CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Udalosti okolo dočasnej nepriechodnosti časti Triblavinskej cesty vyvolali rôzne emotívne, ale aj relatívne pragmatické diskusie, z ktorých vyplynuli aj niektoré zaujímavé postrehy alebo podnety.

V jednej výmene názorov bola k môjmu vyjadreniu k otázke zodpovednosti za súčasný stav časti Čierna Voda v takých lokálnych problémoch, resp. ukazovateľoch mi bola adresovaná reakcia, z ktorej mi vyplynulo, že samotní obyvatelia Čiernej Vody si problémy v tejto časti obce uvedomujú a hľadajú cesty, ako ich vyriešiť. Jednou z uvažovaných možností by malo byť aj to, aby obec trvala v budúcnosti na tom, aby sa aj developer podieľal na skrášľovaní prostredia a zároveň aj to, aby na splnenie tých podmienok obec výrazne dohliadala, čo by mohla byť cesta k tomu, aby to možno pri ďalších projektoch vyzeralo inak, teda lepšie.

Zaujalo ma pri tom najmä vyjadrenie „To, čo už tu je vybudované, čert to ber, ale ide sa tu stavať ďalej. Tak by sa konkrétne malo trvať na tom, aby si každý developer ukrojil z tej prehnanej sumy a aj tu niečo budoval.“ Zároveň bol vyjadrený názor, že o toto zrejme ide aj súčasnému vedeniu obce.

Priamo v diskusii som zaujal nasledovný názor:

No, moja predchádzajúca reakcia sa týkala adresnej otázky ohľadne nákladov na opravy ciest a dobudovanie funkčnej kanalizácie. Vaše ďalšie otázky však otvárajú opäť širší záber diskusných tém, ktorým by sa mala osvetovo venovať jednak obec, ale aj každý developer.

Zo skúseností viem, že v prípade všetkých projektov aj na Čiernej Vode má každý jeden projekt web stránku, kde sú popísané parametre projektu, na ktorom sú nejako popísané aj tie parametre projektu, o ktorých píšete. Každý, kto si v tom ktorom projekt kupuje dom alebo byt, ide do toho s jasným vedomím, aké podmienky, resp. výhody za svoje peniaze dostáva.

Ak si niekto kúpil dom alebo byt, ku ktorému patrí podľa vtedajšej normy 1,5 parkovacieho miesta na jeho pozemku a podľa projektu neboli naplánované ďalšie miesta, tak je ten kupujúci rovnako zodpovedný za súčasný stav, ako je zodpovedná obec a ostatné orgány (napr. dopravný inšpektorát, ktorý je najviac kompetentný), ktoré to tak schválili, resp. je rovnako zodpovedný aj developer, ktorý to tak schválené zrealizoval.

Rovnako každý z kupujúcich vedel, aké parametre majú chodníky, v akom stave je občianska vybavenosť v obci a aj aká je dopravná situácia v obci a jej napojenie na Bratislavu, atď.

Ak sú už spomínané a toľko kritizované projekty schválené alebo dokonca aj čiastočne alebo úplne zrealizované, tak sa musí hľadať riešenie cez dohodu (s tým tuším všetci súhlasíme), ale nie cez naivné presvedčenie o svojej pravde o zločineckých developeroch z minulosti a zločineckom vedení obce. Pretože potom chodia obci také zamietavé vyjadrenia KSÚ – Krajského stavebného úradu, aké obci Chorvátsky Grob podľa vyjadrenia pána Matulu chodia.

Každému by malo byť jasné, že KSÚ nemôže vyhlásiť za neplatné také rozhodnutie, ktoré predtým sám vydal. Môže ale akceptovať zmenu v tom vydanom povolení, resp. vyjadrení, na ktorej sa všetci zainteresovaní (v prvom rade obec a developer) dohodnú.

Nedávno sme s jedným developerom zhodli na tom, že vo vzťahu k predávaným domom a aj bytom bude potrebné zaviesť niečo ako užívateľský manuál ich používania v priestore, kde sa ten dom alebo byt nachádza. Je zarážajúce, že niečo ako manuál dostanete aj k veci za pár desiatok EURO, ale k domu alebo k bytu si väčšinou musíte vystačiť so zložitou kúpno-predajnou zmluvou, ktorá však nehovorí nič o konkrétnych podmienkach užívania vo vzťahu k okoliu, ale je plná právnických kľučiek, zákazov, záväzkov, atď.

Veľa obyvateľov Čiernej Vody sa musí zžiť s tými problémami, do ktorých sa dobrovoľne nasťahovali, a musí sa ich snažiť zmeniť spoločným postupným vylepšovaním a nie násilnou rýchlou zmenou až nátlakom na tých, ktorí tu ešte iba niečo realizovať idú. Pretože to v duchu pravidla „každá akcia vyvolá reakciu“ bude mať presne opačný efekt, čo sa práve aktuálne už niekoľko mesiacov deje.

Aktuálne ešte dopĺňam, že ak budeme stále riešiť všetko tak, že naivne demokraticky budeme za všetkými chybami z minulosti robiť hrubé čiary a odstraňovať minulé chyby takým spôsobom, že si nájdeme nejaký nový subjekt, resp. nové subjekty (developeri v budúcnosti) a nebudeme riešiť chyby z minulosti priamo a adresne, tak sa môžeme dočkať presného opaku, ako sme chceli dosiahnuť.

Hrubú čiaru a zaplatenie za chyby z minulosti sme už v rámci našej spoločnosti urobili viackrát a vývoj potvrdil, že to nebola správna cesta.

  • My občania sme boli tolerantní a zaplatili sme za chyby bankárov cez poskytovanie rizikových úverov a aj cez rôzne „cielene zlé“ transakcie 110 miliárd Sk a tí, ktorí za niektoré chyby asi aj mohli, lebo tie banky riadili, sa nám smejú z horných rebríčkov najbohatších ľudí.
  • Niekoľkokrát sme zbavili dlhov nemocnice na úkor zabezpečenia iných funkcií štátu, ale nemocnice tvorili a tvoria dlhy aj ďalej, pričom stav zákonnej zdravotnej starostlivosti sa stále zhoršuje, odvody sú stále väčšie a úmerne tomu sa stále zvyšujú aj zisky zdravotných poisťovní.
  • Akceptovali sme reformu verejnej správy, zagarantovali sme úradníkom v rámci verejnej správy relatívne vysoké príjmy (niekoľko násobok priemernej mzdy) a výsledkom sú väčšinou len vysoko profesionálne výhovorky jedného úradníka na iného úradníka.
  • Atď, atď, ...

V našom konkrétnom prípade sa nám môže taktiež stať to, že nebudú žiadni noví developeri v tejto lokalite, ktorí by boli ochotní pracovať/podnikať v takých podmienkach, aké vzniknú v duchu toho vyjadrenia, že nech si každý ukrojí z tej veľkej porcie zisku. Lebo časy veľkých porcií zisku sú už za nami a aktuálne sa budeme pohybovať v reálnych podmienkach zisku.

Taktiež sa môže stať, že nový budúci developer nebude súhlasiť s tým, aby on niečo riešil z minulosti a odkáže obec na hľadanie riešenia cez domáhanie sa na získaní príspevkov od tých, ktorí tie veľké porcie zisku mali. A obec by to mala akceptovať, lebo v opačnom prípade nebude mať budúcich nových developerov alebo bude napadnutá na súde za diskriminačný prístup.

Tak, ako susedia sú odsúdení na koexistenciu, tak obec, VÚC a developeri sú odkázaní na primeranú a obojstranne prospešnú formu spolupráce. Nátlak jednej alebo druhej strany pri presadzovaní iba svojich záujmov k prospešnému cieľu určite nepovedie. Lebo samozrejme niekam určite povedie ...

Počet zobrazení: 215

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby