CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

V ostatných dňoch som uverejnil viac príspevkov k problémom s prípravou výstavby OK Vajnorská, ktoré vznikli začiatkom tohto týždňa po doručení stanovísk Regionálnych ciest Bratislava, a.s. (RC BA, a.s.). Urobil som to najmä na základe odporučení kolegov a aj niektorých aktívnych občanov, ktorí mi odporučili informovať o týchto problémoch verejnosť, aby v prípade vzniku vážnejších komplikácií s výstavbou I. etapy ZŠ nebola zodpovednosť zvalená iba na MCST, a.s.

Prvý príspevok k problémom s prípravou výstavby OK Vajnorská bol "Prekážka v plnení termínu otvorenia I. etapy ZŠ na Č. Vode" a okrem informácií o vyjadreniach Odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a RC BA, a.s. som v ňom popisoval aj výzvu MCST, a.s. na BSK, aby zaujal BSK stanovisko ku listu MCST, a.s. z novembra 2014, ktorý obsahoval aj návrh Zmluvy o združení činností a prostriedkov pre zabezpečenie výstavby OK Vajnorská.

Preto si teraz dovoľujem bez ďalšieho komentára informovať verejnosť v Ch. Grobe aj o reakcii BSK na stanovisko spoločnosti MCST, a.s. z listu č. MCST-1-1860/2105-OK, resp. aj návrh riešenia v bode 6 toho listu ku vzniknutej situácii okolo výstavby OK Vajnorská, ktorej realizácia a aj kolaudácia je nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu I. etapy ZŠ s MŠ na Čiernej Vode. 

1.

Reakcia Odboru dopravy Úradu BSK bola do MCST, a.s. doručená v piatok 29.5. 2015 pod číslom písomnosti BS00036/2015/PK-84 08275/2015/PK-85 a v podstate sa v nej konštatuje, že BSK sa z rôznych dôvodov, resp. s odvolaním sa na viaceré argumenty nemieni finančne podieľať na realizácii stavby OK Vajnorská, ktorá by sa mala po skolaudovaní stať majetkom BSK.

2

MCST, a.s. zareagovala ešte v ten deň a v piatok podala na poštu list č. MCST-2-1806/2905-OK, obsahujúci argumenty a aj písomné podklady o tom, že BSK by sa mala podieľať na financovaní výstavby OK Vajnorská, pričom MCST, a.s. vyzvala na operatívne stretnutie k tejto záležitosti.

List MCST, a.s. obsahoval aj nasledovné prílohy:

2.1.

Kópiu listu MCST, a.s. č. MCST/BSK-12909-ŠS z 29.9. 2010  ešte zo septembra roku 2010, obsahujúci odôvodnenie participácie BSK na vzniku súčasnej dopravnej situácie v celej lokalite Čiernej Vody.

2.2.

Kópiu vyjadrenia BSK k prerokovaniu urbanistickej štúdie Projektu PROMCEN..., obsahujúci aj citáciu VZN BSK č. 20/2008 o určení územia aj Ch. Grob pre vytvorenie sídelných pólov Bratislavského kraja.

2.3.

Kópiu obdobného vyjadrenia BSK k doplnenej dokumentácii UŠ Projektu PROMC..., potvrdzujúci znenie územného plánu BSK, ktorý bol východiskovým predpokladom aj pre nárast výstavby v celej lokalite Čierna Voda.

2.4.

Kópiu mapky s vyznačením hraníc pôvodného intravilánu časti Čierna Voda spred cca 15 - 20 rokov.

Nechcem v tejto etape k tomu pridávať viac svojich vyjadrení. V závere už iba vyjadrím presvedčenie, že sa dúfam dopracujeme k operatívnemu stretnutiu a aj k objektívnemu posúdeniu argumentov, vychádzajúcich z z platných zákonov Slovenskej republiky.  

Počet zobrazení: 359

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby