CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

12 ODPOVEDÍ NA 12 OTÁZOK PRE MARTINA (A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH) Z ANONYMKY

1. Povedzte tri veci, ktoré urobíte v prospech obce, pokiaľ Vás zvolia za starostu a jednu ktorú urobíte ako prvú a hneď:

a) prvú vec, ktorú urobím ihneď - zorganizujem verejnú diskusiu o tom, čo je záujmom obce, s cieľom vypracovať misiu a víziu obce ako záväzný plán sociálneho rozvoja.

Urobím tieto tri veci v prospech obce:

a) otvorím samosprávu obce - zavediem transparetnosť do rozhodovacích procesov. Mám pripravený projekt elektronického referenda, ktorý bude umožňovať to, aby o každej dôležitej otázke rozhodovali ľudia (mám poznatky ako to funguje vo švajčiarskych kantónoch) a zavediem tzv. občiansky rozpočet. Bude spočívať v tom, že o časti rozpočtu obce budú rozhodovať ľudia. Podobne to funguje v Bratislave, a v mnohých mestách vo Francúzsku, Nemecku, Brazílii, etc.

b) zrealizuje zelený projekt Lipové aleje grobských detí (toto urobím bezohľadu na to, či vo voľbách uspejem)

c) zvolám kolokvium odborníkov a vypracujeme harmonogram a postup do kedy sa postaví škola a škôlka, dokedy sa vyrieši odvodnenie obce a kanalizácia a vypracujeme akčný plán na riešenie najnaliehavejších problémov v obci s konkrétnou zodpovednosťou a termínom. A toto zverejním tak, aby to bolo občanom neustále na očiach.

2. Koho, ak nie Vás považujete za najlepšieho kandidáta na starostu a prečo

Ivana Krištofa - prezentuje sa ako muž kompromisu. Má za sebou výsledky.

3. Čo konkrétne , stačí jedna vec, viete zagarantovať na 100 percent , keď budete starosta / prosím neodpovedať všeobecné frázy, že budete pracovať naplno/ chcem počuť konkrétny čin

a) Lipové aleje grobských detí;

b) elektronické referendá;

c) akčný plán na riešenie najpálčivejších problémov obce.

4. Ste ochotný vzdať sa polovice platu na polovicu funkčného obdobia v prospech obce/ tým myslím, pokiaľ tam vydržíte/

Polovice platu asi nie, ale som rozhodnutý vzdať sa významnej časti platu a ten rozdelím takto:

Január: Klub dôchodcov v Chorvátskom Grobe – stará časť obce

Február: Klub dôchodcov v miestnej časti Čierna Voda

Marec: Futbalisti z Chorvátskeho Grobu

Apríl: Folklórna skupina Chorvatanka

Máj: Folklórny súbor Malá Chorvatanka

Jún: Súbor Sursum corda

Júl: Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža

August: Obecná rada mládeže CHG

September: Poľovnícke združenie

Október: Tenisti

November: Detské opatrovateľské centrum Dubáčik

December: Detské centrum Bibo

5. Ste za okamžité zverejnenie všetkých Vami podpísaných zmlúv a zápisníc z rokovaní zastupiteľstva, pokiaľ neobsahujú info podliehajúce zo zákona obchodnému tajomstvu

JEDNOZNAČNE - aj s komentárom, aby sa vedelo o čo ide a aj so zverejnením priebehu verejného obstarávania.

6. Myslíte si, že súkromná spoločnosť , ktorej cieľom je tvoriť zisk je lepším správcom verejných sietí ako obec

Je to v ľuďoch a o ľuďoch. Myslím si, že veci verejné by mali byť prednostne spravované tak, aby prípadný hospodársky prebytok išiel späť do vecí verejných. Nie som presvedčený, že súkromník je vždy zodpovednejší ako verejný sektor. To je predsudok. Vždy však treba vyhodnotiť na čo mám a na čo už nemám - z hľadiska možností a odbornosti. Prioritou je vždy verejný záujem.

7. Aký mate názor na pomerné prerozdelenie podielových daní v obci

Dane sú vecou solidarity. Preto nevidím dôvod k prerozdeľovaniu. Viete si predstaviť, že by sa napríklad prerozdeľovali podľa toho, koľko sa vyberie v rámci jednej ulice? Zámerne to posúvam ad absurdum. Toto všetko nie je o prerozdeľovaní, ale o prioritách. Som za vyvážený rozvoj celej obce.

8. Povedzte tri svoje najhoršie vlastnosti

a) dôverčivosť,

b) občas reagujem priveľmi zápalisto :-)

c) neverím, že ľudia sú zlí...

9. Teraz skúste aj tri najlepšie

a) vytrvalosť

b) zásadovosť

c) viera v dobro ľudí

10. Prijali, alebo dali ste niekedy úplatok / myslím tým aj iné ako peniaze /

 

Áno, stalo sa mi to - u lekára (no vnímal som to skôr ako prejav vďačnosti) a pred časom na ukrajinských hraniciach, kam som išiel na vedeckú konferenciu. Poradili mi to, vraj ma colníci nebudú šikanovať (5 hrivien, čo je asi 50 centov...no vrátili mi to s úsmevom :-) Odmietol som však napríklad vybaviť protekciu svojim dcéram, keď išli na VŠ. Jedna z nich sa ani najskôr nedostala na štúdium (hoci som mal možnosť pomôcť jej), odišla do zahraničia pracovať a po šiestich rokoch sa vrátila domov aj s vysokoškolským titulom. A sama si na štúdium zarábala. Dnes je úspešná manažérka v Anglicku a ďalšia v Čechách...

11. Meno resp. kto je Váš najlepší priateľ

Najlepším priateľom mi je moja priateľka, je to Boží človek! Vždy som mal však veľa priateľov a kamarátov. Mám širokú sieť ľudí, s ktorými si veľmi rozumiem a ktorí sú pre mňa zdrojom pozitívnej energie. Som bezkonfliktný človek, nemám núdzu o dobré vzťahy...

12. Pokiaľ by ste odstúpili z funkcie z iných ako zdravotných dôvodov, je podľa vás legitímne, aby poslanci , zostali na svojich funkciách

Voľba poslancov nie je v mojom prípade nijako viazaná na voľbu starostu. Takže odpoveď je - áno.

13. Ako dlho žijete v obci a čo konkrétne ste doteraz pre jej obyvateľov , alebo obec urobili

V obci žijem striedavo od roku 2011, no trvalý pobyt som si prihlásil len nedávno. Myslím si však, že nejestvuje optimálne časové kritérium na dĺžku pobytu k tomu, aby niekto mohol získať kompetencie pre riadenie obce. To je o schopnostiach a o nastavení. A ešte niečo je dôležité - popri rozume treba mať aj srdce! Bez lásky k ľuďom, bez viery v ich dobro sa nedá obec dobre spravovať. A čo som spravil pre ľudí? Som filantrop. Práci pre ľudí sa venujem viac ako 30 rokov. Mohol by som vám písať dlhé príbehy o tom. Aktuálne sa venujem a financujem činnosť na ochranu detí pred systémovým týraním. Za posledné dva roky som sa osobne podieľal na riešení 64 prípadov. Som viazaný mlčanlivosťou, neviem vám povedať koľko z nich bolo z Grobu. Myslím si však, že vaša otázka mierila k tomu, či som už niekedy niečo pre ľudí urobil aj mimo svojich bežných povinností. Urobil. Referencií je neúrekom...

Počet zobrazení: 315

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby