CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

K „objektívnym“ anonymom, „poloanonymom“ a ku „kauze“ BP - doplnenie.

Vážení prispievatelia do čiernej skrinky k téme vyhodnotenie ankety o umiestnení BP na pozemkoch MCST, a.s.

18.12. 2010 som publikoval blog s mojim vyjadrením sa k prispievateľovi emkac (M.K.) do čiernej skrinky na www.ciernavoda.info, ktorí sa venovali problematike „kauzy“ benzínovej pumpy po tom, čo som dňa 14.12. 2010 večer som na www.chorvatania.sk v rámci svojho blogu umiestnil list obci, ktorým MCST, a.s. informoval obec o vyhodnotení ankety o umiestnení benzínovej pumpy na pozemkoch MCST, a.s.

Zostala však jedna viac – menej spoločná záležitosť z viacerých ďalších príspevkoch, ktorým boli výhrady voči tomu, že boli z mojej strany zverejnené mená účastníkov ankety a tiež poznámky k tomu, že som nepostupoval správne, keď som zverejnil jednak mená, ale aj obsah niektorých vyjadrení z ankety.

Považujem za potrebné doplniť svoj blog z 18.12. 2010 o vyjadrenie sa k problematike zverejnenia niektorých informácií vo vzťahu k problematike verejného prejednávania celej záležitosti o Umiestnení BP.

Napriek tomu, že zverejnenie výsledkov z neanonymnej ankety k Umiestneniu BP považujem z prevažnej väčšiny hľadísk za bezproblémové, uznávam možný výskyt problémov pre tých obyvateľov, ktorí vyjadrili svoj názor v prospech Umiestnenia BP. Tento problém im ale nespôsobí samotné zverejnenie obsahu listu MCST, a.s., ale tak trochu „totalitné“ myslenie časti obyvateľov Čiernej Vody, ktorí sa voči ľuďom s iným názorom prejavujú negatívnym prístupom a zrejme aj nejakými postihmi. Pritom ide len o vyslovenie názoru, ktorý môže mať každý človek iný, pretože nie sme rovnakí.

Pre zverejnenie výsledkov ankety a aj celého listu MCST, a.s. som považoval za dostatočný dôvod to, že v podstate už bývalý poslanec Magál nielenže zverejnil neverejný list MCST, a.s., ktorý získal pri výkone svojej funkcie poslanca, pričom ešte naviac zneužil tieto informácie na presadzovanie svojich ekonomických záujmov. Bol to totiž práve pán Magál, ktorý sa niekoľko týždňov snažil dohodnúť so záujemcom o Umiestnenie BP a chcel umiestniť BP na pozemkoch pod oknami bytoviek na Čerešňovej a od ktorého zrejme odišiel záujemca s tým, že oslovil spoločnosť MCST, a.s. len ako náhradné riešenie.

Neoprávnené zverejnenie listu MCST, a.s. bude riešiť polícia na základe trestného oznámenia MCST, a.s., ktoré bolo podané 13.12. 2010 a ktorého text je možné si pozrieť v dokumente L_150612_Pezinok_text_TO_Mag%C3%A1l.doc. Konanie ďalších osôb, ktoré zverejnenú informáciu využili vo svoj prospech „iným spôsobom“, budeme riešiť neskôr.

Aktuálne ešte doplním vyjadrenie k niektorým názorom najmä od obyvateľov z Čerešňovej.


Nechcem nikomu brať právo na jeho názor, len by mne a aj mnohým ďalším mohli obyvatelia z Čerešňovej vysvetliť, prečo sú takí zásadoví pri využití pozemkov MCST, a.s. a trvajú na ich využití pre prospech všetkých obyvateľov časti Čierna Voda, keď napr. po výstavbe bytovky TROMF svojim konaním (konkrétne ochotným kupovaním bytov v ďalších dvoch bytovkách) umožnili zastavať v tom čase reálne centrum obce bytovkami 4 + 1 (myslím) s nedostatkom parkovacích miest, s minimálnou občianskou vybavenosťou, bez čo i len 1 m2 verejne prístupnej zelene (na zeleň na ich dvoroch široká verejnosť prístup nemá) a s viac než 50 % zastavanosťou dotknutého územia a v podstate z hľadiska širokej verejnosti 100 % využitím ich pozemkov s vylúčením verejnosti. Od MCST, a.s. však od leta 2008 v podstate tí istí obyvatelia obce vyžadujú zastavanosť menej než 30% a podlažnosť max. 2 + 1, atď., atď.

Ako má podľa „objektívnych“ anonymov, „poloanonymov“ na takýto „demokratický“ a „férový“ prístup reagovať MCST, a.s.?

Môže sa alebo podvoliť zlovôli minoritnej časti obyvateľov časti Čierna Voda, alebo sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami a možnosťami.
MCST, a.s. a aj spoločenstvo vlastníkov nehnuteľností v rámci bývalého Projektu PROMCEN sa rozhodlo pre druhú možnosť.

Počet zobrazení: 105

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby