CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Nie sme tí, čo len kritizujú, ale hlavne tí, čo sa úprimne snažia o zmenu.

Základom pozitívnej zmeny je uvedomenie si, že aj v relatívne malej obci môže byť život dostatočne príjemný a atraktívny. Aby však takým naozaj aj bol, musí byť prostredie a možnosti porovnateľné s vyspelou krajinou aj vyspelým vidiekom. Dá sa to. Príkladov je veľa. Nie je nič horšie, ako si len mlčky zvyknúť a rezignovať s ospravedlnením, že ja ako jednotlivec nič nezmôžem. Naopak práve každá rozumná iniciatíva vždy začína u jednotlivca, avšak pre jej uplatnenie už musím nájsť masovú podporu. Ambícia a zmysel je nehľadať dokonalé miesto, ale vybrať si miesto a toto potom zmeniť tak, aby sa blížilo tej predstave.

 

Nie sme len tí, čo kritizujú,  ale hlavne tí, čo sa úprimne snažia o zmenu.

 

Častá otázka od Vás je „ čo ste urobili pre pre našu obec “. Tu je naša odpoveď.

 

1 . Rekonštrukcia Božej Muky - Na vlastné náklady a vlastnými silami sme zrekonštruovali zničenú Božiu Muku na vstupe do obce Chorvátky Grob smerom od Slovenského Grobu. Toto zničené miesto sme nanovo omietli sanačnou omietkou, namaľovali, vymenili poškodenú plechovú strechu, natreli a opravili oplotenie. Dnes Vás znova víta pri vstupe do obce dedičstvo našich predkov také, aké bolo pri svojom zrode.    

 / Selep , Michalík /

 

2. Kostol v pôvodnej časti obce dostal nové zázemie sakristie a nový bočný oltár – Na popud bývalého pána farára p. Jozefa Kempa sme vypracovali ,zameranie  a projekt rekonštrukcie zázemia kostola. V pristavanej sakristii pribudlo hygienické zázemie, nový kotol a navrhli sme prístavbu tak , aby korešpondovala s pôvodným charakterom stavby kostola. Na bočnej stene sme navrhli a naprojektovali nový oltár. Všetky práce sme realizovali len za režijné náklady a vlastnú prácu na projektoch vykonali zadarmo. Počas realizácie sme robili zdarma technický a stavebný dozor a dohliadali na správny postup výstavby. Finančne sme sa podieľali  na samotnej realizácii. 

 / Selep , Michalík /

 

3. Kostol v novej časti na ČV. – Počas výstavby sme robili zdarma technický dozor a riešili kontrolu subdodávok a firiem pri realizácii. - / Selep/

 

4 . Zdarma sme vypracovali nie len návrh, technické oporadenstvo ale aj projekt rekonštrukcie priestorov škôlky v MONARE – Vďaka tomu vznikli 2 triedy pre deti.

/ Michalík, Selep /

 

5 . Zdarma sme urobili anylýzu domu smutku a zabezpečili jeho zameranie  za symbolickú sumu, ktorú úrad vyplatil priamo spracovateľovi zamerania. Paradox je, že najprv úrad tvrdil, že k domu smútku nie sú žiadne doklady. Následne sa podarilo nájsť všetky doklady ešte aj s podrobným rozpisom mien kto a koĺko v rámci akcie Z na dome smútku v minulosti odpracoval.  

 / Selep , Michalík /

 

6. Aktívne sme pracovali na akcii FITPARK, zohnali všetky podklady, paradox je , že do dnešného dňa máme súkromne viac materálov k tejto akcii ako samotný úrad. Následne intenzívne na návrhu spracovala ideovú štúdiu úprav autorizovaná krajinná architektka Andrea Prievalská a pri realizácii sa výrazne podieľala aj  p. Jarka Lukáčová.

/ Michalík, Prievalská, Lukáčová, Múčková, Michálková+ výraznou mierou aj . p. Goliášová  /

 

7. Za vydatnej pomoci spoluobčanov sme zorganizovali zložitý a náročný celo obecný prieskum o verejnej doprave v obci – ako podklad pre jednania s dopravným podnikom.

Všetky činnosti od prípravy prieskumu, cez vytlačenie respondentských lístkov ,ich vyhodnotenie si vyžiadalo viac ako mesačnú prácu, ktorú sme aj za Vašej pomoci urobili zdarma. Prieskum sme poskytli obecnému úradu, ktorý výsledky úplne ignoroval a spochybnil. Čím spochybnil aj mravenčiu prácu asi 30 ľudí.

/Kolčák, Selep, Guldan, a ďalších 30 ľudí /

 

8. Zachránili sme obci 200 000 Eur na pochybnom audite verejného osvetlenia – 3 dni sme venovali podrobnému naštudovaniu a analýze 50 strán textu, kde sme našli závažné chyby v o vyhodnotení a záveroch na základe čoho potom komisie zablokovali nezmyselne vyhodených 200 000 Eur vo forme úveru do výmeny verejného osvetlenia v pôvodnej časti Grobu, kde sa nepreukázali pôvodne deklarované úspory.

/ Michalík + členovia stavebnej a finančnej komisie /

 

9 . Vyriešili sme cestu a spor urbár verzus obyvatelia Výhonu. Hľadali a našli sme riešenie na cestu ktorá bola navrhnutá cez pozemky urbáru a viedla blízko lokality Výhon, a patovú situáciu sme zorganizovaním rokovaní petičných výborov , a konzultáciami s projektantmi dokázali navrhnút tak, že došlo ku konsenzu strán a vyriešili sme dlhodobo patovú situáciu trasovania tejto cesty.

/ Selep + Granec, Krahulcová, Fatulová /

 

10. Trafostanica a jej umiestnenie . Intenzívne sme hľadali riešenia umiestnenia trafostanice na Śkolskej ul., rokovali s rôznymi vlastníkmi a našli riešenie , ktoré bolo pre obyvateľov akceptovateľné.

/ Vydrová , Michalík /

 

11. Zaslúžili sme sa o PC techniku pre seniorov. Až pod nami vyvinutým verejným tlakom a našom prísľube, že ak nebude úrad schopný zabezpečiť seniorom PC techniku, tak to vyriešime osobným darom, starosta nakoniec predsa len vyhovel požiadavke dôchodcov. Stalo sa tak až na nátlak na rokovaniach zastupiteľstva, kedy sme sa už nemohli pozerať , že obec nie je schopná uhradiť techniku pre seniorov. / Selep /

 

12. Naši členovia intenzívne pracovali v odborných komisiách až do ich oficiálneho zrušenia.

 

13. Kontaktami aj prácou sme pomohli pri vybavovaní stavebného povolenia na školu v lokalite Promcen. Intenzívne sme pracovali na projektoch školskej problematiky.

/ Selep /

 

14. Oponentúra nadstavby školy. Robili sme zdarma odbornú oponentúru pri projekte nadstavby školy na Školskej ulici. / Selep, Michalík /

 

15. Analyzovali sme projekt Hájiček  Pomohli sme tak obyvateľom Grobu / hlavne časti Triangel / keď sme spracovali podrobnú analýzu lokality Hájiček a na základe našich námietok a podaní sa musí veľká časť dokumentácie doplniť a odstrániť pochybenia projektanta a dokumentácie. / Selep /

 

16. Vymysleli sme koncepciu náhradného riešenia školských priestorov . Stáli sme pri zrode a riešeniach alternatívnych „ záchranných a náhradných riešení prerobenia klubového domu na školské priestory. / p. riaditeľka  Leštinská, Michalík/

 

17. Riešime dopravu. Sme v čelných pozíciách petičného výboru a ideme s kožou na trh  pri riešení kolektorov a ostatných stavieb súvisiacich s cestnou infraštruktúrou. Naši členovia intenzívne pracujú v petičnom výbore v riešení problematiky diaľnice a problémy a záujmy obce musíme suplovať a hájiť na nespočetnom množstve stretnutí na rôznych úrovniach štátnej správy. Zháňame, analyzujeme a spracúvame  náročné podklady pre ďalšie vyjednávania a hľadanie riešení v záujme napojenia obce. / Selep, Vydrová /

 

18. Poslancom pripravujeme analýzu, kde suplujeme činnosť obecného úradu. Spracovali sme prieskum trhu asfaltovaciích strojov, robili finančné porovnania rentabilnosti investičných projektov obce.

 

19. Zúčastnili sme sa osobne takmer všetkých verejných brigád pri rekonštrukcii detských ihrísk, školy aj škôlky. / Múčková, Kolčák, Selep, Michalík + mnohí ďalší /

 

20. V Súčasnosti pracujeme na  koncepte priestorov pre chorvátsku izbu, a kultúrne spolky v obci.  / Michalík, Michálková, podpora Volek /

 

21. V Súčasnosti pracujeme na návrhu detského ihriska v lokalite PH3, ktoré chceme navrhnúť a aj zrealizovať vo vlastnej réžii bez finančnej podpory obce .

/ Selep, Michalík /

 

22. Sponzorsky sme podporili futbalový turnaj mládeže v obci. / Selep /

 

23. Vzdali sme sa všetkých príjmov od obce za prácu v komisiách a financie ktoré máme za túto prácu dostať nechávame v obecnej kase. Nerobíme to pre peniaze, ale pocit zodpovednosti k miestu kde žijeme.

 

24. Aktívne sledujeme dianie v obci, sme na takmer každom rokovaní zastupiteľstva a boli sme na každej odbornej komisii – pýtame sa za Vás, informujeme verejnosť, bojujeme za hospodárne riešenia ...zhotovujeme videozáznamy  / Kolčák Pytkin /  

, komunikujeme na sociálnych sieťach, vysvetľujeme, chodíme medzi ľudí, diskutujeme, organizujeme stretnutia, budujeme komunitu, navštevujeme a podporujeme podujatia v obci, naše deti robia animátorov pre vaše deti ...

 

25. Pripravili sme pre Vás nový informačný web / Ježeková Havlíková, Kolčák + cca 20 ľudí  / a organizujeme referendum za zmenu / lebo dlhodobá patová situácia brzdí rozvoj obce /

 

Toto robíme my.     Čo robíte Vy ?

 

Dá sa robiť viac ? Ak áno,  pomôžte nám. Len veľká a silná komunita a zjednotená obec môže mať veľké výsledky.

 

Ešte stále nevidíte rozdiel? Ten je minimálne v tom, že zatiaľ čo úrad má na toto aparát, financie a Tí čo to majú robiť, sú kráľovsky platení, tak my to robíme zdarma, za naše financie a vo svojom voľnom čase. Ak sa Vám to zdá málo, potom musíme robiť ešte viac. Pomôžte nám. ĎAKUJEME.

Počet zobrazení: 407

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby