CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

OBECNÉ NOVINY a PR ako nástroj propagandy, pravda , polopravda a lož a novinárska etika.

OBECNÉ NOVINY a PR ako nástroj propagandy.....

upozornenie : tento blog je dlhý ako noviny... ale veď je novinách, tak prosím odpusťte , že nie je stručnejší.

Tak nám vyšlo druhé číslo občasníka - obecných novín našej obce.

/ Celé vydanie 2 čísla nových Obecných novín si môžete prečítať na stránke obce /

 

Skúsme sa spolu zamyslieť nad aspoň dvoma článkami v novom čísle obecných novín.

Skúsme nájsť rozdiel v komunikácii a v myslení ľudí, ktorí ich napísali.

Skúsme sa zamyslieť, čo je tam skutočne napísané ?

 

Článok 1 / str. 6 /

Jozef Kemp, farár obce Chorvátsky Grob pri príležitosti svojho odchodu svoje pôsobenie zhodnotil nasledovne.

 „ Pri tejto príležitosti si dovoľujem využiť priestor aj v našich obecných novinách , aby som sa Vám poďakoval za Vašu spoluprácu, štedrosť a cenné usmernenia. Určite ako každý človek som sa aj ja dopustil  veľa chýb a niektorým z Vás som ublížil, za čo sa ospravedlňujem. a Prajem Vám veľa Božieho požehnania a šťastia“

 

komentár – Tento človek okrem svojich povinností nad ich rámec počas svojho pôsobenia u nás v obci stihol uskutočniť novostavbu kostola s pastoračným centrom na ČV, a zásadným spôsobom aj za výraznej pomoci občanov zrekonštruoval starý kostol v Chorvátskom Grobe, zrealizoval dostavbu sakristie s hygienickým zázemím, zorganizoval obnovu fasády kostola a zrealizoval a takmer dokončil bočnú kaplnku a iné...Po jeho odchode ostali hmatateľné a konkrétne pozitívne výsledky. Ďakujeme.

Čo ostalo po odchode predchádzajúcich garnitúr je jasné každému súdnemu občanovi. Aké je smerovanie terajšej ? Možno nájdeme odpoveď v článku č. 2.

 

na porovnanie druhý článok

Článok 2 / str. 1, 20, 21 /

 

JE TO BEH NA DLHÉ TRATE – rozhovor so starostom – čelným predstaviteľom obce uviedným v poslednom čísle obecných novín uvádza aj nasledovné informácie.

 

Aby to bolo aj menej informovaným občanom jasné, uvádzam niektoré upresnenia a subjektívny komentár ku niektorým vyjadreniam.

 

Čo sa doteraz podarilo?

 

Je toho viac než dosť.

„Prvý deň na úrade som podpísal zmluvu na pozemok pod školou a škôlkou, aby sme ju mali kde postaviť. „

komentár – a to je tak doteraz jediný reálny a praktický posun v téme školstvo.

 

„VO na dodávateľa stavby sme ukončili bez víťaza. Spúšťame ho preto znovu a verím že výstavba sa v najbližších mesiacoch začne“

komentár – Neviem prečo je táto informácia obyvateľom takto tendenčne predkladaná. Skutočnosť a pravdivá informácia znie. Obec zatiaľ nedisponuje právami na projekt a preto by bolo najprv vhodné resp. bezpodmienečne nutné najprv doriešiť prevod práv a doplatiť projekt, nakoľko zatiaľ obec žiadnym projektom nedisponuje, lebo stavebníkom je súkromná spoločnosť MCST a.s.  Obec teraz nemá aké verejné obstarávanie spúšťať, lebo nedisponuje projektom a ak sa rozumne a korektne nedohodne, tak ním ani disponovať nebude.

 

Podarilo sa nám zachovať autobus 630, ktorý k nám už tento rok vôbec nemal chodiť“

komentár – informácie z volebného letáka , ..... autobus je zachránený a linka 630 bude chodiť cca 24-krát denne, .... tak to sme mali vybavené už dávno, alebo nie ?

 

„ Založili sme obecný podnik služieb, ktorý bude poskytovať svoje služby obyvateľom aj firmám v obci“

komentár – Pravdivá neskreslená informácia je , že tu narážame na problém časovania. Otázka znela čo sa podarilo. Odpoveď je bude... A teda sa zatiaľ nepodarilo v OPS nič ! Zatiaľ OPS nič neposkytuje ani len obci a nieto ešte obyvateľom a firmám. A zdá sa, že ani dlho nič poskytovať nebude.  Každá aj tá najmenšia prkotina sa rieši externou firmou alebo subdodávkou.

 

„ Zriadili sme opatrovateľskú službu na úrade“

komentár – opatrovateľská služba, aj keď externá, tu dosť slušne fungovala aj pred tým a z pohľadu konečnej služby pre bežného občana táto zmena nič zásadné nepriniesla.

 

„ Vstúpili sme do združenia JURAVA s cieľom vybudovať cyklotrasy “

komentár – Možno, zatiaľ hypoteticky sa  v budúcnosti dostavia nejaké výsledky. Zatiaľ je realita cyklotrasy v nedohľadne , okamžitý benefit 0 , strata na členskom v združení mínus 6500 ? , praktický prínos 0, keď sa niečo zmení, budem informovať.

 

„ Zakladáme združenie obcí Bernolákovo, SG, CHG „

komentár – tu sa treba v prvom rade poďakovať aktívnym občanom v komisiách, ktorí pri rokovaní o vstupe do Juravy prišli s logickým nápadom založenia vlastného združenia.  Takže by som očakával skôr text ... ďakujeme za dobrý nápad obyvatelia ......

 

„ Podarilo sa mi dostať termálne pramene v obci na mapku turistických zaujímavostí BSK a zviditeľniť ich v Sario pre investorov“

komentár – Po a, včera som si mapku  pozeral a nič o prameni som nenašiel a keby aj dôležitejšie je bod b a c.  Po b , možno by bolo lepšie miesto propagácie najprv ponúknuť vlastným obyvateľom možnosť legálneho využívania termálneho prameňa a začať vyčistením okolia od smetí, prezervatívov a iných turistických lákadiel, napr. tým spomínaným OPS, ktoré prakticky nič nerobí a po c, investorov by sa našlo dosť, netreba isť cez Sario, ale podľa katastra, tých 300 vlastníkov okolo prameňa bude asi väčší problém ako zohnať investora.

 

„ Spustili sme obstarávanie na inštaláciu kamerového systému v obci „

komentár – Ak má niekto informáciu o rozsahu zákazky, projekte , atď...posuňte ďalej. Zatiaľ žiadny ani len projekt na kamerový systém neexistuje a teda sa ani žiadne spustenie VO nemôže prebiehať. Zajtra sa idem informovať na podrobnosti priamo na úrad. Pozn. na okraj.  Severná ulica mala už pred 2 rokmi štatisticky zmapovanú kriminalitu, pripravený projekt a predrokované a odsúhlasené povolenia , cenové ponuky a nakoniec to celé padlo na vlastnom obecnom úrade.

 

„ Nadstavba alebo prístavba starej školy bola nerealizovateľná či už finančne alebo prevádzkovo“

komentár – Zbytočná informácia . To občania vedeli a vedia. Skôr by radi počuli  čo ďalej. Vrátil projektant peniaze? Upravil projekt aby bol realizovateľný ? Ako tento špás na ktorý bolo vyčlenených 50 000 Eur bude pokračovať.  Alebo proste nebola realizovateľná, vyplatili sme peniaze a nevadí, skúsime vyhodiť peniaze aj nabudúce ? Kto je zodpovedný ? Klasicky nikto.

 

„ No a úplne aktuálne pracujeme na rozšírení škôlky v OC MONAR 3 o ďalších cca 50 detí.“

komentár – tu sa žiada dodať po pravde nasledovné. Nie pracujeme, ale p. Michálková, p.Vydrová a p. Goliášová za výdatnej pomoci a podpory občanov Selep , Michalík / asi tých kritických občanov spomínaných na konci článku, ktorí si prihrievajú svoju politickú polievočku, pre vysvetlenie, to sú tí , ktorí to robia zdarma vo svojom voľnom čase /  pracujú na potencionálne možnom rozšírení kapacity doteraz nevyužívaných priestorov v OC, kde je ešte veľa neznámych faktorov a ich úspešné riešenie nie je vôbec jednoznačné.

 

„ Pracujeme tiež na vybudovaní kruhovej križovatky v centre ČV ako aj na združení prostriedkov na realizáciu T- križovatky pri Monare. „

komentár – jediný kto reálne pracuje na okružnej križovatke je MCST a.s. Ostatní, vrátane BSK , obce atd. nedodržujú  pôvodné dohody a tak to aj vyzerá.

T – križovatka Monar je v nedohľadne a tým aj kolaudácia domov na Monarská Alej 2. Teraz nový asfalt od správy ciest, takže kým sa nezoderie,  jasný signál, že sa nič realizovať nebude.

Takto by tá informácia znela dosť zle, ale pracujeme na vybudovaní... to má cveng. 

 

Ako sme na tom s kanalizáciou ?

komentár – to vieme všetci . Otázka mala znieť. Ako z toho von ? – a to nevie nikto. Ostatné sú len hypotetické úvahy bez reálneho riešenia.

 

„ Chystáme žiadosti o dotácie na menšie projekty...“

komentár – super. Otázka je či pri súčasnom smerovaní vieme tie peniaze aj zmysluplne pretaviť do reálnych a konkrétnych výsledkov. Zatiaľ sa tak nezdá. Získať dotáciu je chválihodné a užitočné. Palec hore. Pokiaľ ale získané peniaze nedokážeme pretaviť do hmatateľného výsledku , je akákoľvek získaná dotácia len dočasným číslom na účte a pre občana nemá žiadny praktický prínos. Palec dole.

 

„ Seniori dostali notebooky a tlačiarne „

komentár – aj keď malá, ale konečne jedna reálna vec pre konkrétnych ľudí. Poďakovať sa môžeme úradu a starostovi v nemalej miere  tiež tlaku verejnosti a konkrétnych ľudí, ktorý dopomohli, aby sa úrad touto požiadavkou zaoberal a následne jej vyhovel. / Selep dal na komisii verejný prísľub, že ak to obec nie je schopná zabezpečiť zaplatí to on, potom sa ľady pohli a zodpovední sa rozhýbali... /  Toto som sa akosi nedočítal, ale propagačné foto z odovzdávania bolo publikované hojne . Nevadí, chápeme že PR je dôležitá , podstatný je výsledok. Máme radosť aj za senioriov.

 

„ Samozrejme som si vedomý faktu, že napriek tomu budú stále existovať  kritický občania...a budú si prostredníctvom manipulácie s faktami prihrievať svoju politickú polievočku .  a zavádzať verejnosť.“

komentár –  Toto vyjadrenie vypovedá o inteligencii a morálnom profile redaktora – či pisateľa. V rámci slušnosti radšej ponechám bez komentára. Pozn. Ubezpečujem verejnosť, že drvivá väčšina tých kritických občanov nemá žiadne politické ambície a dostatočne dobre ich živí ich biznis. Kontext prihrievania politickej polievočky je v daných súvislostiach úplne nechutný. Zvlášť,  že sa jedná o občanov, ktorí  robia pre obec najviac a preto je aj ich morálnym právom byť v opodstatnených prípadoch kritický.

 

A na záver perla rozhovoru.....

„ ROBÍME ZÁZRAKY NA POČKANIE .... „

komentár – Niet čo dodať, snáď iba,  aby to tak cítili aj obyvatelia a tým som si nie celkom istý.  Iba ak by to bolo myslené tak, že je zázrak, že to nejako ešte funguje.

 

Naposledy som podobnú tendenčnú propagandu vydávanú za pravdivé a objektívne informácie, aká je uverejnená v niektorých vyjadreniach, čítal za komunistov v denníku Pravda. Tí tiež budovali krajšie zajtrajšky,  na všetkom urputne pracovali, nič sa reálne nedialo a za neúspech bol vždy zodpovedný vonkajší nepriateľ.

 

Zrejme bude tento pohľad ale spôsobený tou spomínanou zaujatosťou a prihrievaním politickej polievočky. Aj PR treba robiť s mierou, nikde som sa nedočítal ... tak toto sme nezvládli, prepáčte poučili sme sa ...

 

Nepoučili. Proste nepoučiteľní.... Je úplne mimoriadne zriedkavé stretnúť také ego bez známok sebakritiky a reálneho, objektívneho zhodnotenia situácie. 

Článok 1 a 2 je sakramentský rozdiel priatelia.

 

Želám pekné čítanie nového čísla Obecných novín a ..... informácie vždy treba brať s rezervou. Každá minca má dve strany.

Počet zobrazení: 611

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby