CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Považujem za svoje ústavné právo uverejniť aj ako súčasť celospoločenskej polemiky o údajných mafiánskych praktikách (z ktorých bol kedysi nepriamo verejne na zasadnutí OcZ obvinený aj právny zástupca MCST, a.s.) túto časť záznamu zo stretnutia starostu s poslankyňami a poslancami OcZ a zamestnancami OÚ obce Ch. Grob z 30.11. 2015, kedy sa podľa môjho názoru položil základ pre potvrdenie dovtedy pripravovaných krokov pre ohováračskú kampaň MCST, a.s. a mojej osoby ako súčasti  prípravy argumentácie pre dôvodný presun výstavby obecnej ZŠ s MŠ z lokality PROMCEN do zóny Triblavina, označovanej ako Javorová alej.

S najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku viacerých nových zistení o nepravdivosti tvrdení z tzv. "Bellovej tabuľky", ktoré vyplývajú z ostatných uverejnených informácií môžem disponovať týmto viac než dvojhodinovým záznamom, ktorý sa zrejme nebude chcieť každému počúvať, resp. nebude sa každému dobre počúvať, čo bol aj môj prípad. V každom prípade už po čiastočnom vypočutí si tohto záznamu ho môžem podľa môjho názoru považovať za dôkaz toho, čo som napísal vyššie a čo si dovolím pre potreby vyšetrovateľov PZ SR v rámci prebiehajúcich konaní vo veci ohovárania sformulovať do nasledovných bodov:

  • Výstavbe I. etapy ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN boli od nejakého obdobia v prvom polroku 2015 účelovo vyrábané prekážky, ktorých koncentrovaným vyústením je tzv. "Bellova tabuľka" a argumentácia starostu obce na web stránke obce tesne pred zasadnutím OcZ obce Ch. Grob dňa 1.12. 2015.
  • OcZ obce Ch. Grob malo právo aj bez tzv. "Bellovej tabuľky" rozhodnúť o tom, kde bude stavať obecnú ZŠ s MŠ. Nikto nemusel vyrábať lži a nepravdy, ale stačilo argumentačne presvedčiť potrebný počet poslancov. Takéto stanovisko som vyjadril verejne aj tu na stránke www.chorvatania.sk a aj na zasadnutiach OcZ, resp. aj na iných fórach.
  • Keďže však rozhodnutie o tom presunutí školy bolo spojené s úplne zbytočným účelovým bránením v uplatňovaní zákonom chránených vlastníckych práv MCST, a.s., spojeným podľa môjho názoru aj so zneužitím právomoci verejného činiteľa napr. pri neodôvodnenom vetovaní uznesení aj so zablokovaním riešenia verejnoprospešných projektov v časti Čierna Voda (viď Uznesenia OcZ zo dňa 19.1. 2016, a to konkrétne uznesenia č. 133/2016, č. 134/2016 a č. 135/2016) alebo neplnením viacerých platných uznesení OcZ, čo pokračuje aj v súčasnej dobe nielen neplnením uznesení, ale ešte naviac aj šírením nepravdivých informácií o mne osobne a aj o spoločnosti MCST, a.s. (dôkazom sú vyjadrenia obyvateľov obce na sociálnych sieťach a aj na verejných zhromaždeniach), tak za spoločnosť MCST, a.s. nemám inú možnosť (presnejšie je to moja zákonná povinnosť), ako sa brániť právne dostupnými prostriedkami.

Počet zobrazení: 280

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby