CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Z akých peňazí bude kúpený pozemok pre školu?

Viacero obyvateľov obce sa zaujíma o podmienky realizácie projektu Novej školy, ktorý bol schválený na rokovaní OcZ dňa 17.10. 2014. Jednou z otázok od obyvateľov je aj otázka, z akých peňazí bude zaplatený pozemok, ktorý na základe Uznesenia OcZ obce Ch. Grob č. 150/2014 obec kúpi od MCST, a.s. na základe prijatia jej návrhu, o ktorom bola verejnosť informovaná v tomto článku: "Môže byť aj dotácia 280 tisíc a aj kompletná škola?".

Odpovedať na túto otázku je v tejto etape možné dvomi spôsobmi, resp. v dvoch informačných rovinách:

1.

Na základe požiadavky pána Jozefa Selepa zo Stavebnej komisie OcZ na rokovaní dňa 15.10. 2014, ktoré v podstate posunulo návrh MCST, a.s. na využitie dotácie 280 tisíc EUR, bola vypracovaná nasledovná Dôvodová správa pre posúdenie alternatívneho návrhu postupu.

V časti 3. tejto Dôvodovej správy je uvedený popis ušetrenia financií v prípade výstavby školy podľa návrhu MCST, a.s. oproti projektu kontajnerovej školy na ihrisku v časti Čierna Voda, z ktorého vychádza pomerne jednoduchý záver:

  • ak návrh MCST, a.s. nebude prijatý, tak obec nezíska dotáciu 280 tisíc EUR z dôvodu existencie právnych nárokov tretích osôb k pozemku na ihrisku, čo je jedna zo 7 podmienok poslancov zo staršej časti obce Ch. Grob - čiže nebude ani projekt kontajnerovej školy a ani 280 tisíc EUR,
  • ak návrh MCST, a.s. bude prijatý, tak obec oproti odhadovaným kalkulovaným nákladom na inžinierske siete a dopravné napojenie pre projekt kontajnerovej školy na ihrisku v časti Čierna Voda ušetrí minimálne 60 tisíc EUR, čiže obec Ch. Grob použije na kúpu minimálneho pozemku pre začiatok výstavby kontajnerovej školy ušetrené finančné prostriedky.

2.

Podľa Uznesenia č. 149/2014 schválilo OcZ pozmeňovacím návrhom poslanca Skaloša použitie finančných prostriedkov na realizáciu tohto uznesenia z kapitoly 079121 Základná škola – výstavba novej základnej školy z rozpočtu obce.

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby