CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Spoločnosť MCST, a.s. považuje za svoju povinnosť informovať obyvateľov Chorvátskeho Grobu o výsledkoch prieskumu - ankety k umiestneniu benzínovej pumpy na pozemkoch MCST, a.s., ktorá bola organizovaná na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (ďalej len ObZ Ch. Grob) z rokovania dňa 10.11. 2010.

Informáciu o výsledkoch predmetného prieskumu - ankety predkladá spoločnosť MCST, a.s. vo forme kópie svojho listu, ktorým vyhodnotené výsledky aj s komentárom predložila orgánom obecnej samosprávy.

Predložená informácia pozostávala z listu č. MCST_OUCH_691312_SS.pdf a z jeho nasledovných príloh :

Prílohy č. 1. - Anketový lístok je známy minimálne 850 obyvateľom, ktorým bol tento lístok

doručený.

Prílohy č. 2. - Prehľadná tabuľka vyhodnotenia anketových lístkov anketa_vyhodn.xls.

Príloha č. 3. - Záznam z dotknutej časti rokovania ObZ Ch. Grob z 10.11. 2010.

Príloha č. 4. - Kópia tlače mailovej komunikácie medzi pánom Žiakom a pánom Marynčákom

v súbore Anketa_cerp_stanica.pdf.

Príloha č. 5. - Tlač mailovej reakcie Š. Sládečka, adresovaná pánovi Marynčákovi

a novozvoleným poslancom v súbore Reakcia%20na%20Marincaka.pdf.

Príloha č. 6. - Tlač mailových vyjadrení názorov respondentov v rámci ankety v súbore

Nazory_anketa_U1.doc

Príloha č. 7. - Tlač mapy ulíc Čiernej Vody z Google Maps v súbore Mapy_Google_CV.

Počet zobrazení: 97

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby