CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Ako je to s nutnou prekládkou vodovodu pod budúcou ZŠ s MŠ?

Ako ďalší konkrétny samostatný návrh konkrétneho riešenia z pôvodne požadovaného návrhu komplexného zmluvného zabezpečenia výstavby ZŠ s MŠ predkladá MCST, a.s. riešenie nevyhnutnej prekládky vodovodného potrubia 150 mm pod pozemkami MCST, a.s., kde by mal niekedy možno stáť areál ZŠ s MŠ.

Aj tento ďalší návrh riešenia konkrétneho problému, ktorý vyplynul z umiestnenia komplexu ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN, je predložený na základe rokovania zástupcov Obce Ch. Grob (starosta) a COOP Jednota Galanta kvôli dohodnutiu zmien v podmienkach stavby supermarketu na Čiernej Vode zo dňa 4.12. 2015.

Dohodnutého stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia MCST, a.s., ktorí z predmetného stretnutia spoločne so zástupcami COOP Jednota spracovali záznam (viď Záznam z rokovania obce Ch. Grob a COOP Jednota zo 4.12. 2015 ).

V súlade s výzvou starostu z listu č. 9232/2015 /RV zo dňa 24.11. 2015 na predloženie Záväzného stanoviska - zmluvy, ktorá rieši výstavbu novej Základnej školy na Čiernej Vode a súvisiacich stavieb a tiež v súlade s následným usmernením starostu obce Ch. Grob zo 4.12. 2015 spracovala MCST, a.s. konkrétny samostatný návrh riešenia nevyhnutnosti prekládky vodovodu 150 mm pod pozemkami budúcej ZŠ s MŠ. 

Podľa všetkých dohodnutých postupov MCST, a.s. už predmetný návrh aj predložila v liste č. MCST/OChG-3400812-ŠS, resp. aj v jeho prílohe, ktorá spoločne s obsahom listu dokumentuje reálne a dlhodobo realizovanú prípravu, resp. splnenie podmienok pre pripojenie všetkých odberateľov vody z inkriminovaného vodovodného potrubia 150 mm na vodovodné potrubie 400 mm vo vlastníctve BVS, a.s. (viď Fotodokumentáciu prípojky PH-1 a PH-3 na vodovodné potrubie 400 mm ).

Z uvedeného vyplýva, že na nevyhnutnú prekládku vodovodného potrubia 150 mm pre stavbu MŠ, resp. údajne podľa nejakého zamerania už aj pri výstavbe jedálne (čiže už pri I. etape ZŠ s MŠ) nemusí ani obec Ch. Grob a ani MCST, a.s. vynaložiť 150 000,00 EURO ( odhad podľa Heribana ). Stačí iba poskytnúť zo strany obce Ch. Grob investorovi pripraveného prepojenia s potrubím 400 mm potrebnú súčinnosť.

Aj v tomto prípade vyslovujem presvedčenie,že po prijatom uznesení č. 131/2015 a po stretnutí zástupcov obce Ch. Grob a COOP Jednota dňa 4.12. 2015 aj za účasti MCST, a.s. sa konečne podarí vyriešiť súvisiace problémy tak, ako sa riešiť majú a aj môžu.

Počet zobrazení: 285

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby