CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

O čo ide obci teraz? Bude to opäť zbytočné?

Takéto otázky ma napadli po doručení emailovej správy od starostu obce Ch. Grob Rada Benčíka dňa 30.06. 2016 o 17:32:29, keď som si prečítal prílohu tej správy, tvorenú scanom listu obce Ch. Grob č. 3961/2016 z 30.6. 2016, označeného ako "Žiadosť o poskytnutie súčinnosti a predloženie zmluvných dokumentov." (tu je scan toho listu obce č. 3961/2016).

Termín pre predloženie požadovaných zmluvných dokumentov je pre MCST, a.s. v liste obce opäť stanovený takpovediac až "šibenične" a to "ideálne najneskôr do 4.7. 2016".

Hneď 30.6. 2016 som poslal starostovi Radovi Benčíkovi a v kópii aj všetkým poslancom OcZ obce Ch. Grob email s otázkami, že o čo konkrétne v tomto liste ide a že ak je to naozaj návrh na spoluprácu, tak potrebujeme k takému šibeničnému termínu nejaké doplnenie informácií, čo sa vlastne od nás požaduje.

Až po výmene názorov so starostom Radom Benčíkom cez email som sa dozvedel o článku na web stránke obce pod názvom "Model financovania školy a škôlky" - viď adresa:

http://www.chorvatskygrob.sk/model-financovania-skoly-a-skolky-ozna....

Po posúdení obsahu materiálu "Model financovania školy a škôlky" sa pre mňa stala mimoriadne dôležitou otázka možného, resp. skutočného zámeru/úmyslu/cieľa starostovej žiadosti smerom k MCST, a.s. z listu č. 3961/2016 z 30.6. 2016. Vo vzťahu ku starostovmu uverejneniu materiálu "Model financovania výstavby ZŠ s MŠ", ktorý je koncipovaný vyslovene na podporu výstavby ZŠ s MŠ v lokalite Javorová alej, som list starostu Rada Benčíka č. 3961/2016 začal menej vyhodnocovať ako návrh na spoluprácu, ale naopak viac ako spôsob/cestu pre vyrobenie dôvodu/zámienky zo strany úzkeho vedenia obce Ch. Grob v prípade realizácie výstavby ZŠ s MŠ pre nejaké "alternatívne" konanie zo strany obce zrejme aj pri súčinnosti tretích strán. Preto som bol nútený vážne vnútorne bojovať s tým, či MCST, a.s. má niečo vôbec pripravovať ako reakciu na výzvu starostu Rada Benčíka a ako k tej výzve pristúpiť.

Je totiž podľa môjho názoru v podstate takmer jedno, ako MCST, a.s. zareaguje, čo MCST, a.s. pripraví a predloží, rozhodnutie bude zrejme rovnaké, resp. obdobné, ako tomu bolo v prípade výzvy obce Ch. Grob z novembra 2015 a následného rozhodnutia starostu Rada Benčíka z 1. decembra 2015. A to bez ohľadu na to, aké relevantné fakty a/alebo aké záväzné zmluvné dokumenty budú zo strany MCST, a.s. predložené.

Napriek takémuto vyhodnoteniu možného výsledku najmä môjho snaženia pri príprave reakcie MCST, a.s. na list č. 3961/2016 som prijal rozhodnutie, že strávim ďalší víkend prípravou požadovanej reakcie, ktorá však bude už bude spojená aj s niektorými ochrannými krokmi jednak záujmov MCST, a.s. (čo je mojou hlavnou zákonnou povinnosťou), ale v tomto prípade v takmer rovnakej miere/rozsahu aj pre ochranu záujmov obce Ch. Grob.

Počet zobrazení: 320

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby