CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Informácia o záujme umiestniť menšiu ČS v Projekte PROMCEN.

V ostatných cca 2 mesiacoch sa na spoločnosť MCST, a.s., resp. aj na obec Ch. Grob obrátilo viacero záujemcov so záujmom umiestniť niekde na Čiernej Vode menšiu čerpaciu stanicu PHM. Od obce Ch. Grob dostali informácie o niektorých konkrétnych lokalitách/možnostiach (PROMCEN, oproti kostolu a na rohu pri kábloch na Javorovú alej). Od MCST, a.s. dostali celkom piati záujemcovia ešte informácie aj o lokalite poľné hnojisko pri ČOV na Triblavinskej a aj lokalitu pri diaľnici D1 vedľa Triblavinskej cesty.

Keďže v podstate všetci potenciálni záujemcovia prejavili záujem umiestniť takúto prevádzku do lokality PROMCEN, tak sme všetkým poslali rovnaké a dosť podrobné podklady o možnom umiestnení v cípe pri zákrute pred hotelom, resp. pred vstupom do tzv. jazdeckého areálu. Tento cíp jednak nie je s ohľadom na blízkosť frekventovanej komunikácie na niečo rozumné využiteľný (ani v rámci verejnej zelene), ale naviac aj tak budeme musieť túto časť pozemkov nejako riešiť kvôli doprave ku stavbe a aj ku prevádzke COOP Jednota a ZŠ s MŠ, resp. aj kvôli prístupu na Hlavný Dvor v smere od Slovenského Grobu, ale budeme to musieť riešiť aj kvôli prehľadnosti samotnej zákruty a aj chodníkom od COOP Jednota a lokality okolo Sýpky, ktoré v okolí zákruty v podstate neexistujú.

Zadali sme podmienku, že riešenie prevádzky čerpacej stanice musí byť riešené najmä z hľadiska zlepšenia dopravnej situácie v tej zákrute a zároveň musí byť akousi deliacou zónou (hluk, bezpečnosť pohybu osôb, chodníky, ...) a zároveň musí byť riešené tak, že vytvorí prepojenie chodníkov od budúce školy, okolo OK Vajnorská a parkoviska COPP Jednota až ku objektu sýpky, čím by mal vzniknúť pomerne bezpečný koridor cca 100 - 150 chodníkov so zeleňou (stromy, kríky, ...), nejakými lavičkami a aj miestom pre otočenie sa bicyklov. 

Niektorým návrhom sa tie požiadavky celkom podarilo splniť a ak sa podarí dohodnúť koordináciu prvých záujemcov o plochy okolo cesty na 5. element (čo by sa s prispením obce aj malo), tak jednak môže z tejto dlhodobo pre verejnosť nevyužiteľnej zóny môže stať naozaj miesto, kde sa bude dať poprechádzať, nakúpiť, posedieť, bicyklovať sa bez obáv s malými deťmi a samozrejme aj v kľude natankovať /napr. počas nakupovania v COOP Jednota).

Máme zatiaľ k dispozícii dva pracovné návrhy, ktoré sú rozpracované vo viacerých alternatívach a z ktorých dávam k dispozícii nasledovné náhľady:

Riešenie pre viac stojanov a zatiaľ s nie celkom dotiahnutým dopravným pripojením z Vajnorskej ulice.

Menšie riešenie aj s riešením dopravy, odvodnenia lokality a aj so zakomponovaním do čo najväčšieho rozsahu zelene.

Celkový náhľad na to menšie riešenie aj s predstavou prepojenia na ostatné objekty, resp. stavby.

V obidvoch prípadoch ide o automatizovanú prevádzku s umiestnením nádrží nad povrchom v esteticky navrhnutých a do prostredia vhodne umiestnených kontajnerov a aj strechou, čo zásadne mení všeobecne uplatňovaný pohľad na riešenie čerpacích staníc.

Do rokovania Stavebnej komisie OcZ obce Ch. Grob, ktoré by sa malo konať dňa 17.9 2015 od 18:00 hod. zabezpečíme aj ďalšie informácie a budeme my z MCST, a.s. pripravení poskytnúť všetky potrebné odpovede a/alebo vysvetlenia.

V prípade, ak nenarazíme na Stavebnej komisii OcZ na fatálny odpor, resp. problém, tak operatívne pripravíme vizualizáciu celej budúcej centrálnej zóny tak, aby ešte pred rokovaním OcZ obce Ch. Grob, kde je aj bod programu ZaD ÚPN Projektu PROMCEN. 

Počet zobrazení: 1007

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o September 16, 2015 na 7:37pm

Zatiaľ máme k dispozícii iba náhľady pre jednotlivé samostatne. Ako som už niekde napísal, tak ak na Stavebnej komisii OcZ nebudú prijaté/uzavreté zásadné prekážky a bude možné túto problematiku prerokovať na pôde samotného OcZ, tak budeme pripravení najneskôr do pondelka 20.9. 2015 spracovať takýto celkový náhľad na celé riešenie centrálnej zóny od ZŠ s MŠ až po areál okolo sýpky.
Nerobili sme to skôr, pretože takých "snaživých produktov" už máme plnú skriňu a na účte vynaložených budúcich výdavkov tiež evidujeme nemalú čiastku.

Komentár osoby axer o September 16, 2015 na 5:25pm

Pan Sladecek, nemate k dispozicii aj komlexnejsie nahlady? Cize take, na ktorych by bolo vidno spolu benzinku, Jednotu, skolu, sypku, ...

Komentár osoby Štefan Sládeček o September 16, 2015 na 1:12pm

Pán Selep, budem sa vo veci verejného záujmu správať určite lepšie, ako sa správajú tie organizácie štátnej a verejnej správy, ktoré by sa o ten verejný záujem mali zo zákona starať.
A len tak medzi rečou, v okolí tej uvažovanej lokality, resp. v ochrannej zóne sa nenachádzajú žiadne existujúce domy.

Komentár osoby Štefan Sládeček o September 16, 2015 na 12:33pm

Pán Selep, iba zopár poznámok:

1.

Čerpacia stanica pre areál HŠM bola v tejto lokalite pri vchode do areálu sýpky umiestnená dávno predtým, ako bola zastavaná všetká orná pôda od Triblavinskej až po cestu medzi starým Grobom a cestou na Slovenský Grob. Ešte stále je v tom mieste zakopaná nádrž na naftu.

2.

Čerpacia stanica nie je navrhovaná v tesnej blízkosti školy a škôlky, ale je to minimálne 150 - 200 metrov a v rámci tejto vzdialenosti bude viacero objektov, pričom jeden z nich (okružná križovatka) je z hľadiska vplyvu na školu a škôlku (preto sme spoločne navrhli telocvičňu tak, ako sme ju navrhli).

3.

Dlhodobo sme sledovali využitie toho cípu a s ohľadom na frekvenciu dopravy tam nikto okrem ľudí so psom nechodil a nechodí. Ešte občas bez súhlasu majiteľa tam parkujú návštevníci tzv. jazdeckého areálu, ktorý je podľa evidencie na LV stále Mechanizačným strediskom.

4.

Pán Selep, ja nemôžem za to, že sa niekto pred 15 - 20 rokmi rozhodol  a vybudoval okolo frekventovanej cesty III. triedy obytné zóny na ornej pôde, čo spôsobilo obdobný efekt menšieho využívania verejnej zelene, resp. parku, ako sa to udialo v prípade parku na Avione v centre Bratislavy vedľa areálu Nemocnice. Kedysi to bola pokojná zóna aj na prechádzky, hoci hneď vedľa toho parku je čerpacia stanica vo vzdialenosti cca 30 metrov od obytného bloku. Ľudia do toho parku chodia výrazne menej nie kvôli benzínovej pumpe, ale kvôli hluku. No a ten hluk, resp. oddelenie hlukovej zóny od zvyšku zóny PROMCEN a potreba dopravného doriešenia zákruty a chodníkov je pre mňa jedným z argumentov pre to, aby som využil záujem viacerých subjektov, ktoré chcú takúto prevádzku v tejto lokalite umiestniť.

5.

Neberiem Vám Váš názor a ani pocit ohľadne toho, či tento priestor po umiestnení prevádzky čerpacej stanice s ostatnými úpravami bude vhodným priestorom alebo nebude. Môj názor aj po rozhovore s projektantmi je iný.

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby