CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Podrobne som si preštudoval zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorú mi poslali z Obecného úradu na overenie. Jej text nezodpovedá priebehu schôdze obecného zastupiteľstva, ani záznamu z rokovania. Najmä evidencia hlasovania je nepresná. Nezohľadňuje fakt, že zástupca starostu, ktorý schôdzu viedol, neriadil hlasovanie štandardným spôsobom, nedával hlasovať „za“, „proti“ a „zdržal sa“, ale vystačil si iba s jednou z trojice možností. V týchto prípadoch by mala zápisnica obsahovať text: „O tom, kto bol proti, alebo sa zdržal, sa nehlasovalo.“ Keďže takýto lapsus sa udial už pri hlasovaní o programe, mám za to, že celý priebeh schôdze OZ nebol regulárny a uznesenia z nej sú neplatné.
Z týchto dôvodov zápisnicu NEOVERUJEM.
V zápisnici sa nenachádzajú dosť podstatné informácie, ktoré uviedol zástupca starostu, ako napríklad: "...jednému z poslancov telefonoval do nemocnice Figeľ, aby hlasoval proti (VZN o Triblavine)... celá vec je preto spolitizovaná..."
Samozrejme nespochybňujem, že ani hlasovanie o Výpovedi Zmluvy o nájme s TJ Elán neprebehlo štandardným spôsobom a netajím sa tým, že táto výpoveď je zrejmou pomstou za môj postoj k sporom obce s vlastnými obyvateľmi v kauze "urbár" a ďalšie.

Počet zobrazení: 143

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby