupku druhej strany pre vyšší cieľ je mierou tolerancie a kompromisov môže ktokoľvek. Pre mňa je to nesloboda, vazalstvo a stupeň detskej nevyzretosti, v ktorej dieťa od svojich blízkych tvrdošijne vyžaduje splnenie svojich požiadaviek ako dôkaz lásky a obľúbenosti u druhých.

Nefungujem a nebudem takto fungovať a prosím každého jedného, aby si to uvedomil.

 

Moje kandidovanie na post poslanca bolo kompromisom ponechať si prácu, ktorú mám rád, venovať sa dostatočne blízkym, ktorí ma potrebujú a ponúknuť tejto obci seba na takú časovú a finančnú vyťaženosť, ktorú som jej ponúkal aj doposiaľ.

Podstata je nemenná - Budem tu aj po voľbách, nech dopadnú akokoľvek.

 

Jozef S.

Počet zobrazení: 236

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby