CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Môj osobný príspevok k zlepšeniu vzťahov a napätej atmosféry v našej obci.

Začať treba od seba.

 

Posledné obdobie a udalosti naznačujú, že dlhodobo prebiehajúci trend neprináša očakávané výsledky. Atmosféra pri riešení rôznych problémov verejného života sa nesie viac v duchu  vzájomnej nevraživosti, nekonštruktívnych hádok a výmen názorov a že namiesto podstaty problémov a ich riešenia sa energia míňa na nepodstatné / často krát aj osobné / spory, prameniace v drvivej väčšine prípadov z rozdielneho pohľadu zúčastnených na smerovanie a spôsob riešenia týchto problémov. Nakopené problémy, komplikované vzťahy a dlhodobo neriešené, alebo zle riešené záležitosti ťažia občanov a atmosféra konfrontácií neprispieva k ich riešeniu a hlavne je brzdou akéhokoľvek posunu očakávaným smerom. Najväčšie sklamanie je poznanie, že kríza morálky, statočnosti a ľahostajnosť ľudí, tak hlboko presiahla do našich životov,  že si to málo kto uvedomuje. Konfrontácia nie je prostredím, kde má možnosť vzniknúť niečo pozitívne. 

 

Preto po úvahe ako ďalej, aké stanovisko zaujať v tejto situácii a po absolvovaní viacerých osobných a otvorených rozhovorov, som dospel k záveru, že jedinou zmysluplnou cestou je zodpovedných nechať nerušene pracovať / min. aspoň ďalších 6 mesiacov /, aby mali čas preukázať výsledky a naplniť ich sľuby a až potom objektívne zhodnotiť ich prácu. Sľub je sľub a česť má každý iba jednu a nedá sa kúpiť, snáď sú si toho vedomí všetci. Osobne nebudem reagovať na žiadne všeobecné invektívy a ani iné vyjadrenia na moju osobu, nakoľko by som len mrhal Vaším a svojim časom, prispieval k zlej atmosfére a neefektívne plytval energiou, ktorú budem radšej venovať veciam o ktorých zmysluplnosti som presvedčený.

 

Zároveň som pri osobných rozhovoroch apeloval a aj Vás prosím o Váš príspevok k zlepšeniu atmosféry a to, aby ste Vy a pán Starosta prijali systémové kroky v komunikácii úrad verzus občan, aby ste nie oklieštili, ale zachovali a posilnili transparentnosť aj nad rozsah zákona, aby za konkrétne úlohy boli zodpovední konkrétni ľudia a títo jednak tieto projekty riadili, boli za ne zodpovední a komunikovali s obyvateľmi a aby všetci zúčastnení boli schopní konečne urobiť hrubú čiaru a prestali sa odvolávať na chybné kroky vykonané v minulosti a hľadali riešenia namiesto ospravedlnení.

 

Zároveň oznamujem, že sa vzdávam svojej činnosti v stavebnej komisii, nakoľko nevidím zmysel, že by práca a výsledky tejto komisie mali reálny zmysel a praktický prínos.  Naďalej  sa však budem venovať práci v prospech konkrétnych projektov pre ľudí v obci a svoje stanoviská a získané informácie budem aj naďalej šíriť, avšak bez svojho osobného postoja a komentára, aby som neovplyvňoval tých, ktorí si chcú tieto informácie vyhodnotiť podľa vlastného uváženia.

 

Vždy som sa snažil zachovať podľa možnosti konštruktívny prístup a byť prínosom pri riešení odborných problémov a byť na strane pravdy a morálky. Nie vždy a nie každým to tak bolo vnímané a  či sa to podarilo, ukáže čas. Ak som niekomu ublížil, nebolo to rozhodne úmyselne. Obyvateľom želám takého starostu a poslancov, akého si zaslúžia a budú žiť v takej obci a v takých  vzťahoch, aké si vybudujú.

 

S úctou

Martin Michalík

Počet zobrazení: 225

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby