CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Otázky kandidátkam a kandidátom ku kauze PH-2 a VV a VK infraštruktúry.

Obraciam sa týmto príspevkom na kandidátky a kandidátov na starostov v blížiacich sa komunálnych voľbách s niekoľkými otázkami v súvislosti s verejne dostupnými informáciami o stretnutí desiatok obyvateľov lokality PH2 pri nefunkčnej prečerpávacej stanici verejnej kanalizácie a hľadaní riešenia kritického a havarijného stavu, keď čerpadlá už najmenej 2 mesiace denne kontrolujú samotní obyvatelia lokality (podľa uverejnených informácií prevádzkovateľ spoločnosť A-VS, s.r.o. odmieta v tejto veci konať). Vo štvrtok 4.10. 2018 boli uverejnené informácie o tom, že minimálne 2 dni čerpadlá v prečerpávacej stanici nefungujú vôbec, kanalizácia sa postupne plní splaškami a niektorí obyvatelia už majú problém s bežnou prevádzkou v domácnostiach.

Podľa ďalších uverejnených informácií Obecný úrad Ch. Grob na žiadosť obyvateľov lokality PH-2 reagoval tak, aby sa obyvatelia obrátili na súd a taktiež z uverejnených informácií vyplýva, že prevádzkovateľ A-VS, s.r.o. de facto zakázal svojím zamestnancom lokalitu PH2 riešiť, hoci obyvatelia platia prevádzkovateľovi A-VS, s.r.o. vodné aj stočné.

Po vyhodnotení viacerých pripomienok a/alebo otázok z diskusií k týmto informáciám som sa z viacerých dôvodov rozhodol obrátiť sa na všetkých kandidátov na starostov so žiadosťou o reakciu/odpovede na nasledovné otázky, týkajúcich sa infraštruktúry verejného vodovodu a kanalizácie (VV a VK infraštruktúra) :

Otázka 1.

Podporíte Vy osobne ako kandidátka/kandidát a/alebo odporučíte svojim stanoviskom podporu petície, ktorej znenie bolo uverejnené v rámci týchto dvoch súborov ako Prvá strana petície a Druhá strana petície ?

Otázka 2.

Ak by ste vykonávali funkciu starostky/starostu, vydali by ste pracovníkom OÚ obce Ch. Grob a/alebo prevádzkovateľovi pokyny k tomu, aby odstránili poruchu a aj aby dlhodobo vyriešili nevyhovujúcu situáciu na prečerpávacej stanici v lokalite PH-2?

Otázka 3.

Budete v rámci výkonu funkcie starostky/starostu v prípade zvolenia napĺňať uznesenia OcZ obce Ch. Grob ak to bude možné, resp. a ak vzniknú podľa Vás prekážky plnenia bude takéto uznesenia vetovať alebo budete v súčinnosti s OcZ obce Ch. Grob hľadať riešenie, ako prekážky pre naplnenie takýchto uznesení odstrániť?

Otázka 4.

Odporúčate súčasnému vedeniu obce Ch. Grob podniknúť kroky k tomu, 

a)

aby vlastnícke práva ku VV a VK infraštruktúre v lokalite PH-2 boli za dohodnutých podmienok prevedené na obec Ch. Grob,

b)

aby sa predišlo vyhláseniu nútenej správy na VV a VK infraštruktúru v lokalite PH-2 ?

Otázka 5.

Vedeli by ste stručne popísať aké sú podľa Vášho názoru príčiny negatívneho až kritického stavu najmä s VK infraštruktúrou v lokalite PH-2, resp. aj podľa informácií o nevyhovujúcom stave VK infraštruktúry aj v iných lokalitách ?

Otázka 6.

Ako budete riešiť súdny spor so spoločnosťou A-VS, s.r.o., ktorý sa týka práve zabezpečenia prevádzky VV a VK infraštruktúry v časti Čierna Voda?

Vaše odpovede na vyššie uvedené otázky môžete uverejniť alebo vo forme diskusnej reakcie na tento blog tu na www.chorvatania.sk, resp. aj na FB Chorvátsky Grob - občianska komunita alebo ich môžete poslať na adresu mcst@mcst.sk a následne sa ja postarám o uverejnenie tejto Vašej reakcie aj tu na www.chorvatania.sk a aj na FB Chorvátsky Grob - občianska komunita.

Počet zobrazení: 314

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby