CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Kandidáti na poslancov, prosím predstavte nám vaše vízie a programy

Dnešným dňom sa podľa zákona začína volebná kampaň. Ponúkam preto kandidátom na poslancov obecného zastupiteľstva bezplatný prezentačný priestor v spoločnej  televíznej diskusii, ktorá sa bude vysielať naživo 06.11.2014 od 19:30 hod. prostredníctvom internetu na chorvatania.sk v sekcii Voľby 2014.

Cieľom diskusie je priblížiť jednotlivých kandidátov obyvateľom, aby sa v nastávajúcich komunálnych voľbách vedeli zodpovedne rozhodnúť, komu dajú svoj hlas.  Na druhej strane diskusia umožní kandidátom prezentovať svoje postoje a vízie smerovania obce. Spoločne tak preberieme všetky dôležité témy (zoznam nájdete nižšie) a kandidáti budú môcť odpovedať na otázky od občanov (otázky budú mať kandidáti k dispozícii deň pred vysielaním a môžu sa na ne pripraviť). Diskusiu bude moderovať autor blogu - Ferdinand Kolčák. Prenos bude trvať asi 2 hodiny.

Kandidáti na poslancov.

Prosím oznámte mi mailom do 04.11.2014 na adresu kandidat_poslanec@b4b.sk váš záujem o účinkovanie v diskusii (vaša účasť je bezplatná). Túto výzvu sa pokúsim doručiť všetkým kandidátom.  Prosím čitateľa, aby oznámil moju výzvu kandidátom, ktorých osobne pozná.

Susedia.

Využite túto možnosť a opýtajte sa kandidátov na ich názory a vízie, ktoré budú presadzovať a za ktoré budú v prípade zvolenia hlasovať. Svoje otázky pošlite prosím do 04.11.2014 mailom na adresu otazky_poslancom@b4b.sk. Uveďte svoje meno, meno kandidáta, ktorý má reagovať a znenie otázky (otázok). V prípade, že sa kandidát diskusie nezúčastní, požiadame ho, aby na otázky odpovedal písomne. Otázky a odpovede zverejníme v informačných priečinkoch jednotlivých kandidátov (anonymné otázky a otázky v rozpore s dobrými mravmi budeme ignorovať). 

Teším sa na zaujímavú diskusiu.


Tématické okruhy diskusnej relácie:
1. Predstavenie kandidáta
1.1. Prečo kandidujem
1.2. Moje doterajšie verejnoprospešné aktivity v obci

2. Téma: ŠKOLSTVO
2.1. Výstavba školy na ČV
2.2. Nadstavba existujúcej školy
2.3. Škôlka - riešenie predškolských priestorov.

3. Téma: KANALIZÁCIA
3.1. Zmluva s Agilita+, riešenie situácie.
3.2. Dažďová kanalizácia/odvedenie dažďových vôd
3.3. Technický stav kanalizácie, možnosti zlepšenia

4. Téma: OBECNÁ SAMOSPRÁVA
4.1. Transparentnosť výkonu obecnej samosprávy
4.2. Mediálna komunikácia (časopis, internet, facebook)
4.3. Elektronizácia obecného úradu
4.4. Participácia obyvateľov na riadení obce

5. Téma: STAVEBNÝ ROZVOJ, BÝVANIE
5.1. Existujúci ÚPN-O
5.2. Návrh ZaD 2013
5.3. Ďalšia výstavba v obci, vzťah s developermi
5.4. Aquapark

6. Téma: VYBAVENOSŤ, SLUŽBY, PODNIKATELIA
6.1. Občianska vybavenosť, obchody a služby
6.2. Trhovisko
6.3. Podnikateľské aktivity

7. Téma: DOPRAVA
7.1. Správa ciest, chodníky
7.2. Dopravná situácia v smere do Bratislavy
7.3. Cyklochodník
7.4. Autobus 630, autobusové prepojenie na Senec

8. Téma: SOCIÁLNA OBLASŤ
8.1. Starostlivosť o seniorov
8.2. Podpora sociálne odkázaným

8.3. Rada mládeže

9. Téma: KULTÚRA A ŠPORT
9.1. Možnosti kultúrneho vyžitia v obci
9.2. Dni obce
9.3. Možnosti športovania v obci
9.4. Vzťah obce a cirkevných organizácií

9.5. Cezhraničná spolupráca

10.Téma: BEZPEČNOSŤ
10.1. Obecná polícia

Počet zobrazení: 297

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby